Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:211:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 211, 08 september 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 211

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
8 september 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Domstolen

2007/C 211/01

Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 199, 25.8.2007

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2007/C 211/02

Mål C-503/04: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 18 juli 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland (Fördragsbrott – Dom varigenom fördragsbrottet fastställs – Underlåtenhet att följa domen – Artikel 228 EG – Åtgärder som krävs för att följa domstolens dom – Uppsägning av kontrakt)

2

2007/C 211/03

Mål C-507/04: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 12 juli 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Österrike (Fördragsbrott – Bevarande av vilda fåglar – Direktiv 79/409/EEG – Införlivandeåtgärder)

2

2007/C 211/04

Mål C-119/05: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 18 juli 2007 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato (Italien)) – Ministero dell'Industria, del Commercio et dell'Artigianato mot Lucchini Siderurgica SpA (Statligt stöd – EKSG-fördraget – Stålindustrin – Stöd som har förklarats oförenligt med den gemensamma marknaden – Återvinning – Rättskraft hos en dom från en nationell domstol)

3

2007/C 211/05

Mål C-212/05: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 18 juli 2007 (begäran om förhandsavgörande från Bundessozialgericht, Tyskland) – Gertraud Hartmann mot Freistaat Bayern (Gränsarbetare – Förordning (EEG) nr 1612/68 – Hemvist flyttas till en annan medlemsstat – Icke förvärvsarbetande make – Vårdnadsbidrag – Maken beviljas inte vårdnadsbidrag – Social förmån – Bosättningskrav)

4

2007/C 211/06

Mål C-213/05: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 18 juli 2007 (begäran om förhandsavgörande från Bundessozialgericht – Tyskland) – Wendy Geven mot Land Nordrhein-Westfalen (Gränsarbetare – Förordning (EEG) nr 1612/68 – Vårdnadsbidrag – Beviljas inte – Social förmån – Bosättningskrav)

4

2007/C 211/07

Mål C-277/05: Domstolens dom (första avdelningen) av den 18 juli 2007 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État (Frankrike)) – Société thermale d'Eugénie-Les-Bains mot ekonomi-, finans- och industriministeriet (Mervärdesskatt – Tillämpningsområde – Handpenning som erläggs i samband med avtal om mervärdesskattepliktiga tjänster och som behålls av tjänsteföretaget för det fall avtalet frånträds – Kvalificering)

5

2007/C 211/08

Mål C-399/05: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 18 juli 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland (Fördragsbrott – Direktiv 93/38/EEG – Offentlig upphandling inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna – Uppförande och tagande i drift av ett värmekraftverk – Villkor för deltagande i upphandlingen)

5

2007/C 211/09

Mål C-460/05: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 18 juli 2007 – Republiken Polen mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (Direktiv 2005/36/EG – Erkännande av yrkeskvalifikationer – Sjuksköterskor – Barnmorskor – Särskilda bestämmelser för personer med polska kvalifikationer – Giltighet – Motiveringsskyldighet – Införd genom anslutningsakten)

6

2007/C 211/10

Mål C-142/06: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 18 juli 2007 (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret (Danmark)) – Olicom A/S mot Skatteministeriet (Gemensamma tulltaxan – Tulltaxenummer – Klassificering i Kombinerade nomenklaturen – Maskiner för automatisk databehandling – Nätverkskort med modemfunktion – Begreppet specifik uppgift)

6

2007/C 211/11

Mål C-155/06: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 18 juli 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Fördragsbrott – Direktiv 96/29/Euratom – Skydd av arbetstagarna och allmänheten mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning – Underlåtenhet att fullständigt införliva direktivet inom den föreskrivna fristen)

7

2007/C 211/12

Mål C-182/06: Domstolens dom (första avdelningen) av den 18 juli 2007 (begäran om förhandsavgörande från Cour administrative (Luxemburg)) – Luxemburgska staten mot Hans Ulrich Lakebrink, Katrin Peters-Lakebrink (Artikel 39 EG – Inkomstskatt för personer som saknar hemvist i beskattningslandet – Beräkning av skattesats – Fast egendom som är belägen i en annan medlemsstat – Underskott vid uthyrning beaktas inte)

