Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:211:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 211, 08. september 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 211

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

50. årgang
8. september 2007


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Domstolen

2007/C 211/01

Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 199 af 25.8.2007

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETLIGE MEDDELELSER

 

Domstolen

2007/C 211/02

Sag C-503/04: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 18. juli 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — Domstolens dom, der fastslår et traktatbrud — manglende opfyldelse — artikel 228 EF — foranstaltninger til opfyldelse af Domstolens dom — ophævelse af en kontrakt)

2

2007/C 211/03

Sag C-507/04: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 12. juli 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig (Traktatbrud — beskyttelse af vilde fugle — direktiv 79/409/EØF — gennemførelsesforanstaltninger)

2

2007/C 211/04

Sag C-119/05: Domstolens dom (Store Afdeling) af 18. juli 2007 — Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato mod Lucchini Siderurgica SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Statsstøtte — EKSF — jern- og stålindustri — støtte der er erklæret for uforenelig med fællesmarkedet — tilbagesøgning — retskraftig dom afsagt af en national domstol)

3

2007/C 211/05

Sag C-212/05: Domstolens dom (Store Afdeling) af 18. juli 2007 — Gertraud Hartmann mod Freistaat Bayern (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundessozialgericht — Tyskland) (Grænsearbejdere — forordning nr. 1612/68/EØF — flytning af bopæl til en anden medlemsstat — ikke-erhvervsaktiv ægtefælle — børnepasningsydelse — tilkendelse til ægtefællen afslået — social fordel — bopælskrav)

4

2007/C 211/06

Sag C-213/05: Domstolens dom (Store Afdeling) af 18. juli 2007 — Wendy Geven mod Land Nordrhein-Westfalen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundessozialgericht — Tyskland) (Grænsearbejder — forordning nr. 1612/68/EØF — børnepasningsydelse — afslag på tildeling — social fordel — bopælskrav)

4

2007/C 211/07

Sag C-277/05: Domstolens dom (Første Afdeling) af 18. juli 2007 — Société thermale d'Eugénie-Les-Bains mod Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d'État — Frankrig) (Moms — anvendelsesområde — depositum erlagt inden for rammerne af aftaler om momspligtig levering af tjenesteydelser, og som beholdes af sælgeren i tilfælde af annullation — kvalifikation)

5

2007/C 211/08

Sag C-399/05: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 18. juli 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — direktiv 93/38/EØF — offentlige udbud inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation — opførelse og ibrugtagning af et varmekraftværk — betingelser for udbudsdeltagelse)

5

2007/C 211/09

Sag C-460/05: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 18. juli 2007 — Republikken Polen mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union (Direktiv 2005/36/EF — gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer — sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje — jordemødre — særlige bestemmelser for polske eksamensbeviser — gyldighed — begrundelsespligt — indført ved tiltrædelsesakten)

6

2007/C 211/10

Sag C-142/06: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 18. juli 2007 — Olicom A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Østre Landsret — Danmark) (Fælles toldtarif — toldpositioner — tarifering i den kombinerede nomenklatur — automatiske databehandlingsmaskiner — netværkskort med »modem«-funktion — begrebet »selvstændig funktion«)

6

2007/C 211/11

Sag C-155/06: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 18. juli 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Traktatbrud — direktiv 96/29/Euratom — beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling — manglende vedtagelse inden for den fastsatte frist)

7

2007/C 211/12

Sag C-182/06: Domstolens dom (Første Afdeling) af 18. juli 2007 — État du Grand-Duché de Luxembourg mod Hans Ulrich Lakebrink og Katrin Peters-Lakebrink (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour administrative — Luxembourg) (Artikel 39 EF — indkomstbeskatning af ikke-hjemmehørende personer — beregning af skattesatsen — fast ejendom beliggende på en anden medlemsstats område — negative lejeindtægter ikke taget i betragtning)

7

2007/C 211/13

Sag C-213/06 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 18. juli 2007 — Det Europæiske Genopbygningsagentur (DEG) mod Georgios Karatzoglou (Appel — midlertidigt ansat — opsigelse af kontrakt)

8

2007/C 211/14

Sag C-310/06: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 18. juli 2007 — F.T.S. International BV mod Inspecteur van de Belastingdienst — Douane West (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Gerechtshof te Amsterdam — Nederlandene) (Den fælles toldtarif — kombineret nomenklatur — tarifering — stykker af høns, udbenet, frosset og saltbehandlet — gyldigheden af forordning (EF) nr. 1223/2002)

8

2007/C 211/15

Sag C-402/06: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 18. juli 2007 — Op- en Overslagsbedrijf Van der Vaart B.V. mod Staatssecretaris van Financiën (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Fælles toldtarif — toldtarifering — den kombinerede nomenklatur — vare, der er fremstillet ved syrning af mælk og ved at fjerne en stor del af vallen)

