EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:427:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 427, 9. november 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 427

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

65. aastakäik
9. november 2022


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

2022/C 427/01

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

1

2022/C 427/02

BERECi Tugiamet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

2

2022/C 427/03

Keskkonnahoidliku lennunduse ühisettevõte — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

3

2022/C 427/04

Bioressursipõhise ringmajandusega Euroopa ühisettevõte — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

4

2022/C 427/05

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

5

2022/C 427/06

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

6

2022/C 427/07

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

7

2022/C 427/08

Saastevaba vesiniku ühisettevõte — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

8

2022/C 427/09

Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

9

2022/C 427/10

Ühenduse Sordiamet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

10

2022/C 427/11

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

11

2022/C 427/12

Euroopa Liidu Lennundusohutusamet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

12

2022/C 427/13

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

13

2022/C 427/14

Euroopa Pangandusjärelevalve — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

14

2022/C 427/15

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

15

2022/C 427/16

Euroopa Kemikaaliamet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

16

2022/C 427/17

Euroopa Kaitseagentuur — 2021. rahandusaasta lõplike raamatupidamisaruannete avaldamine

17

2022/C 427/18

Euroopa Keskkonnaamet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

18

2022/C 427/19

Euroopa Kalanduskontrolli Amet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

19

2022/C 427/20

Euroopa Toiduohutusamet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

20

2022/C 427/21

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

21

2022/C 427/22

Euroopa Kindlustus- Ja Tööandjapensionide Järelevalve — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

22

2022/C 427/23

Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusamet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

23

2022/C 427/24

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

24

2022/C 427/25

Euroopa Tööjõuamet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

25

2022/C 427/26

Euroopa Ravimiamet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

26

2022/C 427/27

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

27

2022/C 427/28

Euroopa Meresõiduohutuse Amet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

28

2022/C 427/29

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

29

2022/C 427/30

Euroopa Prokuratuur — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

30

2022/C 427/31

Euroopa Liidu Raudteeamet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

31

2022/C 427/32

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

32

2022/C 427/33

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

33

2022/C 427/34

Euroopa Koolitusfond — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

34

2022/C 427/35

Ühiettevõte Shift2Rail — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

35

2022/C 427/36

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

36

2022/C 427/37

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

37

2022/C 427/38

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

38

2022/C 427/39

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

39

2022/C 427/40

Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

40

2022/C 427/41

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

41

2022/C 427/42

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

42

2022/C 427/43

Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

43

2022/C 427/44

Ühisettevõte Fusion for Energy — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

44

2022/C 427/45

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

45

2022/C 427/46

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

46

2022/C 427/47

Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

47

2022/C 427/48

Innovatiivse tervishoiu algatuse ühisettevõte — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

48

2022/C 427/49

Peamiste digitehnoloogiate ühisettevõte — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

49

2022/C 427/50

Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

50

2022/C 427/51

Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi arendav kolmas ühisettevõte — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

51

2022/C 427/52

Ühtne Kriisilahendusnõukogu — 2021. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

52


ET

 

Top