Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CJ0290

Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 27.10.2016.
Patrice D’Oultremont ym. vastaan Région wallonne.
Ennakkoratkaisupyyntö – Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi – Direktiivi 2001/42/EY – 2 artiklan a alakohta ja 3 artiklan 2 kohdan a alakohta – ”Suunnitelmien ja ohjelmien” käsite – Tuulivoimaloiden sijoittamista koskevat vaatimukset, jotka on vahvistettu asetuksella – Säännökset, jotka koskevat erityisesti suoja-, valvonta-, kunnostus- ja turvaamistoimenpiteitä sekä alueiden käyttötarkoituksen mukaan vahvistettuja äänitasoa koskevia normeja.
Asia C-290/15.

Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 27.10.2016.
Patrice D’Oultremont ym. vastaan Région wallonne.
Conseil d’État’n (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö.
Ennakkoratkaisupyyntö – Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi – Direktiivi 2001/42/EY – 2 artiklan a alakohta ja 3 artiklan 2 kohdan a alakohta – ”Suunnitelmien ja ohjelmien” käsite – Tuulivoimaloiden sijoittamista koskevat vaatimukset, jotka on vahvistettu asetuksella – Säännökset, jotka koskevat erityisesti suoja-, valvonta-, kunnostus- ja turvaamistoimenpiteitä sekä alueiden käyttötarkoituksen mukaan vahvistettuja äänitasoa koskevia normeja.
Asia C-290/15.

Digital reports (Court Reports - general)

Asia C-290/15

Patrice D’Oultremont ym.

vastaan

Région wallonne

(Conseil d’État’n (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

”Ennakkoratkaisupyyntö — Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi — Direktiivi 2001/42/EY — 2 artiklan a alakohta ja 3 artiklan 2 kohdan a alakohta — ”Suunnitelmien ja ohjelmien” käsite — Tuulivoimaloiden sijoittamista koskevat vaatimukset, jotka on vahvistettu asetuksella — Säännökset, jotka koskevat erityisesti suoja-, valvonta-, kunnostus- ja turvaamistoimenpiteitä sekä alueiden käyttötarkoituksen mukaan vahvistettuja äänitasoa koskevia normeja”

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 27.10.2016

Ympäristö – Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi – Direktiivi 2001/42 – Suunnitelma ja ohjelma – Käsite – Tuulivoimaloiden sijoittamista koskevat vaatimukset, jotka on vahvistettu asetuksella, kuuluvat suunnitelmien ja ohjelmien käsitteen piiriin

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/42 2 artiklan a alakohta ja 3 artiklan 2 kohdan a alakohta)

Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2001/42 2 artiklan a alakohtaa ja 3 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että asetus, joka sisältää tuulivoimaloiden sijoittamiseen liittyviä eri säännöksiä, joita on noudatettava tällaisten laitosten sijoittamista ja käyttämistä koskevia hallinnollisia lupia myönnettäessä, kuuluu mainitussa direktiivissä tarkoitetun ”suunnitelmien ja ohjelmien” käsitteen piiriin.

Määritettäessä, kuuluuko asetus mainitun käsitteen piiriin, kyseisissä säännöksissä säädettyjä edellytyksiä on tutkittava erityisesti mainitun direktiivin tavoitteen valossa, jonka mukaan päätöksistä, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, on tehtävä ympäristöarviointi.

Lisäksi on vältettävä mahdollisia strategioita pyrkiä kiertämään direktiivissä 2001/42 säädettyjä velvoitteita pilkkomalla toimenpiteet osiin, mikä heikentäisi siten direktiivin tehokasta vaikutusta. Tämä tavoite huomioon ottaen ”suunnitelmien ja ohjelmien” käsite koskee kaikkia toimia, joissa määritellään kyseiseen alaan sovellettavat valvontasäännöt ja -menettelyt, ja vahvistetaan siten useiden sellaisten hankkeiden, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, hyväksymistä ja toteuttamista koskevien kriteerien ja yksityiskohtaisten sääntöjen merkityksellinen kokonaisuus.

Tässä yhteydessä teknisillä normeilla, käyttöä koskevilla yksityiskohtaisilla säännöillä, tapaturmien ja tulipalojen ehkäisyllä, äänitasoa koskevilla normeilla, kunnostuksella ja rahoitusvakuuden asettamisella on riittävä merkitys ja laajuus määritettäessä kyseisellä alalla sovellettavia vaatimuksia, ja kyseisten normien kautta tehdyillä valinnoilla, jotka liittyvät erityisesti ympäristöön, on vahvistettava vaatimukset tuulipuistojen sijoittamista ja käyttämistä koskevien tulevien konkreettisten hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätöksille.

(ks. 47–50 ja 54 kohta sekä tuomiolauselma)

Top