Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CJ0290

2016 m. spalio 27 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas.
Patrice D'Oultremont ir kt. prieš Région wallonne.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Tam tikrų planų ir programų poveikio aplinkai vertinimas – Direktyva 2001/42/EB – 2 straipsnio a punktas ir 3 straipsnio 2 dalies a punktas – Sąvoka „planai ir programos“ – Nutarime nustatytos sąlygos, susijusios su vėjo jėgainių statyba – Nuostatos, susijusios, be kita ko, su saugumo, kontrolės, atstatymo ir garantijų priemonėmis, taip pat su garso lygio standartais, nustatytais atsižvelgiant į poveikį zonoms.
Byla C-290/15.

2016 m. spalio 27 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas.
Patrice D'Oultremont ir kt. prieš Région wallonne.
Conseil d'État (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Tam tikrų planų ir programų poveikio aplinkai vertinimas – Direktyva 2001/42/EB – 2 straipsnio a punktas ir 3 straipsnio 2 dalies a punktas – Sąvoka „planai ir programos“ – Nutarime nustatytos sąlygos, susijusios su vėjo jėgainių statyba – Nuostatos, susijusios, be kita ko, su saugumo, kontrolės, atstatymo ir garantijų priemonėmis, taip pat su garso lygio standartais, nustatytais atsižvelgiant į poveikį zonoms.
Byla C-290/15.

Digital reports (Court Reports - general)

Byla C‑290/15

Patrice D’Oultremont ir kt.

prieš

Valonijos regioną

(Conseil d’État (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tam tikrų planų ir programų poveikio aplinkai vertinimas — Direktyva 2001/42/EB — 2 straipsnio a punktas ir 3 straipsnio 2 dalies a punktas — Sąvoka „planai ir programos“ — Nutarime nustatytos sąlygos, susijusios su vėjo jėgainių statyba — Nuostatos, susijusios, be kita ko, su saugumo, kontrolės, atstatymo ir garantijų priemonėmis, taip pat su garso lygio standartais, nustatytais atsižvelgiant į poveikį zonoms“

Santrauka – 2016 m. spalio 27 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas

Aplinka – Tam tikrų planų ir programų poveikio aplinkai vertinimas – Direktyva 2001/42 – Planas ir programa – Sąvoka – Nutarime nustatytos sąlygos, susijusios su vėjo jėgainių statyba – Įtraukimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/42 2 straipsnio a punktas ir 3 straipsnio 2 dalies a punktas)

Direktyvos 2001/42 dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo 2 straipsnio a punktas ir 3 straipsnio 2 dalies a punktas turi būti aiškinami taip, kad nutarimas, kuriame įtvirtintos įvairios nuostatos, susijusios su vėjo jėgainių įrengimu, kurių turi būti laikomasi išduodant administracinius leidimus, suteikiančius teisę įrengti ir eksploatuoti tokius įrenginius, patenka į sąvoką „planai ir programos“, kaip ji suprantama pagal šią direktyvą.

Iš tiesų vertinimas pagal šiose nuostatose įtvirtintus kriterijus siekiant nustatyti, ar nutarimą gali apimti ši sąvoka, turi būti atliekamas, be kita ko, atsižvelgiant į šios direktyvos tikslą, kuris yra sprendimų, kurie gali turėti aplinkai reikšmingų pasekmių, aplinkosauginis vertinimas.

Be to, reikia vengti galimų Direktyvoje 2001/42 nustatytų įpareigojimų apėjimo strategijų, kurios gali lemti priemonių suskaidymą į dalis, šitaip mažinant šios direktyvos veiksmingumą. Atsižvelgiant į šį tikslą, reikia nurodyti, kad sąvoka „planai ir programos“ susijusi su bet kokiu aktu, kuriame apibrėžiant atitinkamame sektoriuje taikomas taisykles ir kontrolės procedūras nustatoma visuma kriterijų ir taisyklių, kurių reikia laikytis išduodant leidimą dėl vieno ar kelių projektų, galinčių turėti reikšmingą poveikį aplinkai, ir juos vystant.

Šiuo klausimu reikia nurodyti, kad techniniai standartai, eksploatavimo tvarka, avarijų ir gaisro prevencija, garso lygio standartai, vėjo jėgainių remontas ir finansinių garantijų suteikimas vėjo jėgainėms pakankamai svarbūs ir pakankamai plačios apimties, kad būtų galima nustatyti atitinkamam sektoriui taikomas sąlygas, o priimant sprendimus, be kita ko, susijusius su aplinka, kurie galimi pagal šiuos standartus, turi būti nustatomos sąlygos, kurių laikantis gali būti leista ateityje vystyti konkrečius vėjo jėgainių parko įrengimo ir eksploatavimo projektus.

(žr. 47–50, 54 punktus ir rezoliucinę dalį)

Top