Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:211:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 211, 2007. gada 08. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 211

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 8. septembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Kopienu Tiesa

2007/C 211/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 199, 25.8.2007.

1


 

V   Atzinumi un paziņojumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Kopienu Tiesa

2007/C 211/02

Lieta C-503/04: Tiesas (otrā palāta) spriedums 2007. gada 18. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Vācijas Federatīvā Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Tiesas spriedums, ar ko konstatē pienākumu neizpildi — Neizpilde — EKL 228. pants — Tiesas sprieduma izpildes pasākumi — Līguma laušana)

2

2007/C 211/03

Lieta C-507/04: Tiesas (ceturtā palāta) spriedums 2007. gada 12. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Austrijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Savvaļas putnu aizsardzība — Direktīva 79/409/EEK — Transponēšanas pasākumi)

2

2007/C 211/04

Lieta C-119/05: Tiesas (virspalāta) spriedums 2007. gada 18. jūlijā (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ministero dell'Industria, del Commercio et dell'Artigianato/Lucchini Siderurgica SpA (Valsts atbalstsEOTKMelnā metalurģijaAtbalsts, kas atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirguAtgūšanaValsts tiesas sprieduma res judicata spēks)

3

2007/C 211/05

Lieta C-212/05: Tiesas (virspalāta) spriedums 2007. gada 18. jūlijā (Bundessozialgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Gertraud Hartmann/Freistaat Bayern (Pārrobežu darba ņēmējs — Regula (EEK) Nr. 1612/68 — Dzīvesvietas pārcelšana uz citu dalībvalsti — Nestrādājošs laulātais — Bērna kopšanas pabalsts — Laulātajam atteikta piešķiršana — Sociālā priekšrocība — Dzīvesvietas nosacījums)

4

2007/C 211/06

Lieta C-213/05: Tiesas (virspalāta) spriedums 2007. gada 18. jūlijā (Bundessozialgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Wendy Geven/Land Nordrhein-Westfalen (Pārrobežu darba ņēmējs — Regula (EEK) Nr. 1612/68 — Bērna kopšanas pabalsts — Piešķiršanas atteikums — Sociāla priekšrocība — Nosacījums par dzīvesvietu)

4

2007/C 211/07

Lieta C-277/05: Tiesas (pirmā palāta) spriedums 2007. gada 18. jūlijā (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Société thermale d'Eugénie-Les-Bains/Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (PVN — Piemērošanas joma — Rokasnauda, kas iemaksāta saistībā ar līgumiem par tādu pakalpojumu sniegšanu, kuriem piemēro PVN, un ko pakalpojuma sniedzējs ietur atkāpšanās gadījumā — Kvalifikācija)

5

2007/C 211/08

Lieta C-399/05: Tiesas (trešā palāta) spriedums 2007. gada 18. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 93/38/EEK — Publiskie iepirkumi ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarēs — Termoelektrocentrāles būvniecība un nodošana ekspluatācijā — Nosacījumi par pielaišanu dalībai konkursā)

5

2007/C 211/09

Lieta C-460/05: Tiesas (sestā palāta) spriedums 2007. gada 18. jūlijā — Polijas Republika/Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome (Direktīva 2005/36/EK — Profesionālo kvalifikāciju atzīšana — Vispārējās aprūpes māsas — Vecmātes — Speciālie noteikumi, ko piemēro Polijā izdotajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem — Spēkā esamība — Pienākums norādīt pamatojumu — Ieviešana ar pievienošanās aktu)

6

2007/C 211/10

Lieta C-142/06: Tiesas (trešā palāta) spriedums 2007. gada 18. jūlijā (Østre Landsret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Olicom A/S/Skatteministeriet (Kopējais muitas tarifs — Tarifu pozīcijas — Klasifikācija Kombinētajā nomenklatūrā — Automātiskas datu apstrādes iekārtas — Tīkla kartes ar “modema” funkciju — “Īpašas funkcijas” jēdziens)

6

2007/C 211/11

Lieta C-155/06: Tiesas (astotā palāta) spriedums 2007. gada 18. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 96/29/Euratom — Darba ņēmēju un iedzīvotāju veselības aizsardzība pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām — Pilnīga netransponēšana noteiktajā termiņā)

7

2007/C 211/12

Lieta C-182/06: Tiesas (pirmā palāta) spriedums 2007. gada 18. jūlijā (Cour administrative (Luksemburga) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — État du grand-duché de Luxembourg/Hans Ulrich Lakebrink, Katrin Peters-Lakebrink (EKL 39. pants — Nerezidentu ienākuma nodoklis — Nodokļa likmes aprēķināšana — Nekustamais īpašums, kas atrodas citā dalībvalstī — Negatīvu īres ienākumu neņemšana vērā)

