EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:028:TOC

Euroopa Liidu Teataja, R 028, 30. jaanuar 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2013.028.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 28

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
30. jaanuar 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2013/C 028/01

Euro vahetuskurss

1

 

Kontrollikoda

2013/C 028/02

Eriaruanne nr 20/2012 „Kas olmejäätmete käitlemise taristute projektide rahastamine struktuurifondidest aitab liikmesriikidel mõjusalt ELi jäätmepoliitika eesmärke saavutada?”

2

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

2013/C 028/03

Euroopa Andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõrmejälgede võrdlemise EURODAC-süsteemi kehtestamist määruse (EL) nr […/…] tõhusa kohaldamise eesmärgil (uuesti sõnastatud)

3

2013/C 028/04

Euroopa Andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte, mis käsitleb komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul (elektrooniliste usaldusteenuste määrus)

6

2013/C 028/05

Euroopa Andmekaitseinspektori järgmist õigusakti käsitleva arvamuse kokkuvõte: komisjoni ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ/Euratom) nr 354/83 osas, mis käsitleb Euroopa institutsioonide ajalooliste arhiivide üleandmist Firenzes asuvale Euroopa Ülikooli Instituudile

9


 

V   Teated

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2013/C 028/06

Teade teatavate tasakaalustusmeetmete eelseisva aegumise kohta

12

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2013/C 028/07

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6812 – SFPI/Dexia) (1)

13


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top