7

2007/C 211/13

Mål C-213/06 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 18 juli 2007 – Europeiska byrån för återuppbyggnad (byrån) mot Georgios Karatzoglou (Överklagande – Tillfälligt anställd – Uppsägning)

8

2007/C 211/14

Mål C-310/06: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 18 juli 2007 (begäran om förhandsavgörande från Gerechtshof te Amsterdam (Nederländerna)) – F.T.S. International BV mot Inspecteur van de Belastingsdienst/Douane West (Gemensamma tulltaxan – Kombinerade nomenklaturen – Klassificering – Styckningsdelar av kyckling, benfria, frysta som saltats – Giltigheten av förordning (EG) nr 1223/2002)

8

2007/C 211/15

Mål C-402/06: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 18 juli 2007 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – Op- en Overslagbedrijf Van der Vaart B.V. mot Staatssecretaris van Financiën (Gemensamma tulltaxan – Klassificering i tulltaxan – Kombinerade nomenklaturen – Produkt som erhålls genom koagulering av mjölk och avlägsnande av en stor del vassla)

9

2007/C 211/16

Mål C-517/06: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 18 juli 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Österrike (Fördragsbrott – Direktiv 2003/98/EG – Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn – Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

9

2007/C 211/17

Mål C-26/07: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 18 juli 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland (Fördragsbrott – Direktiv 2004/80/EG – Ersättning till brottsoffer – Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

10

2007/C 211/18

Mål C-50/07: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 18 juli 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott – Direktiv 2004/24/EG – Farmaceutiska specialiteter – Traditionella växtbaserade läkemedel – Gemenskapsregler – Humanläkemedel – Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

10

2007/C 211/19

Mål C-61/07: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 18 juli 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg (Fördragsbrott – Mekanism avsedd för övervakning av utsläppen av växthusgaser – Genomförande av Kyotoprotokollet)

11

2007/C 211/20

Mål C-90/07: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 12 juli 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott – Direktiv 2004/12/EG – Förpackning och förpackningsavfall – Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

11

2007/C 211/21

Mål C-220/07: Talan väckt den 27 april 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike

11

2007/C 211/22

Mål C-263/07: Talan väckt den 1 juni 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

12

2007/C 211/23

Mål C-268/07: Talan väckt den 6 juni 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

13

2007/C 211/24

Mål C-271/07: Talan väckt den 7 juni 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien

13

2007/C 211/25

Mål C-272/07: Talan väckt den 7 juni 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

14

2007/C 211/26

Mål C-273/07: Talan väckt den 7 juni 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

14

2007/C 211/27

Mål C-276/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte d'appello di Firenze (Italien) den 11 juni 2007 – Nancy Delay mot Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Repubblica italiana

15

2007/C 211/28

Mål C-278/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 13 juni 2007 – Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co. mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas

15

2007/C 211/29

Mål C-279/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 13 juni 2007 – Vion Trading GmbH mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas

15

2007/C 211/30

Mål C-280/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 13 juni 2007 – Ze Fu Fleischhandel GmbH mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2007/C 211/31

Mål C-281/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 13 juni 2007 – Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2007/C 211/32

Mål C-286/07: Talan väckt den 13 juni 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

17

2007/C 211/33

Mål C-287/07: Talan väckt den 14 juni 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien

17

2007/C 211/34

Mål C-292/07: Talan väckt den 15 juni 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien

18

2007/C 211/35

Mål C-294/07: Talan väckt den 19 juni 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

18

2007/C 211/36

Mål C-295/07 P: Överklagande ingett den 20 juni 2007 av Europeiska gemenskapernas kommission av den dom som förstainstansrätten (första avdelningen) meddelade den 29 mars 2007 i mål T-369/00, Département du Loiret (Frankrike), med stöd av Scott SA, mot Europeiska gemenskapernas kommission

19

2007/C 211/37

Mål C-297/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Regensburg (Tyskland) den 21 juni 2007 – Brottmål mot Klaus Bourquain