7

2007/C 211/13

Lieta C-213/06 P: Tiesas (pirmā palāta) spriedums 2007. gada 18. jūlijā — Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra (AER)/Georgios Karatzoglou (Apelācija — Pagaidu darbinieks — Līguma laušana)

8

2007/C 211/14

Lieta C-310/06: Tiesas (trešā palāta) spriedums 2007. gada 18. jūlijā (Gerechtshof te Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — F.T.S. International BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West (Kopējais muitas tarifs — Kombinētā nomenklatūra — Klasifikācija — Bezkaula saldēti un ar sāli piesūcināti vistas gaļas gabali — Regulas (EK) Nr. 1223/2002 spēkā esamība)

8

2007/C 211/15

Lieta C-402/06: Tiesas (septītā palāta) spriedums 2007. gada 18. jūlijā (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Op- en Overslagbedrijf Van der Vaart B.V./Staatssecretaris van Financiën (Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — Produkts, kas tiek iegūts piena saraudzēšanas rezultātā un, ekstrahējot ievērojamu daudzumu sūkalu)

9

2007/C 211/16

Lieta C-517/06: Tiesas (sestā palāta) spriedums 2007. gada 18. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Austrijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2003/98/EK — Valsts sektora informācijas atkalizmantošana — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

9

2007/C 211/17

Lieta C-26/07: Tiesas (sestā palāta) spriedums 2007. gada 18. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2004/80/EK — Kompensācija noziegumos cietušajiem — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

10

2007/C 211/18

Lieta C-50/07: Tiesas (sestā palāta) spriedums 2007. gada 18. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2004/24/EK — Farmaceitiskās preces — Tradicionāli lietotas augu izcelsmes zāles — Kopienas kodekss — Cilvēkiem paredzētas zāles — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

10

2007/C 211/19

Lieta C-61/07: Tiesas (piektā palāta) spriedums 2007. gada 18. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste (Valsts pienākumu neizpilde — Mehānisms siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju monitoringam — Kioto protokola īstenošana)

11

2007/C 211/20

Lieta C-90/07: Tiesas (septītā palāta) spriedums 2007. gada 12. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2004/12/EK — Iepakojums un izlietotais iepakojums — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

11

2007/C 211/21

Lieta C-220/07: Prasība, kas celta 2007. gada 27. aprīlī — Eiropas Kopienu Komisija/Francijas Republika

11

2007/C 211/22

Lieta C-263/07: Prasība, kas celta 2007. gada 1. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

12

2007/C 211/23

Lieta C-268/07: Prasība, kas celta 2007. gada 6. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

13

2007/C 211/24

Lieta C-271/07: Prasība, kas celta 2007. gada 7. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste

13

2007/C 211/25

Lieta C-272/07: Prasība, kas celta 2007. gada 7. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

14

2007/C 211/26

Lieta C-273/07: Prasība, kas celta 2007. gada 7. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

14

2007/C 211/27

Lieta C-276/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Corte d'appello di Firenze (Itālija) 2007. gada 11. jūnija rīkojumu — Nancy Delay/Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Itālijas Republika

15

2007/C 211/28

Lieta C-278/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Bundesfinanzhof (Vācija) 2007. gada 13. jūnija rīkojumu — Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co./Hauptzollamt Hamburg-Jonas

15

2007/C 211/29

Lieta C-279/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Bundesfinanzhof (Vācija) 2007. gada 13. jūnija rīkojumu — Vion Trading GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

15

2007/C 211/30

Lieta C-280/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Bundesfinanzhof (Vācija) 2007. gada 13. jūnija rīkojumu — Ze Fu Fleischhandel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2007/C 211/31

Lieta C-281/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Bundesfinanzhof (Vācija) 2007. gada 13. jūnija rīkojumu — Bayerische Hypothekenund Vereinsbank AG/Hauptzollamt HamburgJonas

16

2007/C 211/32

Lieta C-286/07: Prasība, kas celta 2007. gada 13. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

17

2007/C 211/33

Lieta C-287/07: Prasība, kas celta 2007. gada 14. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste

17

2007/C 211/34

Lieta C-292/07: Prasība, kas celta 2007. gada 15. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste

18

2007/C 211/35

Lieta C-294/07: Prasība, kas celta 2007. gada 19. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

