EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:163:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 163, 20 юни 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 163

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
20 юни 2019 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (EС) 2019/997 на Съвета от 18 юни 2019 година за временния документ за пътуване на ЕС и за отмяна на Решение 96/409/ОВППС

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (EС) 2019/998 на Съвета от 13 юни 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти

13

 

*

Регламент (EС) 2019/999 на Съвета от 13 юни 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти

27

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1000 на Комисията от 14 март 2019 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1799 с цел освобождаване на Китайската народна банка от изискванията за прозрачност преди и след сключване на сделките по Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

56

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/1001 на Съвета от 14 юни 2019 година за отмяна на Решение 2009/417/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит в Испания

59

 

*

Решение (EС) 2019/1002 на Съвета от 14 юни 2019 година с което се констатира, че Румъния не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 4 декември 2018 г.

62

 

*

Решение (ЕС) 2019/1003 на Съвета от 14 юни 2019 година с което се констатира, че Унгария не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 4 декември 2018 г.

64

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1004 на Комисията от 7 юни 2019 година за установяване на правила за изчисляване, проверка и докладване на данни относно отпадъците в съответствие с Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение за изпълнение C(2012) 2384 на Комисията (нотифицирано под номер С(2019) 4114)  ( 1 )

66

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1005 на Комисията от 19 юни 2019 година за определяне на временното спиране на прилагането на преференциалното мито за нецелесъобразно по отношение на вноса на банани с произход от Никарагуа

101

 

*

Решение (ЕС) 2019/1006 на Европейската централна банка от 7 юни 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2011/20 за определяне на подробни правила и процедури за прилагане на критериите за допустимост за централни депозитари за ценни книжа за достъп до услуги на TARGET2 — Securities

103

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2019/1007 на Eвропейската централна банка от 7 юни 2019 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/13 относно TARGET2-Securities (ЕЦБ/2019/16)

108

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 4/19/COL от 6 февруари 2019 година за сто и четвърто изменение на процесуалните и материалноправните норми в сферата на държавната помощ [2019/1008]

110

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top