EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:169:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 169, 29. juuni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 169

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
29. juuni 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 733/2007, 22. veebruar 2007, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Kanada vahelise kokkuleppe (GATT 1994 XXIV artikli lõike 6 kohaste läbirääkimiste lõpuleviimise kohta) rakendamist ning millega muudetakse ja täiendatakse määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 734/2007, 11. juuni 2007, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1883/78, millega kehtestatakse üldeeskirjad sekkumise finantseerimiseks Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastust

5

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 735/2007, 11. juuni 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta

6

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 736/2007, 28. juuni 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 737/2007, 27. juuni 2007, milles sätestatakse esimese toimeainete rühma nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kuulumise pikendamise menetlus ja kehtestatakse kõnealuste ainete loetelu (1)

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 738/2007, 28. juuni 2007, millega kohandatakse kohustuslikud impordiks ettenähtud roosuhkru tarnekogused AKV protokolli ja Indiaga sõlmitud kokkuleppe alusel tarneperioodiks 2006/2007

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 739/2007, 28. juuni 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 493/2006, millega kehtestatakse üleminekumeetmed suhkrusektori turgude ühise korralduse reformi raames

22

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 740/2007, 28. juuni 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1994/2006, millega avatakse ühenduse 2007. aasta tariifikvoodid lammaste, kitsede, lambaliha ja kitseliha suhtes

24

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 741/2007, 28. juuni 2007, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

27

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 742/2007, 28. juuni 2007, millega otsustatakse mitte maksta või eksporditoetust määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames

30

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 743/2007, 28. juuni 2007, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

31

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 744/2007, 28. juuni 2007, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditavate siirupite ja teatavate muude suhkrutoodete eksporditoetused

33

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 745/2007, 28. juuni 2007, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 958/2006 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

35

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 746/2007, 28. juuni 2007, millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

36

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 747/2007, 28. juuni 2007, millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused

39

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 748/2007, 28. juuni 2007, millega määratakse kindlaks teraviljasektori tootmistoetused

41

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 749/2007, 28. juuni 2007, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetustemäärad

42

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 750/2007, 28. juuni 2007, millega määratakse kindlaks, et suhkrusektori toodete jaoks tariifikvootide ja sooduslepingute alusel välja antavate impordilitsentside osas ei ole teatavad piirmäärad veel saavutatud

46

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 751/2007, 28. juuni 2007, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

47

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2007/40/EÜ, 28. juuni 2007, millega muudetakse direktiivi 2001/32/EÜ, millega tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis ühenduses taimetervise ohtudega tõenäolisemalt kokku puutuvad

49

 

*

Komisjoni direktiiv 2007/41/EÜ, 28. juuni 2007, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) teatavaid lisasid

51

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/444/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 22. veebruar 2007, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vahelise kokkuleppe (GATT 1994 XXIV artikli lõike 6 kohaste läbirääkimiste lõpuleviimise kohta) sõlmimist

53

Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vaheline kokkulepe GATT 1994 XXIV artikli lõike 6 kohaste läbirääkimiste lõpuleviimise kohta

55

 

 

2007/445/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 28. juuni 2007, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks otsused 2006/379/EÜ ja 2006/1008/EÜ

58

 

 

Komisjon

 

 

2007/446/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 21. juuni 2007, Euroopa Ühenduste Komisjoni osalemise kohta rahvusvahelisel biokütuste foorumil

63

 

 

2007/447/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 26. juuni 2007, millega muudetakse teist korda otsust 2005/263/EÜ, millega lubatakse liikmesriikidel vastavalt nõukogu direktiivile 94/55/EÜ vastu võtta teatavaid erandeid seoses ohtlike kaupade autoveoga (teatavaks tehtud numbri K(2007) 2587 all)  (1)

64

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2007/448/ÜVJP, 28. juuni 2007, millega ajakohastatakse ühist seisukohta 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta ning tunnistatakse kehtetuks ühised seisukohad 2006/380/ÜVJP ja 2006/1011/ÜVJP

69

 

*

Nõukogu otsus 2007/449/ÜVJP, 28. juuni 2007, millega rakendatakse ühist seisukohta 2004/694/ÜVJP edasiste meetmete kohta, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist

75

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top