ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 427

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 65
9. november 2022


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

2022/C 427/01

Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

1

2022/C 427/02

Agencija za podporo BEREC-u — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

2

2022/C 427/03

Skupno podjetje za čisto letalstvo — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

3

2022/C 427/04

Skupno podjetje za krožno Evropo na biološki osnovi — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

4

2022/C 427/05

Prevajalski center za organe Evropske unije — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

5

2022/C 427/06

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

6

2022/C 427/07

Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

7

2022/C 427/08

Skupno podjetje za čisti vodik — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

8

2022/C 427/09

Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

9

2022/C 427/10

Urad Skupnosti za rastlinske sorte — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

10

2022/C 427/11

Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

11

2022/C 427/12

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

12

2022/C 427/13

Evropski azilni podporni urad — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

13

2022/C 427/14

Evropski bančni organ — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

14

2022/C 427/15

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

15

2022/C 427/16

Evropska agencija za kemikalije — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

16

2022/C 427/17

Evropska obrambna agencija — Objava zaključnih računov za finančno leto 2021

17

2022/C 427/18

Evropska agencija za okolje — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

18

2022/C 427/19

Evropska agencija za nadzor ribištva — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

19

2022/C 427/20

Evropska agencija za varnost hrane — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

20

2022/C 427/21

Evropski inštitut za enakost spolov — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

21

2022/C 427/22

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

22

2022/C 427/23

Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

23

2022/C 427/24

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

24

2022/C 427/25

Evropski organ za delo — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

25

2022/C 427/26

Evropska agencija za zdravila — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

26

2022/C 427/27

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

27

2022/C 427/28

Evropska agencija za pomorsko varnost — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

28

2022/C 427/29

Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

29

2022/C 427/30

Evropsko javno tožilstvo — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

30

2022/C 427/31

Agencija Evropske unije za železnice — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

31

2022/C 427/32

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

32

2022/C 427/33

Evropski organ za vrednostne papirje in trge — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

33

2022/C 427/34

Evropska fundacija za usposabljanje — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

34

2022/C 427/35

Skupno podjetje za evropske železnice — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

35

2022/C 427/36

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

36

2022/C 427/37

Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

37

2022/C 427/38

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

38

2022/C 427/39

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

39

2022/C 427/40

Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

40

2022/C 427/41

Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

41

2022/C 427/42

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

42

2022/C 427/43

Agencija Evropske unije za vesoljski program — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

43

2022/C 427/44

Skupno podjetje Fusion for Energy — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

44

2022/C 427/45

Agencija Evropske unije za temeljne pravice — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

45

2022/C 427/46

Evropska agencija za mejno in obalno stražo — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

46

2022/C 427/47

Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

47

2022/C 427/48

Skupno podjetje za pobudo za inovativno zdravje — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

48

2022/C 427/49

Skupno podjetje za ključne digitalne tehnologije — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

49

2022/C 427/50

Evropska izvajalska agencija za raziskave — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

50

2022/C 427/51

Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba 3 — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

51

2022/C 427/52

Enotni odbor za reševanje — Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

52


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/1


AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA SODELOVANJE ENERGETSKIH REGULATORJEV

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/01)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/en/The_agency/Organisation/Administrative_Board/Opinions/Opinion%20No%201%20-%202022%20-%20Final%20Accounts%20-%20year%202021.pdf


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/2


AGENCIJA ZA PODPORO BEREC-U

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/02)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.berec.europa.eu/en/document-categories/berec-office/budget-of-the-office/accounts/berec-office-annual-accounts-for-2021


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/3


SKUPNO PODJETJE ZA ČISTO LETALSTVO

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/03)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://clean-aviation.eu/sites/default/files/2022-06/Final-Accounts-2021.pdf


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/4


SKUPNO PODJETJE ZA KROŽNO EVROPO NA BIOLOŠKI OSNOVI

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/04)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.cbe.europa.eu/reference-documents


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/5


PREVAJALSKI CENTER ZA ORGANE EVROPSKE UNIJE

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/05)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.cdt.europa.eu/en/documentation/filter?title=&field_documentation_theme_target_id=319&field_documentation_type_target_id=All&field_publish_date_value%5Bmin%5D=&field_publish_date_value%5Bmax%5D=


