EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:427:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 427, 2022. gada 9. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 427

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

65. gadagājums
2022. gada 9. novembris


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

2022/C 427/01

Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

1

2022/C 427/02

BEREC atbalsta aģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

2

2022/C 427/03

Kopuzņēmums “Tīra aviācija” — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

3

2022/C 427/04

Kopuzņēmums “Apritīga biobāzēta eiropa” — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

4

2022/C 427/05

Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

5

2022/C 427/06

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

6

2022/C 427/07

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

7

2022/C 427/08

Kopuzņēmums “Tīrs ūdeņradis” — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

8

2022/C 427/09

Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

9

2022/C 427/10

Kopienas Augu šķirņu birojs — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

10

2022/C 427/11

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

11

2022/C 427/12

Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

12

2022/C 427/13

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

13

2022/C 427/14

Eiropas Banku iestāde — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

14

2022/C 427/15

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

15

2022/C 427/16

Eiropas Ķimikāliju aģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

16

2022/C 427/17

Eiropas Aizsardzības aģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

17

2022/C 427/18

Eiropas Vides aģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

18

2022/C 427/19

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

19

2022/C 427/20

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

20

2022/C 427/21

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

21

2022/C 427/22

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

22

2022/C 427/23

Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

23

2022/C 427/24

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

24

2022/C 427/25

Eiropas Darba iestāde — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

25

2022/C 427/26

Eiropas Zāļu aģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

26

2022/C 427/27

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

27

2022/C 427/28

Eiropas Jūras drošības aģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

28

2022/C 427/29

Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

29

2022/C 427/30

Eiropas Prokuratūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

30

2022/C 427/31

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

31

2022/C 427/32

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

32

2022/C 427/33

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

33

2022/C 427/34

Eiropas Izglītības fonds — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

34

2022/C 427/35

Kopuzņēmums “Eiropas dzelzceļš” — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

35

2022/C 427/36

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

36

2022/C 427/37

Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

37

2022/C 427/38

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

38

2022/C 427/39

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

39

2022/C 427/40

Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

40

2022/C 427/41

Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

41

2022/C 427/42

Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

42

2022/C 427/43

Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

43

2022/C 427/44

Kopuzņēmums Fusion for Energy — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

44

2022/C 427/45

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

45

2022/C 427/46

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

46

2022/C 427/47

Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

47

2022/C 427/48

Kopuzņēmums “Inovatīvas veselības aprūpes iniciatīva” — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

48

2022/C 427/49

Kopuzņēmums “Svarīgas digitālās tehnoloģijas” — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

49

2022/C 427/50

Eiropas Pētniecības izpildaģentūra — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

50

2022/C 427/51

Kopuzņēmums “Eiropas vienotās gaisa telpas ATM pētniecība 3” — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

51

2022/C 427/52

Vienotā noregulējuma valde — 2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

52


LV

 

Top