EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:163:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 163, 20. juni 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 163

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
20. juni 2019


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv (EU) 2019/997 af 18. juni 2019 om indførelse af et EU-nødpas og om ophævelse af afgørelse 96/409/FUSP

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2019/998 af 13. juni 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

13

 

*

Rådets forordning (EU) 2019/999 af 13. juni 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

27

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1000 af 14. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen for People's Bank of China fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 ( 1 )

56

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1001 af 14. juni 2019 om ophævelse af beslutning 2009/417/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien

59

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1002 af 14. juni 2019 om konstatering af, at Rumænien ikke har truffet virkningsfulde foranstaltninger som reaktion på Rådets henstilling af 4. december 2018

62

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1003 af 14. juni 2019 om konstatering af, at Ungarn ikke har truffet virkningsfulde foranstaltninger som reaktion på Rådets henstilling af 4. december 2018

64

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1004 af 7. juni 2019 om fastsættelse af regler for beregningen, verifikationen og rapportering af data om affald i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2012) 2384 (meddelt under nummer C(2019) 4114)  ( 1 )

66

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1005 af 19. juni 2019 om fastsættelse af, at en midlertidig suspension af præferencetolden ikke er hensigtsmæssig for import af bananer med oprindelse i Nicaragua

101

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/1006 af 7. juni 2019 om ændring af afgørelse ECB/2011/20 om fastsættelse af de nærmere regler og procedurer for gennemførelse af kriterierne for værdipapircentralers adgang til TARGET2-Securities tjenesteydelserne (ECB/2019/15)

103

 

 

RETNINGSLINJER

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2019/1007 af 7. juni 2019 om ændring af retningslinje ECB/2012/13 om TARGET2-Securities (ECB/2019/16)

108

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 4/19/COL af 6. februar 2019 om 104. ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte [2019/1008]

110

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top