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/6


EVROPSKI CENTER ZA RAZVOJ POKLICNEGA USPOSABLJANJA

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/06)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/finance-and-budget/annual-accounts


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/7


AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA USPOSABLJANJE NA PODROČJU PREPREČEVANJA, ODKRIVANJA IN PREISKOVANJA KAZNIVIH DEJANJ

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/07)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/key-documents/annual-accounts


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/8


SKUPNO PODJETJE ZA ČISTI VODIK

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/08)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/about-us/key-documents/budget-and-annual-accounts-0_en


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/9


EVROPSKA IZVAJALSKA AGENCIJA ZA PODNEBJE, INFRASTRUKTURO IN OKOLJE

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/09)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://cinea.ec.europa.eu/about-us/key-documents/annual-accounts_en


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/10


URAD SKUPNOSTI ZA RASTLINSKE SORTE

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/10)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://cpvo.europa.eu/en/about-us/finance-and-budget


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/11


EVROPSKA IZVAJALSKA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/11)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.eacea.ec.europa.eu/annual-accounts-2021_en


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/12


AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA VARNOST V LETALSTVU

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/12)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.easa.europa.eu/en/the-agency/management-board/decisions/easa-mb-decision-no-07-2022-opinion-management-board-2021


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/13


EVROPSKI AZILNI PODPORNI URAD

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/13)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://euaa.europa.eu/about-us/governance-and-internal-control


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/14


EVROPSKI BANČNI ORGAN

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/14)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.eba.europa.eu/about-us/budget-and-accounts


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/15


EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/15)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.ecdc.europa.eu/en/about-ecdc/who-we-are/key-documents/financial-documents


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/16


EVROPSKA AGENCIJA ZA KEMIKALIJE

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/16)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/financial-management-and-budgetary-reporting/2022


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/17


EVROPSKA OBRAMBNA AGENCIJA

Objava zaključnih računov za finančno leto 2021

(2022/C 427/17)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://eda.europa.eu/docs/default-source/finance-documents/eda-general-audited-annual-accounts-2021_final.pdf


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/18


EVROPSKA AGENCIJA ZA OKOLJE

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/18)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.eea.europa.eu/about-us/documents/annual-accounts/annual-accounts


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/19


EVROPSKA AGENCIJA ZA NADZOR RIBIŠTVA

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/19)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.efca.europa.eu/en/content/annual-accounts-2021


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/20


EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST HRANE

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/20)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.efsa.europa.eu/en/about/corporatedocs#financial


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/21


EVROPSKI INŠTITUT ZA ENAKOST SPOLOV

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/21)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://eige.europa.eu/about/documents-registry/final-annual-accounts-financial-year-2021


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/22


EVROPSKI ORGAN ZA ZAVAROVANJA IN POKLICNE POKOJNINE

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/22)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.eiopa.europa.eu/about/accountability-and-transparency/budget-and-accounts_en


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/23


IZVAJALSKA AGENCIJA EVROPSKEGA SVETA ZA INOVACIJE TER ZA MALA IN SREDNJA PODJETJA

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/23)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://eismea.ec.europa.eu/about-eismea_en


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/24


EVROPSKI INŠTITUT ZA INOVACIJE IN TEHNOLOGIJO

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/24)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit_final_annual_accounts_2021_f.docx_.pdf


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/25


EVROPSKI ORGAN ZA DELO

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/25)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.ela.europa.eu/en/what-we-do


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/26


EVROPSKA AGENCIJA ZA ZDRAVILA

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/26)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/governance-documents/financial-management-budgetary-reporting#accounts-section


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/27


EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/27)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.emcdda.europa.eu/publications-database_en?f%5B0%5D=field_series_type%253Aname%3AAnnual%20account


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/28


EVROPSKA AGENCIJA ZA POMORSKO VARNOST

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/28)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.emsa.europa.eu/financial-management/financial-documents/26-financial-statements.html


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/29


AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA KIBERNETSKO VARNOST

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/29)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/accounting-finance/files/enisa-annual-accounts/enisa-final-annual-accounts-2021-signed-ts-signed-ts.pdf


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/30


EVROPSKO JAVNO TOŽILSTVO

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/30)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2022-06/EPPO-Annual-accounts-2021.pdf