18

2007/C 211/36

Lieta C-295/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 20. jūnijā ierosinājusi Eiropas Kopienu Komisija par Pirmās instances tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 29. marta spriedumu lietā T-369/00 Département du Loiret (Francija), ko atbalstīja Scott SA/Eiropas Kopienu Komisija

19

2007/C 211/37

Lieta C-297/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko Landgericht Regensburg (Vācija) iesniegusi 2007. gada 21. jūnijā — Staatsanwaltschaft Regensburg/Klaus Bourquain

20

2007/C 211/38

Lieta C-302/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar VAT and Duties Tribunal, Londona (Apvienotā Karaliste) 2007. gada 29. jūnija rīkojumu — J D Wetherspoon PLC/The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs

20

2007/C 211/39

Lieta C-303/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Korkein hallinto-oikeus (Somija) 2007. gada 29. jūnija rīkojumu — Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

21

2007/C 211/40

Lieta C-304/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Bundesgerichtshof (Vācija) 2007. gada 2. jūlija rīkojumu — Directmedia Publishing GmbH/1. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 2. Prof. Dr. Ulrich Knoop

21

2007/C 211/41

Lieta C-305/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Tribunale civile di Genova (Itālija) 2007. gada 2. jūlija rīkojumu — Radiotelevisione italiana SpA (RAI)/PTV Programmazioni Televisive SpA

22

2007/C 211/42

Lieta C-306/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Højesteret (Augstākā Tiesa) (Dānija) 2007. gada 3. jūlija rīkojumu — Ruben Andersen/Kommunernes Landsforening, rīkojoties Slagelse Kommune (bijušās Skælskør Kommune) vārdā

22

2007/C 211/43

Lieta C-308/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 5. jūlijā ierosinājis Koldo Gorostiaga Atxalandabaso par Pirmās instances tiesas (otrā palāta) rīkojumu, kas pasludināts 2007. gada 24. aprīlī lietā T-132/06, Gorostiaga Atxalandabaso/Eiropas Parlaments

23

2007/C 211/44

Lieta C-310/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Lunds tingsrätt (Zviedrija) 2007. gada 5. jūlija rīkojumu — Svenska staten genom Tillsynsmyndigheten i Konkurser/Anders Holmqvist

23

2007/C 211/45

Lieta C-311/07: Prasība, kas celta 2007. gada 5. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Austrijas Republika

24

2007/C 211/46

Lieta C-312/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Tribunal d'instance de Paris (Francija) 2007. gada 6. jūlijā rīkojumu — JVC France SAS/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

25

2007/C 211/47

Lieta C-313/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona (Spānija) 2007. gada 5. jūlija rīkojumu — Kirtruna S.L. un Elisa Vigano/Cristina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones, Red Elite de Electrodomésticos S.A., Electro Calbet S.A.

25

2007/C 211/48

Lieta C-317/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Korkein hallinto-oikeus (Somija) 2007. gada 10. jūlija rīkojumu — Lahti Energia Oy

26

2007/C 211/49

Lieta C-319/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 11. jūlijā ierosināja 3F, agrāk Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), par Pirmās instances tiesas (otrā palāta paplašinātā sastāvā) 2007. gada 23. aprīļa rīkojumu lietā T-30/03 Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Eiropas Kopienu Komisija

27

2007/C 211/50

Lieta C-320/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 11. jūlijā ierosinājusi Antartica Srl par Pirmās instances tiesas (ceturtā palāta) 2007. gada 10. maija spriedumu lietā T-47/06 Antartica Srl/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

27

2007/C 211/51

Lieta C-324/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Conseil d'Etat (Beļģija) 2007. gada 12. jūlija rīkojumu — Coditel Brabant SA/1. Commune d'Uccle, 2. Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé), 3. Région de Bruxelles-Capitale

27

2007/C 211/52

Lieta C-325/07: Prasība, kas celta 2007. gada 11. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

28

2007/C 211/53

Lieta C-328/07: Prasība, kas celta 2007. gada 13. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

28

2007/C 211/54

Lieta C-329/07: Prasība, kas celta 2007. gada 13. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Francijas Republika

29

2007/C 211/55

Lieta C-333/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Cour administrative d'appel de Lyon (Francija) 2007. gada 17. jūlija rīkojumu — Regie Networks/Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

29

2007/C 211/56

Lieta C-340/07: Prasība, kas celta 2007. gada 19. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

29

2007/C 211/57

Lieta C-341/07: Prasība, kas celta 2007. gada 20. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Zviedrijas Karaliste

