EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:163:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 163, 20. juuni 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 163

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
20. juuni 2019


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Nõukogu direktiiv (EL) 2019/997, 18. juuni 2019, millega kehtestatakse ELi tagasipöördumistunnistus ja tunnistatakse kehtetuks otsus 96/409/ÜVJP

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2019/998, 13. juuni 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

13

 

*

Nõukogu määrus (EU) 2019/999, 13. juuni 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine

27

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/1000, 14. märts 2019, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/1799 seoses Hiina Rahvapangale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 kohastest kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse nõuetest erandi tegemisega ( 1 )

56

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1001, 14. juuni 2019, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2009/417/EÜ ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Hispaanias

59

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1002, 14. juuni 2019, millega tehakse kindlaks, et Rumeenia ei ole võtnud nõukogu 4. detsembri 2018. aasta soovituse järgimiseks tõhusaid meetmeid

62

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1003, 14. juuni 2019, millega tehakse kindlaks, et Ungari ei ole võtnud nõukogu 4. detsembri 2018. aasta soovituse järgimiseks tõhusaid meetmeid

64

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1004, 7. juuni 2019, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/98/EÜ jäätmeid käsitlevate andmete arvutamise, kontrollimise ja esitamise eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus C(2012) 2384 (teatavaks tehtud numbri C(2019) 4114 all)  ( 1 )

66

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1005, 19. juuni 2019, milles sätestatakse, et Nicaraguast pärit banaanide impordi suhtes kehtiva soodustollimaksu ajutine peatamine ei ole asjakohane

101

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/1006, 7. juuni 2019, millega muudetakse otsust EKP/2011/20, millega kehtestatakse väärtpaberite keskdepositooriumidele TARGET2-Securities teenustele juurdepääsu kõlblikkuskriteeriumide rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ja kord (EKP/2019/15)

103

 

 

SUUNISED

 

*

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2019/1007, 7. juuni 2019, millega muudetakse suunist EKP/2012/13 TARGET2-Securities kohta (EKP/2019/16)

108

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 4/19/COL, 6. veebruar 2019, millega muudetakse 104. korda riigiabi käsitlevaid menetlus- ja materiaalõigusnorme [2019/1008]

110

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top