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/31


AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA ŽELEZNICE

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/31)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.era.europa.eu/agency/management-board/management-board-decisions_en#decision1583


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/32


IZVAJALSKA AGENCIJA EVROPSKEGA RAZISKOVALNEGA SVETA

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/32)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/250290/ERCEA_Annual%20Accounts%202021.pdf


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/33


EVROPSKI ORGAN ZA VREDNOSTNE PAPIRJE IN TRGE

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/33)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library/?f%25255B0%25255D=im_esma_sections%3A420&f%5B0%5D=im_esma_sections%3A420


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/34


EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/34)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.etf.europa.eu/en/about/compliance-transparency/public-access-to-documents/annual-accounts-2021-and-governing-board


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/35


SKUPNO PODJETJE ZA EVROPSKE ŽELEZNICE

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/35)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://rail-research.europa.eu/wp-content/uploads/2022/07/GB-Decision_06-2022_AA_2021_Annex_Consolidated-BT-report.pdf


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/36


URAD EVROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/36)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/annual_accounts/annual_accounts_2021_en.pdf


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/37


AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA OPERATIVNO UPRAVLJANJE OBSEŽNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV S PODROČJA SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/37)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.eulisa.europa.eu/AboutUs/Finance/Annual%20Accounts/FY2021_eu-LISA_Final_Annual_Accounts.pdf


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/38


EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/38)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/what-we-do/how-we-work/finance/finance-and-budget-information


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/39


EVROPSKA FUNDACIJA ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJSKIH IN DELOVNIH RAZMER

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/39)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/what-we-do/financial-information


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/40


SKUPNO PODJETJE ZA EVROPSKO VISOKOZMOGLJIVOSTNO RAČUNALNIŠTVO

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/40)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://eurohpc-ju.europa.eu/documents_en?f%5B0%5D=document_title%3AAnnual%20Accounts%202021


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/41


AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA PRAVOSODNO SODELOVANJE V KAZENSKIH ZADEVAH

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/41)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.eurojust.europa.eu/about-us/budget-and-finance/annual-accounts


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/42


AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA SODELOVANJE NA PODROČJU PREPREČEVANJA, ODKRIVANJA IN PREISKOVANJA KAZNIVIH DEJANJ

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/42)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.europol.europa.eu/about-europol/finance-budget


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/43


AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA VESOLJSKI PROGRAM

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/43)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.euspa.europa.eu/sites/default/files/2021_final_annual_accounts_euspa.pdf


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/44


SKUPNO PODJETJE FUSION FOR ENERGY

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/44)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://fusionforenergy.europa.eu/key-reference-documents/


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/45


AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA TEMELJNE PRAVICE

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/45)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://fra.europa.eu/en/about-fra/finance-and-budget/financial-documents


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/46


EVROPSKA AGENCIJA ZA MEJNO IN OBALNO STRAŽO

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/46)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://prd.frontex.europa.eu/document/annual-accounts-2021/


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/47


EVROPSKA IZVAJALSKA AGENCIJA ZA ZDRAVJE IN DIGITALNO TEHNOLOGIJO

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/47)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://hadea.ec.europa.eu/about/legal-base-and-key-documents_en


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/48


SKUPNO PODJETJE ZA POBUDO ZA INOVATIVNO ZDRAVJE

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/48)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.ihi.europa.eu/about-ihi/plans-reports-and-finances


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/49


SKUPNO PODJETJE ZA KLJUČNE DIGITALNE TEHNOLOGIJE

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/49)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.kdt-ju.europa.eu/transparency-reporting


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/50


EVROPSKA IZVAJALSKA AGENCIJA ZA RAZISKAVE

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/50)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://ec.europa.eu/info/publications/research-executive-agency-financial-year-2021_en


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/51


SKUPNO PODJETJE ZA RAZISKAVE O UPRAVLJANJU ZRAČNEGA PROMETA ENOTNEGA EVROPSKEGA NEBA 3

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/51)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.sesarju.eu/node/4189


9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/52


ENOTNI ODBOR ZA REŠEVANJE

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

(2022/C 427/52)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2022-09-12_SRB-Final-Annual-Accounts-2021.pdf