Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CJ0290

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 27 października 2016 r.
Patrice D’Oultremont i in. przeciwko Région wallonne.
Odesłanie prejudycjalne – Ocena skutków wywieranych przez niektóre plany i programy na środowisko naturalne – Dyrektywa 2001/42/WE – Artykuł 2 lit. a) oraz art. 3 ust. 2 lit. a) – Pojęcie „planów i programów” – Określone w zarządzeniu wykonawczym warunki instalacji turbin wiatrowych – Przepisy dotyczące w szczególności środków bezpieczeństwa, kontroli, przywrócenia do stanu poprzedniego, zabezpieczenia finansowego, a także dopuszczalnych poziomów hałasu określanych w świetle przeznaczenia terenów.
Sprawa C-290/15.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 27 października 2016 r.
Patrice D’Oultremont i in. przeciwko Région wallonne.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Belgia).
Odesłanie prejudycjalne – Ocena skutków wywieranych przez niektóre plany i programy na środowisko naturalne – Dyrektywa 2001/42/WE – Artykuł 2 lit. a) oraz art. 3 ust. 2 lit. a) – Pojęcie „planów i programów” – Określone w zarządzeniu wykonawczym warunki instalacji turbin wiatrowych – Przepisy dotyczące w szczególności środków bezpieczeństwa, kontroli, przywrócenia do stanu poprzedniego, zabezpieczenia finansowego, a także dopuszczalnych poziomów hałasu określanych w świetle przeznaczenia terenów.
Sprawa C-290/15.

Digital reports (Court Reports - general)

Sprawa C‑290/15

Patrice D’Oultremont i in.

przeciwko

Région wallonne

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Belgia)]

„Odesłanie prejudycjalne — Ocena skutków wywieranych przez niektóre plany i programy na środowisko naturalne — Dyrektywa 2001/42/WE — Artykuł 2 lit. a) oraz art. 3 ust. 2 lit. a) — Pojęcie „planów i programów” — Określone w zarządzeniu wykonawczym warunki instalacji turbin wiatrowych — Przepisy dotyczące w szczególności środków bezpieczeństwa, kontroli, przywrócenia do stanu poprzedniego, zabezpieczenia finansowego, a także dopuszczalnych poziomów hałasu określanych w świetle przeznaczenia terenów”

Streszczenie – wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 27 października 2016 r.

Środowisko naturalne – Ocena skutków wywieranych przez niektóre plany i programy na środowisko naturalne – Dyrektywa 2001/42 – Plan i program – Pojęcie – Określone w zarządzeniu wykonawczym warunki instalacji turbin wiatrowych – Włączenie

[dyrektywa 2001/42 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 2 lit. a), art. 3 ust. 2 lit. a)]

Artykuł 2 lit. a) i art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2001/42 w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko należy interpretować w ten sposób, że zarządzenie wykonawcze, zawierające szereg przepisów dotyczących elektrowni wiatrowych, których to przepisów należy przestrzegać w ramach wydawania zezwoleń administracyjnych w sprawie umiejscowienia i eksploatacji takich elektrowni, mieści się w zakresie pojęcia „planów i programów” w rozumieniu tej dyrektywy.

W istocie badanie kryteriów wymienionych w tych przepisach, w celu ustalenia, czy zarządzenie może być objęte owym pojęciem, należy przeprowadzić zwłaszcza w świetle celu tej dyrektywy, który polega na poddaniu decyzji mogących wywierać znaczące skutki na środowisko naturalne procedurze oceny wpływu na środowisko.

Ponadto należy unikać możliwych strategii obejścia obowiązków ustanowionych w dyrektywie 2001/42, które mogłyby prowadzić do podziału środków, co skutkowałoby zmniejszeniem skuteczności (effet utile) tej dyrektywy. Z uwagi na ten cel pojęcie „planów i programów” dotyczy każdego aktu, który ustanawia znaczącą liczbę kryteriów i szczegółowych zasad odnoszących się do zezwolenia oraz realizacji jednego lub wielu przedsięwzięć mogących powodować znaczący wpływ na środowisko, przy czym akt ten określa reguły i procedury kontrolne mające zastosowanie do danego sektora.

W tym względzie normy techniczne, szczegółowe zasady eksploatacji, zapobieganie wypadkom i pożarom, dopuszczalne poziomy hałasu, przywrócenie do stanu poprzedniego, a także ustanowienie zabezpieczenia finansowego turbin wiatrowych, ich waga i zakres mają wystarczające znaczenie dla określenia warunków mających zastosowanie do danego sektora, a wybory, w szczególności z zakresu ochrony środowiska, dokonane w oparciu o te normy mają za zadanie określić warunki, na jakich będzie można udzielić w przyszłości zezwolenia na konkretne przedsięwzięcia dotyczące umiejscowienia i eksploatacji elektrowni wiatrowych.

(zob. pkt 47–50, 54; sentencja)

Top