ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 427

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 65.
9. studenoga 2022.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

2022/C 427/01

Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

1

2022/C 427/02

Agencija za potporu BEREC-u — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

2

2022/C 427/03

Zajedničko poduzeće za čisto zrakoplovstvo — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

3

2022/C 427/04

Zajedničko poduzeće za Europu kao kružno biogospodarstvo — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

4

2022/C 427/05

Prevoditeljski centar za tijela Europske unije — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

5

2022/C 427/06

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

6

2022/C 427/07

Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

7

2022/C 427/08

Zajedničko poduzeće za čisti vodik — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

8

2022/C 427/09

Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

9

2022/C 427/10

Ured Zajednice za biljne sorte — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

10

2022/C 427/11

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

11

2022/C 427/12

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

12

2022/C 427/13

Europski potporni ured za azil — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

13

2022/C 427/14

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

14

2022/C 427/15

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

15

2022/C 427/16

Europska agencija za kemikalije — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

16

2022/C 427/17

Europska obrambena agencija — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

17

2022/C 427/18

Europska agencija za okoliš — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

18

2022/C 427/19

Europska agencija za kontrolu ribarstva — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

19

2022/C 427/20

Europska agencija za sigurnost hrane — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

20

2022/C 427/21

Europski institut za ravnopravnost spolova — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

21

2022/C 427/22

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

22

2022/C 427/23

Izvršna agencija za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

23

2022/C 427/24

Europski institut za inovacije i tehnologiju — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

24

2022/C 427/25

Europsko nadzorno tijelo za rad — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

25

2022/C 427/26

Europska agencija za lijekove — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

26

2022/C 427/27

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

27

2022/C 427/28

Europska agencija za pomorsku sigurnost — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

28

2022/C 427/29

Agencija Europske unije za kibersigurnost — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

29

2022/C 427/30

Ured europskog javnog tužitelja — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

30

2022/C 427/31

Agencija Europske unije za željeznice — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

31

2022/C 427/32

Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

32

2022/C 427/33

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

33

2022/C 427/34

Europska zaklada za osposobljavanje — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

34

2022/C 427/35

Zajedničko poduzeće za europsku željeznicu — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

35

2022/C 427/36

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

36

2022/C 427/37

Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

37

2022/C 427/38

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

38

2022/C 427/39

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

39

2022/C 427/40

Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

40

2022/C 427/41

Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

41

2022/C 427/42

Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

42

2022/C 427/43

Agencija Europske unije za svemirski program — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

43

2022/C 427/44

Zajedničko poduzeće Fusion for Energy — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

44

2022/C 427/45

Agencija Europske unije za temeljna prava — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

45

2022/C 427/46

Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

46

2022/C 427/47

Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

47

2022/C 427/48

Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

48

2022/C 427/49

Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

49

2022/C 427/50

Europska izvršna agencija za istraživanje — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

50

2022/C 427/51

Zajedničko poduzeće za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

51

2022/C 427/52

Jedinstveni sanacijski odbor — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

52


HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/1


AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA SURADNJU ENERGETSKIH REGULATORA

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/01)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/en/The_agency/Organisation/Administrative_Board/Opinions/Opinion%20No%201%20-%202022%20-%20Final%20Accounts%20-%20year%202021.pdf


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/2


AGENCIJA ZA POTPORU BEREC-U

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/02)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.berec.europa.eu/en/document-categories/berec-office/budget-of-the-office/accounts/berec-office-annual-accounts-for-2021


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/3


ZAJEDNIČKO PODUZEĆE ZA ČISTO ZRAKOPLOVSTVO

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/03)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://clean-aviation.eu/sites/default/files/2022-06/Final-Accounts-2021.pdf


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/4


ZAJEDNIČKO PODUZEĆE ZA EUROPU KAO KRUŽNO BIOGOSPODARSTVO

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/04)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.cbe.europa.eu/reference-documents


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/5


PREVODITELJSKI CENTAR ZA TIJELA EUROPSKE UNIJE

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/05)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.cdt.europa.eu/en/documentation/filter?title=&field_documentation_theme_target_id=319&field_documentation_type_target_id=All&field_publish_date_value%5Bmin%5D=&field_publish_date_value%5Bmax%5D=


