Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CJ0290

Tiesas spriedums (otrā palāta), 2016. gada 27. oktobris.
Patrice D'Oultremont u.c. pret Région wallonne.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējums – Direktīva 2001/42/EK – 2. panta a) punkts un 3. panta 2. punkta a) apakšpunkts – Jēdziens “plāni un programmas” – Regulatīvā dokumentā paredzētie nosacījumi attiecībā uz vēja ģeneratoru uzstādīšanu – Noteikumi tostarp par drošības, pārbaužu, atjaunošanas un nodrošinājuma pasākumiem, kā arī skaņas līmeņa normas, kas ir noteiktas, ievērojot teritoriju izmantošanu.
Lieta C-290/15.

Tiesas spriedums (otrā palāta), 2016. gada 27. oktobris.
Patrice D'Oultremont u.c. pret Région wallonne.
Conseil d'État (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējums – Direktīva 2001/42/EK – 2. panta a) punkts un 3. panta 2. punkta a) apakšpunkts – Jēdziens “plāni un programmas” – Regulatīvā dokumentā paredzētie nosacījumi attiecībā uz vēja ģeneratoru uzstādīšanu – Noteikumi tostarp par drošības, pārbaužu, atjaunošanas un nodrošinājuma pasākumiem, kā arī skaņas līmeņa normas, kas ir noteiktas, ievērojot teritoriju izmantošanu.
Lieta C-290/15.

Digital reports (Court Reports - general)

Lieta C‑290/15

Patrice D’Oultremont u.c.

pret

Région wallonne

(Conseil d’État (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

“Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējums — Direktīva 2001/42/EK — 2. panta a) punkts un 3. panta 2. punkta a) apakšpunkts — Jēdziens “plāni un programmas” — Regulatīvā dokumentā paredzētie nosacījumi attiecībā uz vēja ģeneratoru uzstādīšanu — Noteikumi tostarp par drošības, pārbaužu, atjaunošanas un nodrošinājuma pasākumiem, kā arī skaņas līmeņa normas, kas ir noteiktas, ievērojot teritoriju izmantošanu”

Kopsavilkums – Tiesas (otra palāta) 2016. gada 27. oktobra spriedums

Vide – Noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējums – Direktīva 2001/42 – Plāns un programma – Jēdziens – Regulatīvā dokumentā paredzētie nosacījumi attiecībā uz vēja ģeneratoru uzstādīšanu – Iekļaušana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/42 2. panta a) punkts un 3. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

Direktīvas 2001/42 par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu 2. panta a) punkts un 3. panta 2. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tādam reglamentējošam tiesību aktam, kurā ir ietvertas dažādas normas attiecībā uz vēja ģeneratoru uzstādīšanu, kuras ir jāievēro saistībā ar administratīvo atļauju izsniegšanu šādu iekārtu izvietošanai un ekspluatācijai, ir piemērojams jēdziens “plāni un programmas” šīs direktīvas izpratnē.

Minētajās tiesību normās paredzēto kritēriju pārbaude, lai noteiktu, vai norādītais jēdziens ir piemērojams konkrētam tiesību aktam, it īpaši ir jāveic, ņemot vērā šīs direktīvas mērķi, kurš ir veikt ietekmes uz vidi novērtējumu lēmumiem, kam var būt būtiska ietekme uz vidi.

Turklāt ir jānovērš Direktīvā 2001/42 paredzēto saistību iespējamās apiešanas stratēģijas, kuras var izpausties kā pasākumu sadalīšana vairākos pasākumos, tādējādi samazinot šīs direktīvas lietderīgo iedarbību. Ņemot vēra šo mērķi, jēdziens “plāni un programmas” ir piemērojams ikvienam aktam, ar kuru, nosakot attiecīgajā nozarē piemērojamos noteikumus un kontroles mehānismus, ir definēts būtisks kritēriju un detalizētu darbību kopums, lai atļautu un īstenotu vienu vai vairākus projektus, kuriem var būt būtiska ietekme uz vidi.

Šajā ziņā tehniskie standarti, ekspluatācijas kārtība, negadījumu un ugunsgrēku novēršana, skaņas līmeņa normas, atjaunošana, kā arī finanšu nodrošinājuma izveidošana ir pietiekami būtiski aspekti, un tiem ir pietiekami nozīmīga piemērošanas joma, lai noteiktu attiecīgajā nozarē piemērojamos nosacījumus, un izvēles, kas tostarp ir saistītas ar vidi, kuras ir paredzētas ar minēto normu palīdzību, ir domātas, lai noteiktu nosacījumus, ar kuriem konkrēti projekti par vēja ģeneratoru iekārtu uzstādīšanu un ekspluatāciju var tikt atļautu attiecība uz nākotni.

(skat. 47.–50. un 54. punktu un rezolutīvo daļu)

Top