20

2007/C 211/38

Mål C-302/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av VAT and Duties Tribunal, London (Förenade Kungariket) den 29 juni 2007 – JD Wetherspoon PLC mot The Commissiooners of Her Majesty's Revenue and Customs

20

2007/C 211/39

Mål C-303/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av korkein hallinto-oikeus (Finland) den 29 juni 2007 – Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

21

2007/C 211/40

Mål C-304/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 2 juli 2007 – Directmedia Publishing GmbH mot Albert-Ludwigs-Universität Freiburg och Ulrich Knoop

21

2007/C 211/41

Mål C-305/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale civile di Genova (Italien) den 2 juli 2007 – Radiotelevisione italiana SpA (RAI) mot PTV Programmazioni Telvisive SpA

22

2007/C 211/42

Mål C-306/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Højesteret (Danmark) den 3 juli 2007 – Ruben Andersen mot Kommunernes Landsforening som ombud för Slagelse Kommune (tidigare Skælskør Kommune)

22

2007/C 211/43

Mål C-308/07 P: Överklagande ingett den 5 juli 2007 av Koldo Gorostiaga Atxalandabaso av det beslut som förstainstansrätten (andra avdelningen) meddelade den 24 april 2007 i mål T-132/06, Gorostiaga Atxalandabaso mot Europaparlamentet

23

2007/C 211/44

Mål C-310/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Lunds tingsrätt (Sverige) den 5 juli 2007 – Svenska staten genom Tillsynsmyndigheten i Konkurser/Anders Holmqvist

23

2007/C 211/45

Mål C-311/07: Talan väckt den 5 juli 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Österrike

24

2007/C 211/46

Mål C-312/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal d'instance de Paris (Frankrike) den 6 juli 2007 – JVC France SAS mot Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

25

2007/C 211/47

Mål C-313/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona (Spanien) den 5 juli 2007 – Kirtruna SL y Elisa Vigano mot Cristina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones, Red Elite de Electrodomésticos SA, Electro Calbet SA

25

2007/C 211/48

Mål C-317/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av korkein hallinto-oikeus (Finland) den 10 juli 2007 – Lahti Energia Oy

26

2007/C 211/49

Mål C-319/07 P: Överklagande ingett den 11 juli 2007 av 3F, tidigare Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) av den dom som förstainstansrätten (andra avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 23 april 2007 i mål T-30/03, Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) mot Europeiska gemenskapernas kommission

27

2007/C 211/50

Mål C-320/07 P: Överklagande ingett den 11 juli 2007 av Antartica Srl av den dom som förstainstansrätten meddelade den 10 maj 2007 i mål T-47/06, Antartica Srl mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

27

2007/C 211/51

Mål C-324/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'Etat (Belgien) den 12 juli 2007 – Coditel Brabant SA mot 1. Commune d'Uccle, 2. Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé), 3. Région de Bruxelles-Capitale

27

2007/C 211/52

Mål C-325/07: Talan väckt den 11 juli 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

28

2007/C 211/53

Mål C-328/07: Talan väckt den 13 juli 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

28

2007/C 211/54

Mål C-329/07: Talan väckt den 13 juli 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike

29

2007/C 211/55

Mål C-333/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour administrative d'appel de Lyon (Frankrike) den 17 juli 2007 – Regie Networks mot Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

29

2007/C 211/56

Mål C-340/07: Talan väckt den 19 juli 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

29

2007/C 211/57

Mål C-341/07: Talan väckt den 20 juli 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Sverige

30

2007/C 211/58

Mål C-342/07: Talan väckt den 24 juli 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland

30

2007/C 211/59

Mål C-345/07: Talan väckt den 25 juli 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland

30

2007/C 211/60

Mål C-346/07: Talan väckt den 25 juli 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland

31

 

Förstainstansrätten

2007/C 211/61

Mål T-189/02: Förstainstansrättens dom av den 18 juli 2007 – Ente per le Ville vesuviane mot Europeiska gemenskapernas kommission (Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) – Avslutande av finansiellt gemenskapsstöd – Talan om ogiltigförklaring – Upptagande till sakprövning – Den slutliga förmånstagarens talerätt – Direkt samband – Rätten till försvar – Åsidosättande av artikel 12 i förordning (EEG) nr 4254/88 i ändrad lydelse – Bristande undersökning)