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/6


EUROPSKI CENTAR ZA RAZVOJ STRUKOVNOG OSPOSOBLJAVANJA

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/06)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/finance-and-budget/annual-accounts


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/7


AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE U PODRUČJU IZVRŠAVANJA ZAKONODAVSTVA

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/07)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/key-documents/annual-accounts


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/8


ZAJEDNIČKO PODUZEĆE ZA ČISTI VODIK

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/08)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/about-us/key-documents/budget-and-annual-accounts-0_en


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/9


EUROPSKA IZVRŠNA AGENCIJA ZA KLIMU, INFRASTRUKTURU I OKOLIŠ

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/09)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://cinea.ec.europa.eu/about-us/key-documents/annual-accounts_en


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/10


URED ZAJEDNICE ZA BILJNE SORTE

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/10)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://cpvo.europa.eu/en/about-us/finance-and-budget


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/11


EUROPSKA IZVRŠNA AGENCIJA ZA OBRAZOVANJE I KULTURU

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/11)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.eacea.ec.europa.eu/annual-accounts-2021_en


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/12


AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/12)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.easa.europa.eu/en/the-agency/management-board/decisions/easa-mb-decision-no-07-2022-opinion-management-board-2021


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/13


EUROPSKI POTPORNI URED ZA AZIL

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/13)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://euaa.europa.eu/about-us/governance-and-internal-control


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/14


EUROPSKO NADZORNO TIJELO ZA BANKARSTVO

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/14)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.eba.europa.eu/about-us/budget-and-accounts


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/15


EUROPSKI CENTAR ZA SPREČAVANJE I KONTROLU BOLESTI

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/15)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.ecdc.europa.eu/en/about-ecdc/who-we-are/key-documents/financial-documents


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/16


EUROPSKA AGENCIJA ZA KEMIKALIJE

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/16)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/financial-management-and-budgetary-reporting/2022


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/17


EUROPSKA OBRAMBENA AGENCIJA

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/17)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://eda.europa.eu/docs/default-source/finance-documents/eda-general-audited-annual-accounts-2021_final.pdf


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/18


EUROPSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/18)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.eea.europa.eu/about-us/documents/annual-accounts/annual-accounts


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/19


EUROPSKA AGENCIJA ZA KONTROLU RIBARSTVA

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/19)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.efca.europa.eu/en/content/annual-accounts-2021


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/20


EUROPSKA AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/20)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.efsa.europa.eu/en/about/corporatedocs#financial


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/21


EUROPSKI INSTITUT ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/21)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://eige.europa.eu/about/documents-registry/final-annual-accounts-financial-year-2021


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/22


EUROPSKO NADZORNO TIJELO ZA OSIGURANJE I STRUKOVNO MIROVINSKO OSIGURANJE

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/22)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.eiopa.europa.eu/about/accountability-and-transparency/budget-and-accounts_en


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/23


IZVRŠNA AGENCIJA ZA EUROPSKO VIJEĆE ZA INOVACIJE I MSP-OVE

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/23)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://eismea.ec.europa.eu/about-eismea_en


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/24


EUROPSKI INSTITUT ZA INOVACIJE I TEHNOLOGIJU

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/24)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit_final_annual_accounts_2021_f.docx_.pdf


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/25


EUROPSKO NADZORNO TIJELO ZA RAD

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/25)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.ela.europa.eu/en/what-we-do


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/26


EUROPSKA AGENCIJA ZA LIJEKOVE

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/26)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/governance-documents/financial-management-budgetary-reporting#accounts-section


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/27


EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/27)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.emcdda.europa.eu/publications-database_en?f%5B0%5D=field_series_type%253Aname%3AAnnual%20account


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/28


EUROPSKA AGENCIJA ZA POMORSKU SIGURNOST

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/28)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.emsa.europa.eu/financial-management/financial-documents/26-financial-statements.html


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/29


AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA KIBERSIGURNOST

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/29)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/accounting-finance/files/enisa-annual-accounts/enisa-final-annual-accounts-2021-signed-ts-signed-ts.pdf


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/30


URED EUROPSKOG JAVNOG TUŽITELJA

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/30)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2022-06/EPPO-Annual-accounts-2021.pdf


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/31


AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA ŽELJEZNICE

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/31)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.era.europa.eu/agency/management-board/management-board-decisions_en#decision1583


