Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CJ0290

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 27 octombrie 2016.
Patrice D'Oultremont și alții împotriva Région wallonne.
Trimitere preliminară – Evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului – Directiva 2001/42/CE – Articolul 2 litera (a) și articolul 3 alineatul (2) litera (a) – Noțiunea «planuri și programe» – Condiții privind instalarea de eoliene stabilite printr‑un decret legislativ – Dispoziții privind în special măsuri de securitate, de control, de reabilitare și de siguranță, precum și norme de nivel sonor definite în raport cu destinația zonelor.
Cauza C-290/15.

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 27 octombrie 2016.
Patrice D'Oultremont și alții împotriva Région wallonne.
Cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État (Belgia).
Trimitere preliminară – Evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului – Directiva 2001/42/CE – Articolul 2 litera (a) și articolul 3 alineatul (2) litera (a) – Noțiunea «planuri și programe» – Condiții privind instalarea de eoliene stabilite printr‑un decret legislativ – Dispoziții privind în special măsuri de securitate, de control, de reabilitare și de siguranță, precum și norme de nivel sonor definite în raport cu destinația zonelor.
Cauza C-290/15.

Digital reports (Court Reports - general)

Cauza C‑290/15

Patrice D’Oultremont și alții

împotriva

Région wallonne

[cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d’État (Belgia)]

„Trimitere preliminară — Evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului — Directiva 2001/42/CE — Articolul 2 litera (a) și articolul 3 alineatul (2) litera (a) — Noțiunea «planuri și programe» — Condiții privind instalarea de eoliene stabilite printr‑un decret legislativ — Dispoziții privind în special măsuri de securitate, de control, de reabilitare și de siguranță, precum și norme de nivel sonor definite în raport cu destinația zonelor”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a doua) din 27 octombrie 2016

Mediu – Evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului – Directiva 2001/42 – Plan și program – Noțiune – Condiții privind instalarea de eoliene stabilite printr‑un decret legislativ – Includere

[Directiva 2001/42 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 2 lit. (a) și art. 3 alin. (2) lit. (a)]

Articolul 2 litera (a) și articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2001/42 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului trebuie interpretate în sensul că un decret legislativ cuprinzând diverse dispoziții referitoare la amplasarea de eoliene care trebuie respectate în cadrul eliberării autorizațiilor administrative privind amplasarea și exploatarea unor astfel de instalații, se încadrează în noțiunea „planuri și programe” în sensul acestei directive.

Astfel, examinarea criteriilor prevăzute de aceste dispoziții, pentru a stabili dacă un decret poate fi încadrat în noțiunea amintită, trebuie efectuată în special în lumina obiectivului acestei directive care constă în a supune deciziile care pot avea efecte semnificative asupra mediului unei evaluări ecologice.

Pe de altă parte, trebuie evitate posibilele strategii de eludare a obligațiilor prevăzute de Directiva 2001/42 care se pot materializa printr‑o fragmentare a măsurilor, reducând astfel efectul util al acestei directive . Având în vedere acest obiectiv, noțiunea „planuri și programe” se referă la orice act care stabilește, prin definirea normelor și a procedurilor de control aplicabile sectorului în cauză, un ansamblu semnificativ de criterii și de modalități pentru autorizarea și pentru punerea în aplicare a unuia sau mai multor proiecte care ar putea avea efecte semnificative asupra mediului.

În această privință, normele tehnice, modalitățile de exploatare, prevenirea accidentelor și a incendiilor, normele de nivel sonor, reabilitarea, precum și constituirea unei siguranțe pentru eoliene prezintă o importanță și o întindere suficient de semnificative pentru determinarea condițiilor aplicabile sectorului în cauză și alegerile în special de ordin ecologic efectuate prin intermediul normelor respective sunt chemate să stabilească condițiile în care proiectele concrete de amplasare și de exploatare a siturilor eoliene vor putea fi autorizate în viitor.

(a se vedea punctele 47-50 și 54 și dispozitivul)

Top