32

2007/C 211/62

Mål T-344/04: Förstainstansrättens dom av den 19 juli 2007 – Bouychou mot kommissionen (Utomobligatoriskt skadeståndsansvar – Beslut om återbetalning av statligt stöd som Frankrike beviljat bolaget Stardust Marine – Ogiltigförklaring av beslutet genom en dom av domstolen)

32

2007/C 211/63

Mål T-360/04: Förstainstansrättens dom av den 19 juli 2007 – FG Marine mot kommissionen (Utomobligatoriskt skadestånd – Beslut i vilket det förordnas om återkrav av det statliga stöd som Frankrike beviljat Stardust Marine – Ogiltigförklaring av beslutet genom en dom från EG-domstolen)

33

2007/C 211/64

Mål T-345/05 R II: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 27 juni 2007 – V mot parlamentet (Interimistiskt förfarande – Upphävande av immuniteten för en ledamot av Europaparlamentet – Begäran om uppskov med verkställigheten – Krav på skyndsamhet)

33

2007/C 211/65

Mål T-130/06: Förstainstansrättens beslut av den 25 juni 2007 – Drax Power m.fl. mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring – Miljö – Direktiv 2003/87/EG – System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser – Föreslagen ändring av den nationella fördelningsplanen – Kommissionens avslag – Avvisning)

33

2007/C 211/66

Mål T-190/07: Talan väckt den 31 maj 2007 – KEK DIAGLOS mot Europeiska gemenskapernas kommission

34

2007/C 211/67

Mål T-217/07: Talan väckt den 26 juni 2007 – Las Palmeras mot rådet och kommissionen

34

2007/C 211/68

Mål T-218/07: Talan väckt den 26 juni 2007 – Agroquivir mot rådet och kommissionen

35

2007/C 211/69

Mål T-219/07: Talan väckt den 25 juni 2007 – Aktiebolaget DSV ROAD mot Europeiska gemenskapernas kommission

36

2007/C 211/70

Mål T-225/07: Talan väckt den 29 juni 2007 – Thomson Sales Europe mot kommissionen

36

2007/C 211/71

Mål T-226/07: Talan väckt den 20 juni 2007 – Prana Haus mot harmoniseringsbyrån (PRANAHAUS)

37

2007/C 211/72

Mål T-227/07: Talan väckt den 28 juni 2007 – Spanien mot kommissionen

37

2007/C 211/73

Mål T-228/07: Talan väckt den 29 juni 2007 – Malheiro mot kommissionen

38

2007/C 211/74

Mål T-233/07 P: Överklagande ingett den 5 juli 2007 av Maddalena Lebedef-Caponi av den dom som personaldomstolen meddelade den 25 april 2007 i mål F-71/06, Lebedef-Caponi mot kommissionen

39

2007/C 211/75

Mål T-234/07: Talan väckt den 3 juli 2007 – Koninklijke Grolsch NV mot kommissionen

39

2007/C 211/76

Mål T-235/07: Talan väckt den 4 juli 2007 – Bavaria mot kommissionen

40

2007/C 211/77

Mål T-236/07: Talan väckt den 4 juli 2007 – Förbundsrepubliken Tyskland mot kommissionen

41

2007/C 211/78

Mål T-237/07: Talan väckt den 26 juni 2007 – CityLine Hungary mot Europeiska gemenskapernas kommission

41

2007/C 211/79

Mål T-238/07: Talan väckt den 11 juli 2007 – Ristic m.fl. mot kommissionen

42

2007/C 211/80

Mål T-239/07: Talan väckt den 9 juli 2007 – Pathé Distribution mot EACEA

42

2007/C 211/81

Mål T-240/07: Talan väckt den 4 juli 2007 – Heineken Nederland BV och Heineken NV mot Europeiska gemenskapernas kommission

