EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:163:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 163, 20 iunie 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 163

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
20 iunie 2019


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva (UE) 2019/997 a Consiliului din 18 iunie 2019 de instituire a unui document de călătorie provizoriu al UE și de abrogare a Deciziei 96/409/PESC

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2019/998 al Consiliului din 13 iunie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale

13

 

*

Regulamentul (UE) 2019/999 al Consiliului din 13 iunie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale

27

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2019/1000 al Comisiei din 14 martie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1799 în ceea ce privește exceptarea Băncii Populare a Chinei de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

56

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/1001 a Consiliului din 14 iunie 2019 de abrogare a Deciziei 2009/417/CE privind existența unui deficit excesiv în Spania

59

 

*

Decizia (UE) 2019/1002 a Consiliului din 14 iunie 2019 de stabilire a faptului că România nu a luat măsuri eficace în urma Recomandării Consiliului din 4 decembrie 2018

62

 

*

Decizia (UE) 2019/1003 a Consiliului din 14 iunie 2019 de stabilire a faptului că Ungaria nu a luat măsuri eficace ca răspuns la Recomandarea Consiliului din 4 decembrie 2018

64

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1004 a Comisiei din 7 iunie 2019 de stabilire a normelor pentru calculul, verificarea și raportarea datelor privind deșeurile în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare C(2012) 2384 a Comisiei [notificată cu numărul C(2019) 4114]  ( 1 )

66

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1005 a Comisiei din 19 iunie 2019 de stabilire a faptului că o suspendare temporară a taxei vamale preferențiale nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Nicaragua

101

 

*

Decizia (UE) 2019/1006 a Băncii Centrale Europene din 7 iunie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2011/20 de stabilire a normelor detaliate și a procedurilor de punere în aplicare a criteriilor de eligibilitate pentru accesul depozitarilor centrali de valori mobiliare la serviciile TARGET2-Securities (BCE/2019/15)

103

 

 

ORIENTĂRI

 

*

Orientarea (UE) 2019/1007 a Băncii Centrale Europene din 7 iunie 2019 de modificare a Orientării BCE/2012/13 privind TARGET2-Securities (BCE/2019/16)

108

 

 

III   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

*

Decizia nr. 4/19/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 6 februarie 2019 de modificare, pentru a o suta patra oară, a normelor procedurale și de fond din domeniul ajutoarelor de stat [2019/1008]

110

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top