9

2007/C 211/16

Sag C-517/06: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 18. juli 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig (Traktatbrud — direktiv 2003/98/EF — videreanvendelse af den offentlige sektors informationer — manglende vedtagelse inden for den fastsatte frist)

9

2007/C 211/17

Sag C-26/07: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 18. juli 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — direktiv 2004/80/EF — erstatning til ofre for forbrydelser — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

10

2007/C 211/18

Sag C-50/07: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 18. juli 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud — direktiv 2004/24/EF — farmaceutiske specialiteter — traditionelle plantelægemidler — fællesskabskodeks — humanmedicinske lægemidler — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

10

2007/C 211/19

Sag C-61/07: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 18. juli 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg (Traktatbrud — mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser — gennemførelse af Kyoto-protokollen)

11

2007/C 211/20

Sag C-90/07: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 12. juli 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — direktiv 2004/12/EF — emballage og emballageaffald — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

11

2007/C 211/21

Sag C-220/07: Sag anlagt den 27. april 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik

11

2007/C 211/22

Sag C-263/07: Sag anlagt den 1. juni 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

12

2007/C 211/23

Sag C-268/07: Sag anlagt den 6. juni 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

13

2007/C 211/24

Sag C-271/07: Sag anlagt den 7. juni 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien

13

2007/C 211/25

Sag C-272/07: Sag anlagt den 7. juni 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

14

2007/C 211/26

Sag C-273/07: Sag anlagt den 7. juni 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

14

2007/C 211/27

Sag C-276/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte d'appello di Firenze (Italien) den 11. juni 2007 — Nancy Delay mod Università degli studi di Firenze og Istituto nazionale della previdenza (INPS) på vegne af Den Italienske Republik

15

2007/C 211/28

Sag C-278/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 13. juni 2007 — Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co. mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas

15

2007/C 211/29

Sag C-279/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 13. juni 2007 — Vion Trading GmbH mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas

15

2007/C 211/30

Sag C-280/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 13. juni 2007 — Ze Fu Fleischhandel GmbH mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2007/C 211/31

Sag C-281/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 13. juni 2007 — Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2007/C 211/32

Sag C-286/07: Sag anlagt den 13. juni 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

17

2007/C 211/33

Sag C-287/07: Sag anlagt den 14. juni 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien

17

2007/C 211/34

Sag C-292/07: Sag anlagt den 15. juni 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien

18

2007/C 211/35

Sag C-294/07: Sag anlagt den 19. juni 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

18

2007/C 211/36

Sag C-295/07 P: Appel iværksat den 20. juni 2007 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til prøvelse af dom afsagt den 29. marts 2007 af Retten i Første Instans (Første Afdeling) i sag T-369/00, Département du Loiret (Frankrig), støttet af Scott SA, mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

19

2007/C 211/37

Sag C-297/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Regensburg (Tyskland) den 21. juni 2007 — straffesag mod Klaus Bourquain

20

2007/C 211/38

Sag C-302/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af VAT and Duties Tribunal, London (Det Forenede Kongerige) den 29. juni 2007 — J D Wetherspoon plc mod Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

20

2007/C 211/39

Sag C-303/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 29. juni 2007 — Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

21

2007/C 211/40

Sag C-304/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 2. juli 2007 — Directmedia Publishing GmbH mod 1. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 2. Prof. Dr. Ulrich Knoop

21

2007/C 211/41

Sag C-305/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale civile di Genova (Italien) den 2. juli 2007 — Radiotelevisione italiana SpA (RAI) mod PTV Programmazioni Televisive SpA

22

2007/C 211/42

Sag C-306/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Højesteret (Danmark) den 3. juli 2007, Ruben Andersen mod Kommunernes Landsforening som mandatar for Slagelse Kommune (tidl. Skælskør Kommune)

22

2007/C 211/43

Sag C-308/07 P: Appel iværksat den 5. juli 2007 af Koldo Gorostiaga Atxalandabaso til prøvelse af kendelse afsagt den 24. april 2007 af Retten i Første Instans (Anden Afdeling) i sag T-132/06, Gorostiaga Atxalandabaso mod Europa-Parlamentet

23

2007/C 211/44

Sag C-310/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lunds tingsrätt (Sverige) den 5. juli 2007 — Svenska staten ved Tilsynsmyndigheten i konkurser mod Anders Holmqvist

23

2007/C 211/45

Sag C-311/07: Sag anlagt den 5. juli 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

24

2007/C 211/46

Sag C-312/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal d'instance de Paris (Frankrig) den 6. juli 2007 — JVC France SAS mod Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

25

2007/C 211/47

Sag C-313/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo mercantil no 3 de Barcelona (Spanien) den 5. juli 2007 — Kirtruna SL mod Cristina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones, Red Elite de Electrodomésticos SA og Electro Calbet SA