30

2007/C 211/58

Lieta C-342/07: Prasība, kas celta 2007. gada 24. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika

30

2007/C 211/59

Lieta C-345/07: Prasība, kas celta 2007. gada 25. jūlijā — Komisija/Grieķijas Republika

30

2007/C 211/60

Lieta C-346/07: Prasība, kas celta 2007. gada 25. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika

31

 

Pirmās instances tiesa

2007/C 211/61

Lieta T-189/02: Pirmās instances tiesas 2007. gada 18. jūlija spriedums — Ente per le Ville vesuviane/Komisija (Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) — Kopienas finanšu atbalsta slēgšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Pieņemamība — Atbalsta galīgā saņēmēja tiesības celt prasību — Tieša saikne — Tiesības uz aizstāvību — Regulas (EEK) Nr. 4254/88 ar grozījumiem 12. panta pārkāpums — Nav veikta izmeklēšana)

32

2007/C 211/62

Lieta T-344/04: Pirmās instances tiesas 2007. gada 19. jūlija spriedums — Bouychou/Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība — Lēmums par Francijas piešķirtā atbalsta sabiedrībai Stardust Marine atgūšanu — Lēmuma atcelšana ar Tiesas spriedumu)

32

2007/C 211/63

Lieta T-360/04: Pirmās instances tiesas 2007. gada 19. jūlija spriedums — FG Marine/Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība — Lēmums par Francijas piešķirtā atbalsta sabiedrībai Stardust Marine atgūšanu — Lēmuma atcelšana ar Tiesas spriedumu)

33

2007/C 211/64

Lieta T-345/05 R II: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2007. gada 27. jūnija rīkojums — V/Parlaments (Pagaidu noregulējums — Eiropas Parlamenta deputāta imunitātes atņemšana — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamība)

33

2007/C 211/65

Lieta T-130/06: Pirmās instances tiesas 2007. gada 25. jūnija rīkojums — Drax Power u.c./Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Vide — Direktīva 2003/87/EK — Sistēma siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai — Piedāvātais grozījums emisijas kvotu valsts sadales plānā — Komisijas atteikums — Nepieņemamība)

33

2007/C 211/66

Lieta T-190/07: Prasība, kas celta 2007. gada 31. maijā — KEK DIAGLOS/Eiropas Kopienu Komisija

34

2007/C 211/67

Lieta T-217/07: Prasība, kas celta 2007. gada 26. jūnijā — Las Palmeras/Padome un Komisija

34

2007/C 211/68

Lieta T-218/07: Prasība, kas celta 2007. gada 26. jūnijā — Agroquivir/Padome un Komisija

35

2007/C 211/69

Lieta T-219/07: Prasība, kas celta 2007. gada 25. jūnijā — DSV Road/Komisija

36

2007/C 211/70

Lieta T-225/07: Prasība, kas celta 2007. gada 29. jūnijā — Thomson Sales Europe/Komisija

36

2007/C 211/71

Lieta T-226/07: Prasība, kas celta 2007. gada 20. jūnijā — Prana Haus/ITSB (PRANAHAUS)

37

2007/C 211/72

Lieta T-227/07: Prasība, kas celta 2007. gada 28. jūnijā — Spānija/Komisija

37

2007/C 211/73

Lieta T-228/07: Prasība, kas celta 2007. gada 29. jūnijā — Malheiro/Komisija

38

2007/C 211/74

Lieta T-233/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 5. jūlijā ierosinājusi Maddalena Lebedef-Caponi par Civildienesta tiesas 2007. gada 25. aprīļa spriedumu lietā F-71/06 Lebedef-Caponi/Komisija

39

2007/C 211/75

Lieta T-234/07: Prasība, kas celta 2007. gada 3. jūlijā — Koninklijke Grolsch/Komisija

39

2007/C 211/76

Lieta T-235/07: Prasība, kas celta 2007. gada 4. jūlijā — Bavaria/Komisija

40

2007/C 211/77

Lieta T-236/07: Prasība, kas celta 2007. gada 4. jūlijā — Vācijas Federatīvā Republika/Komisija

41

2007/C 211/78

Lieta T-237/07: Prasība, kas celta 2007. gada 26. jūnijā — CityLine Hungary/Eiropas Kopienu Komisija

41

2007/C 211/79

Lieta T-238/07: Prasība, kas celta 2007. gada 11. jūlijā — Ristic u. c./Komisija

42

2007/C 211/80

Lieta T-239/07: Prasība, kas celta 2007. gada 9. jūlijā — Pathé Distribution/EACEA

