Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CJ0290

Euroopa Kohtu otsus (teine koda), 27.10.2016.
Patrice D'Oultremont jt versus Région wallonne.
Eelotsusetaotlus – Teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamine – Direktiiv 2001/42/EÜ – Artikli 2 punkt a ja artikli 3 lõike 2 punkt a – Mõiste „kavad ja programmid“ – Regulatiivse otsusega kehtestatud tuulegeneraatorite paigaldamise tingimused – Sätted, mis käsitlevad eeskätt ohutus-, kontrolli-, taastamis- ja garantiimeetmeid ning piirkondade kasutust silmas pidades määratletud helitugevuse määrasid.
Kohtuasi C-290/15.

Euroopa Kohtu otsus (teine koda), 27.10.2016.
Patrice D'Oultremont jt versus Région wallonne.
Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d'État.
Eelotsusetaotlus – Teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamine – Direktiiv 2001/42/EÜ – Artikli 2 punkt a ja artikli 3 lõike 2 punkt a – Mõiste „kavad ja programmid“ – Regulatiivse otsusega kehtestatud tuulegeneraatorite paigaldamise tingimused – Sätted, mis käsitlevad eeskätt ohutus-, kontrolli-, taastamis- ja garantiimeetmeid ning piirkondade kasutust silmas pidades määratletud helitugevuse määrasid.
Kohtuasi C-290/15.

Digital reports (Court Reports - general)

Kohtuasi C‑290/15

Patrice D’Oultremont jt

versus

Région wallonne

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Belgia Conseil d’État)

„Eelotsusetaotlus — Teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamine — Direktiiv 2001/42/EÜ — Artikli 2 punkt a ja artikli 3 lõike 2 punkt a — Mõiste „kavad ja programmid“ — Regulatiivse otsusega kehtestatud tuulegeneraatorite paigaldamise tingimused — Sätted, mis käsitlevad eeskätt ohutus-, kontrolli-, taastamis- ja garantiimeetmeid ning piirkondade kasutust silmas pidades määratletud helitugevuse määrasid”

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu (teine koda) 27. oktoobri 2016. aasta otsus

Keskkond – Teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamine – Direktiiv 2001/42 – Kava ja programm – Mõiste – Regulatiivse otsusega kehtestatud tuulegeneraatorite paigaldamise tingimused – Hõlmamine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/42, artikli 2 punkt a ja artikli 3 lõike 2 punkt a)

Direktiivi 2001/42 teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta artikli 2 punkti a ja artikli 3 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et selline regulatiivne otsus, mis sisaldab erinevaid sätteid tuulegeneraatorite paigaldamise kohta, mida tuleb järgida halduslubade andmisel selliste käitiste rajamiseks ja käitamiseks, on hõlmatud mõistega „kavad ja programmid“ selle direktiivi tähenduses.

Nendes õigusnormides sätestatud kriteeriumide hindamisel selleks, et selgitada välja, kas otsus võib olla selle mõistega hõlmatud, tuleb arvesse võtta eeskätt selle direktiivi eesmärki, mis on tagada, et hinnatakse tõenäoliselt olulise keskkonnamõjuga otsuste keskkonnamõju.

Lisaks on vaja takistada direktiivist 2001/42 tulenevatest kohustustest kõrvale hoidmise võimalike strateegiate kasutamist, mis võivad väljenduda meetmete osadeks jagamises, vähendades nii direktiivi kasulikku mõju. Selle eesmärgiga arvestades hõlmab mõiste „kavad ja programmid“ mis tahes akti, mis asjaomase sektori suhtes kohaldatavaid eeskirju ja kontrollimenetlusi määratledes kehtestab tõenäoliselt olulise keskkonnamõjuga projektile või projektidele loa andmise ja selle või nende teostamise kriteeriumide ja tingimuste arvestatava suurusega kogumi.

Sellega seoses on tehnilised normid, käitamistingimused, õnnetuste ja tulekahju ärahoidmine, helitugevuse määrad, taastamine ning tuulegeneraatorite garanteerimine piisavalt olulised ja ulatuslikud selleks, et määratleda asjaomase sektori suhtes kohaldatavad tingimused ning nende abil tehtud eeskätt keskkonnakaitse alased valikud määratlevad tingimused, mis kehtivad tulevase nõusoleku saamiseks tuuleparkide rajamise ja käitamise konkreetsetele projektidele.

(vt punktid 47–50 ja 54 ning resolutsioon)

Top