Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/211/94

Kohtuasi T-256/07: 16. juuli 2007 esitatud hagi — People's Mojahedin Organization of Iran versus Euroopa Liidu Nõukogu

OJ C 211, 8.9.2007, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 211/50


16. juuli 2007 esitatud hagi — People's Mojahedin Organization of Iran versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi T-256/07)

(2007/C 211/94)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: People's Mojahedin Organization of Iran (Auvers sur Oise, Prantsusmaa) (esindajad: advokaat J.P. Spitzer ja D. Vaughan, QC)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

Tühistada nõukogu otsus 2007/445/EÜ osas, milles see puudutab hagejat;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja on esitanud nõude tühistada osaliselt nõukogu 28. juuni 2007. aasta otsus 2007/445/EÜ, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks otsused 2006/379/EÜ ja 2006/1008/EÜ (1), millega jäetakse hageja nende isikute, rühmituste ja üksuste nimekirja, kellele kohaldatakse rahaliste vahendite ja teiste rahaliste ressursside külmutamist.

Hagi toetuseks väidab hageja, et vaidlustatud nõukogu otsus tuleb tühistada, kuna nõukogu tugines jätkuvalt hageja kuulumisele otsuse 2006/379/EÜ loetellu, mille nõukogu oleks pidanud hagejat puudutavas osas tühistama või ära muutma lähtudes Esimese Astme Kohtu 2006. aasta otsusest kohtuasjas T-228/02: Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata). Hageja on seisukohal, et nõukogu oli kohustatud hageja nime kõnealusest loetelust eemaldama.

Lisaks leiab hageja, et käesoleva otsuse vastuvõtmisega rikuti hageja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele ning, et vastuvõetud otsus on asjakohaselt põhjendamata.

Veel märgib hageja, et vaidlustatud otsus võeti vastu dokumentide alusel, mis puudutasid kõik ajavahemikku enne 2001. aastat, ning et otsuse tegemisel ei arvestatud hageja esitatud dokumente, mis puudutasid 2001. aastale järgnevaid aastaid.

Lõpuks väidab hageja, et eelnimetatud asjaolud kujutavad endast pädevuse ületamist või võimu kuritarvitamist.


(1)  ELT 2007 L 169, lk 58.


Top