43

2007/C 211/82

Mål T-241/07: Talan väckt den 10 juli 2007 – Buzzi Unicem mot kommissionen

44

2007/C 211/83

Mål T-242/07: Talan väckt den 6 juli 2007 – Dieter Weiler mot harmoniseringsbyrån

45

2007/C 211/84

Mål T-243/07: Talan väckt den 11 juli 2007 – Republiken Polen mot europeiska gemenskapernas kommission

45

2007/C 211/85

Mål T-244/07: Talan väckt den 13 juli 2007 – Campo de Cartagena mot rådet och kommissionen

46

2007/C 211/86

Mål T-245/07: Talan väckt den 13 juli 2007 – Virsa mot rådet och kommissionen

46

2007/C 211/87

Mål T-246/07: Talan väckt den 13 juli 2007 – Coesagro mot rådet och kommissionen

47

2007/C 211/88

Mål T-247/07: Talan väckt den 11 juli 2007 – Republiken Slovakien mot kommissionen

47

2007/C 211/89

Mål T-248/07: Talan väckt den 12 juli 2007 – Republiken Tjeckien mot kommissionen

48

2007/C 211/90

Mål T-252/07: Talan väckt den 17 juli 2007 – Sungro mot rådet och kommissionen

49

2007/C 211/91

Mål T-253/07: Talan väckt den 17 juli 2007 – Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas mot rådet och kommissionen

49

2007/C 211/92

Mål T-254/07: Talan väckt den 17 juli 2007 – Pinzón mot rådet och kommissionen

49

2007/C 211/93

Mål T-255/07: Talan väckt den 17 juli 2007 – Algodonera de Palma mot rådet och kommissionen

49

2007/C 211/94

Mål T-256/07: Talan väckt den 16 juli 2007 – People's Mojahedin Organization of Iran mot rådet

50

2007/C 211/95

Mål T-257/07: Talan väckt den 17 juli 2007 – Frankrike mot kommissionen

50

2007/C 211/96

Mål T-258/07: Talan väckt den 17 juli 2007 – Campo de Alcalá del Río mot rådet och kommissionen

51

2007/C 211/97

Mål T-259/07: Talan väckt den 17 juli 2007 – Algusa Algodonera Utrerana mot rådet och kommissionen

51

2007/C 211/98

Mål T-260/07: Talan väckt den 17 juli 2007 – Las Marismas de Lebrija mot rådet och kommissionen

52

2007/C 211/99

Mål T-261/07: Talan väckt den 13 juli 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Banca di Roma SpA

52

2007/C 211/00

Mål T-262/07: Talan väckt den 13 juli 2007 – Litauen mot kommissionen

53

2007/C 211/01

Mål T-266/07: Talan väckt den 9 juli 2007 – Air One mot kommissionen

54

2007/C 211/02

Mål T-276/07: Talan väckt den 23 juli 2007 – Martin mot parlamentet

55

2007/C 211/03

Mål T-278/07 P: Överklagande ingett den 18 juli 2007 av Luigi Marcuccio av det beslut som personaldomstolen meddelade den 11 maj 2007 i mål F-2/06, Luigi Marcuccio mot kommissionen

55

2007/C 211/04

Mål T-279/07: Talan väckt den 23 juli 2007 – Republiken Frankrike mot Europeiska gemenskapernas kommission

56

2007/C 211/05

Mål T-284/07 P: Överklagande ingett den 24 juli 2007 av Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) av den dom som personaldomstolen meddelade den 22 maj 2007 i mål F-97/06, López Teruel mot harmoniseringsbyrån

57

2007/C 211/06

Mål T-326/06: Förstainstansrättens beslut av den 9 juli 2007 – Total/OHMI mot Peterson (Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION)

57

 

Europeiska unionens personaldomstol

2007/C 211/07

Mål F-7/06: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 11 juli 2007 – B mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Lön – Utlandstillägg – Villkor som föreskrivs i artikel 4.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna)

58

2007/C 211/08

Mål F-143/06: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 12 juli 2007 – Continolo mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Överföring av pensionsrättigheter – Uppenbart att talan skall avvisas)

58


SV

 

Top