EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:427:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 427, 9 ноември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 427

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
9 ноември 2022 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2022/C 427/01

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

1

2022/C 427/02

Агенция за подкрепа на ОЕРЕС — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

2

2022/C 427/03

Cъвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“ — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

3

2022/C 427/04

Съвместно предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

4

2022/C 427/05

Център за преводи за органите на Европейския съюз — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

5

2022/C 427/06

Европейски център за развитие на професионалното обучение — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

6

2022/C 427/07

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

7

2022/C 427/08

Съвместно предприятие „Чист водород“ — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

8

2022/C 427/09

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

9

2022/C 427/10

Служба на Общността за сортовете растения — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

10

2022/C 427/11

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

11

2022/C 427/12

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

12

2022/C 427/13

Агенция на Европейския съюз в областта на убежището — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

13

2022/C 427/14

Европейски банков орган — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

14

2022/C 427/15

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

15

2022/C 427/16

Европейска агенция по химикали — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

16

2022/C 427/17

Европейска агенция по отбрана — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

17

2022/C 427/18

Европейска агенция за околната среда — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

18

2022/C 427/19

Европейска агенция за контрол на рибарството — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

19

2022/C 427/20

Европейски орган за безопасност на храните — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

20

2022/C 427/21

Европейски институт за равенство между половете — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

21

2022/C 427/22

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

22

2022/C 427/23

Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

23

2022/C 427/24

Европейски институт за иновации и технологии — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

24

2022/C 427/25

Европейски орган по труда — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

25

2022/C 427/26

Европейска агенция по лекарствата — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

26

2022/C 427/27

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

27

2022/C 427/28

Европейска агенция по морска безопасност — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

28

2022/C 427/29

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

29

2022/C 427/30

Европейска прокуратура — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

30

2022/C 427/31

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

31

2022/C 427/32

Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

32

2022/C 427/33

Европейски орган за ценни книжа и пазари — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

33

2022/C 427/34

Европейска фондация за обучение — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

34

2022/C 427/35

Cъвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“ — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

35

2022/C 427/36

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

36

2022/C 427/37

Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

37

2022/C 427/38

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

38

2022/C 427/39

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

39

2022/C 427/40

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

40

2022/C 427/41

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

41

2022/C 427/42

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

42

2022/C 427/43

Агенция на Европейския съюз за космическата програма — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

43

2022/C 427/44

Съвместно предприятие „Fusion for Energy“ — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

44

2022/C 427/45

Агенция на Европейския съюз за основните права — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

45

2022/C 427/46

Европейска агенция за гранична и брегова охрана — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

46

2022/C 427/47

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

47

2022/C 427/48

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

48

2022/C 427/49

Съвместно предприятие „Ключови цифрови технологии“ — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

49

2022/C 427/50

Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

50

2022/C 427/51

Cъвместно предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

51

2022/C 427/52

Единен съвет за преструктуриране — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

52


BG

 

Top