42

2007/C 211/81

Lieta T-240/07: Prasība, kas celta 2007. gada 4. jūlijā — Heineken Nederland un Heineken/Komisija

43

2007/C 211/82

Lieta T-241/07: Prasība, kas celta 2007. gada 10. jūlijā — Buzzi Unicem/Komisija

44

2007/C 211/83

Lieta T-242/07: Prasība, kas celta 2007. gada 6. jūlijā — Weiler/ITSB — CISQ (“Q2WEB”)

45

2007/C 211/84

Lieta T-243/07: Prasība, kas celta 2007. gada 11. jūlijā — Polijas Republika/Eiropas Kopienu Komisija

45

2007/C 211/85

Lieta T-244/07: Prasība, kas celta 2007. gada 13. jūlijā — Campo de Cartagena/Padome un Komisija

46

2007/C 211/86

Lieta T-245/07: Prasība, kas celta 2007. gada 13. jūlijā — Virsa/Padome un Komisija

46

2007/C 211/87

Lieta T-246/07: Prasība, kas celta 2007. gada 13. jūlijā — Coesagro/Padome un Komisija

47

2007/C 211/88

Lieta T-247/07: Prasība, kas celta 2007. gada 11. jūlijā — Slovākija/Komisija

47

2007/C 211/89

Lieta T-248/07: Prasība, kas celta 2007. gada 12. jūlijā — Čehijas Republika/Komisija

48

2007/C 211/90

Lieta T-252/07: Prasība, kas celta 2007. gada 17. jūlijā — Sungro/Padome un Komisija

49

2007/C 211/91

Lieta T-253/07: Prasība, kas celta 2007. gada 17. jūlijā — Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas/Padome un Komisija

49

2007/C 211/92

Lieta T-254/07: Prasība, kas celta 2007. gada 17. jūlijā — Pinzón/Padome un Komisija

49

2007/C 211/93

Lieta T-255/07: Prasība, kas celta 2007. gada 17. jūlijā — Algodonera de Palma/Padome un Komisija

49

2007/C 211/94

Lieta T-256/07: Prasība, kas celta 2007. gada 16. jūlijā — Irānas tautas Modžahedu organizācija/Padome

50

2007/C 211/95

Lieta T-257/07: Prasība, kas celta 2007. gada 17. jūlijā — Francija/Komisija

50

2007/C 211/96

Lieta T-258/07: Prasība, kas celta 2007. gada 17. jūlijā — Campo de Alcalá del Río/Padome un Komisija

51

2007/C 211/97

Lieta T-259/07: Prasība, kas celta 2007. gada 17. jūlijā — Algusa Algodonera Utrerana/Padome un Komisija

51

2007/C 211/98

Lieta T-260/07: Prasība, kas celta 2007. gada 17. jūlijā — Las Marismas de Lebrija/Padome un Komisija

52

2007/C 211/99

Lieta T-261/07: Prasība, kas celta 2007. gada 13. jūlijā — Komisija/Banca di Roma

52

2007/C 211/00

Lieta T-262/07: Prasība, kas celta 2007. gada 13. jūlijā — Lietuva/Komisija

53

2007/C 211/01

Lieta T-266/07: Prasība, kas celta 2007. gada 9. jūlijā — Air One/Komisija

54

2007/C 211/02

Lieta T-276/07: Prasība, kas celta 2007. gada 23. jūlijā — Martin/Eiropas Parlaments

55

2007/C 211/03

Lieta T-278/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 18. jūlijā ierosinājis Luigi Marcuccio par Civildienesta tiesas 2007. gada 11. maija rīkojumu lietā F-2/06 Luigi Marcuccio/Komisija

55

2007/C 211/04

Lieta T-279/07: Prasība, kas celta 2007. gada 23. jūlijā — Francija/Komisija

56

2007/C 211/05

Lieta T-284/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 24. jūlijā ierosinājis Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) par Civildienesta tiesas 2007. gada 22. maija spriedumu lietā F-97/06 López Teruel/ITSB

57

2007/C 211/06

Lieta T-326/06: Pirmās instances tiesas 2007. gada 27. jūnija rīkojums — Total/ITSB — Peterson (“Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION”)

57

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2007/C 211/07

Lieta F-7/06: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 11. jūlija spriedums — B/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Atalgojums — Ekspatriācijas pabalsts — Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi)

58

2007/C 211/08

Lieta F-143/06: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 12. jūlija rīkojums — Continolo/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Pensijas — Pensijas tiesību pārcelšana — Acīmredzama nepieņemamība)

58


LV

 

Top