EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:079:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 079, 17. marts 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 79

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
17. marts 2023


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/588 af 15. marts 2023 om oprettelse af EU-programmet for sikker konnektivitet for perioden 2023-2027

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/589 af 10. januar 2023 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/127 for så vidt angår proteinrelaterede krav til modermælkserstatninger og tilskudsblandinger fremstillet af hydrolyseret protein ( 1 )

40

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/590 af 12. januar 2023 om berigtigelse af den lettiske udgave af delegeret forordning (EU) 2019/2035 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg ( 1 )

46

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/591 af 16. marts 2023 om accept af en anmodning om behandling som ny eksporterende producent i forbindelse med de endelige antidumpingforanstaltninger, der blev indført på importen af elektriske cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/73

49

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/592 af 16. marts 2023 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/244 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i Argentina

52

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/593 af 16. marts 2023 om genindførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer letvægtstermopapir med oprindelse i Republikken Korea for så vidt angår Hansol-gruppen og om ændring af resttolden

54

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/594 af 16. marts 2023 om særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende afrikansk svinepest og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 ( 1 )

65

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/595 af 16. marts 2023 om skemaet til opgørelsen vedrørende egne indtægter baseret på ikkegenanvendt plastemballageaffald i henhold til Rådets forordning (EU, Euratom) 2021/770

151

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/596 af 13. marts 2023 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Belgien

161

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/597 af 13. marts 2023 om beskikkelse af et medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg efter indstilling fra Den Portugisiske Republik

163

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/598 af 14. marts 2023 om ændring af afgørelse (FUSP) 2021/698 for at medtage EU-programmet for sikker konnektivitet

165

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/599 af 16. marts 2023 om en bistandsforanstaltning inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet til styrkelse af Republikken Nordmakedoniens væbnede styrkers kapaciteter

167

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/600 af 13. marts 2023 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1956 for så vidt angår harmoniserede standarder for apparater til rumopvarmning, akvariebelysning, kredsbrydere og tørretumblere ( 1 )

171

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/601 af 13. marts 2023 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1668 for så vidt angår harmoniserede standarder for konstruktion og prøvning af støvsugere anvendt i potentielt eksplosive atmosfærer og ydeevnekrav til detektorer til brændbare gasser ( 1 )

176

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/602 af 16. marts 2023 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/245 om godtagelse af tilsagn, der er afgivet efter indførelsen af en endelig udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i Argentina

179

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2022 truffet af Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om vejgodstransport af 15. december 2022 om vedtagelse af dets forretningsorden [2023/603]

181

 

*

Afgørelse nr. 2/2022 truffet af Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om vejgodstransport den 15. december 2022 om forlængelse af aftalen [2023/604]

185

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top