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/32


IZVRŠNA AGENCIJA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG VIJEĆA

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/32)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/250290/ERCEA_Annual%20Accounts%202021.pdf


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/33


EUROPSKO NADZORNO TIJELO ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE I TRŽIŠTA KAPITALA

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/33)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library/?f%25255B0%25255D=im_esma_sections%3A420&f%5B0%5D=im_esma_sections%3A420


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/34


EUROPSKA ZAKLADA ZA OSPOSOBLJAVANJE

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/34)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.etf.europa.eu/en/about/compliance-transparency/public-access-to-documents/annual-accounts-2021-and-governing-board


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/35


ZAJEDNIČKO PODUZEĆE ZA EUROPSKU ŽELJEZNICU

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/35)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://rail-research.europa.eu/wp-content/uploads/2022/07/GB-Decision_06-2022_AA_2021_Annex_Consolidated-BT-report.pdf


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/36


URED EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/36)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/annual_accounts/annual_accounts_2021_en.pdf


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/37


AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA OPERATIVNO UPRAVLJANJE OPSEŽNIM INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA U PODRUČJU SLOBODE, SIGURNOSTI I PRAVDE

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/37)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.eulisa.europa.eu/AboutUs/Finance/Annual%20Accounts/FY2021_eu-LISA_Final_Annual_Accounts.pdf


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/38


EUROPSKA AGENCIJA ZA SIGURNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/38)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/what-we-do/how-we-work/finance/finance-and-budget-information


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/39


EUROPSKA ZAKLADA ZA POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH I RADNIH UVJETA

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/39)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/what-we-do/financial-information


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/40


ZAJEDNIČKO PODUZEĆE ZA EUROPSKO RAČUNALSTVO VISOKIH PERFORMANSI

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/40)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://eurohpc-ju.europa.eu/documents_en?f%5B0%5D=document_title%3AAnnual%20Accounts%202021


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/41


AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA SURADNJU U KAZNENOM PRAVOSUĐU

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/41)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.eurojust.europa.eu/about-us/budget-and-finance/annual-accounts


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/42


AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA SURADNJU TIJELA ZA IZVRŠAVANJE ZAKONODAVSTVA

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/42)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.europol.europa.eu/about-europol/finance-budget


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/43


AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA SVEMIRSKI PROGRAM

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/43)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.euspa.europa.eu/sites/default/files/2021_final_annual_accounts_euspa.pdf


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/44


ZAJEDNIČKO PODUZEĆE FUSION FOR ENERGY

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/44)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://fusionforenergy.europa.eu/key-reference-documents/


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/45


AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA TEMELJNA PRAVA

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/45)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://fra.europa.eu/en/about-fra/finance-and-budget/financial-documents


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/46


AGENCIJA ZA EUROPSKU GRANIČNU I OBALNU STRAŽU

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/46)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://prd.frontex.europa.eu/document/annual-accounts-2021/


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/47


EUROPSKA IZVRŠNA AGENCIJA ZA ZDRAVLJE I DIGITALNO GOSPODARSTVO

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/47)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://hadea.ec.europa.eu/about/legal-base-and-key-documents_en


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/48


ZAJEDNIČKO PODUZEĆE ZA INICIJATIVU ZA INOVATIVNO ZDRAVLJE

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/48)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.ihi.europa.eu/about-ihi/plans-reports-and-finances


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/49


ZAJEDNIČKO PODUZEĆE ZA KLJUČNE DIGITALNE TEHNOLOGIJE

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/49)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.kdt-ju.europa.eu/transparency-reporting


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/50


EUROPSKA IZVRŠNA AGENCIJA ZA ISTRAŽIVANJE

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/50)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://ec.europa.eu/info/publications/research-executive-agency-financial-year-2021_en


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/51


ZAJEDNIČKO PODUZEĆE ZA ISTRAŽIVANJA O UPRAVLJANJU ZRAČNIM PROMETOM NA JEDINSTVENOM EUROPSKOM NEBU 3

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/51)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.sesarju.eu/node/4189


9.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/52


JEDINSTVENI SANACIJSKI ODBOR

Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2021.

(2022/C 427/52)

Cjelovita verzija godišnjeg financijskog izvještaja dostupna je na sljedećoj adresi:

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2022-09-12_SRB-Final-Annual-Accounts-2021.pdf