25

2007/C 211/48

Sag C-317/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 10. juli 2007 — Lathti Energia Oy

26

2007/C 211/49

Sag C-319/07 P: Appel iværksat den 11. juli 2007 af 3F, tidligere Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) til prøvelse af dom afsagt den 23. april 2007 af Retten i Første Instans (Anden Udvidede Afdeling) i sag T-30/03, Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

27

2007/C 211/50

Sag C-320/07 P: Appel iværksat den 11. juli 2007 af Antartica Srl til prøvelse af dom afsagt af Retten i Første Instans (Fjerde Afdeling) den 10. maj 2007 i sag T-47/06 — Antartica Srl mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

27

2007/C 211/51

Sag C-324/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Belgien) den 12. juli 2007 — Coditel Brabant SA mod 1. Commune d'Uccle, 2. Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé), og 3. Région de Bruxelles-Capitale

27

2007/C 211/52

Sag C-325/07: Sag anlagt den 11. juli 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

28

2007/C 211/53

Sag C-328/07: Sag anlagt den 13. juli 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

28

2007/C 211/54

Sag C-329/07: Sag anlagt den 13. juli 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik

29

2007/C 211/55

Sag C-333/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour administrative d'appel de Lyon (Frankrig) den 17. juli 2007 — Regie Networks mod Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

29

2007/C 211/56

Sag C-340/07: Sag anlagt den 19. juli 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

29

2007/C 211/57

Sag C-341/07: Sag anlagt den 20. juli 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Sverige

30

2007/C 211/58

Sag C-342/07: Sag anlagt den 24. juli 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik

30

2007/C 211/59

Sag C-345/07: Sag anlagt den 25. juli 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik

30

2007/C 211/60

Sag C-346/07: Sag anlagt den 25. juli 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik

31

 

Retten i Første Instans

2007/C 211/61

Sag T-189/02: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 18. juli 2007 — Ente per le Ville Vesuviane mod Kommissionen (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — ophør af økonomisk støtte fra Fællesskabet — annullationssøgsmål — formaliteten — den endelige støttemodtagers søgsmålskompetence — direkte forbindelse — retten til kontradiktion — tilsidesættelse af artikel 12 i forordning (EØF) nr. 4254/88 som ændret — mangelfuld forudgående undersøgelse)

32

2007/C 211/62

Sag T-344/04: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 19. juli 2007 — Bouychou mod Kommissionen (Ansvar udenfor kontraktforhold — beslutning som pålægger tilbagesøgning af statsstøtte ydet af Frankrig til selskabet Stardust Marine — beslutningen annulleret ved en dom afsagt af Domstolen)

32

2007/C 211/63

Sag T-360/04: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 19. juli 2007 — FG Marine mod Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold — beslutning som pålægger tilbagesøgning af statsstøtte ydet af Frankrig til selskabet Stardust Marine — beslutningen annulleret ved en dom afsagt af Domstolen)

33

2007/C 211/64

Sag T-345/05 R II: Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 27. juni 2007 — V mod Parlamentet (Særlige rettergangsformer — ophævelse af et Europa-Parlamentsmedlems immunitet — begæring om udsættelse af fuldbyrdelsen — uopsættelighed)

33

2007/C 211/65

Sag T-130/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 25. juni 2007 — Drax Power m.fl. mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — miljø — direktiv 2003/87/EF — ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner — ændringsforslag til den nationale plan for tildeling af kvoter — Kommissionens afslag — afvisning)

33

2007/C 211/66

Sag T-190/07: Sag anlagt den 31. maj 2007 — KEK DIAYLOS mod Kommissionen

34

2007/C 211/67

Sag T-217/07: Sag anlagt den 26. juni 2007 — Las Palmeras mod Rådet og Kommissionen

34

2007/C 211/68

Sag T-218/07: Sag anlagt den 26. juni 2007 — Agroquivir mod Rådet og Kommissionen

35

2007/C 211/69

Sag T-219/07: Sag anlagt den 25. juni 2007 — DSV Road mod Kommissionen

36

2007/C 211/70

Sag T-225/07: Sag anlagt den 29. juni 2007 — Thomson Sales Europe mod Kommissionen

36

2007/C 211/71

Sag T-226/07: Sag anlagt den 20. juni 2007 — Prana Haus mod KHIM (PRANAHAUS)

37

2007/C 211/72

Sag T-227/07: Sag anlagt den 28. juni 2007 — Spanien mod Kommissionen

37

2007/C 211/73

Sag T-228/07: Sag anlagt den 29. juni 2007 — Malheiro mod Kommissionen

38

2007/C 211/74

Sag T-233/07 P: Appel iværksat den 5. juli 2007 af Maddalena Lebedef-Caponi til prøvelse af dom afsagt den 25. april 2007 af EU-Personaleretten i sag F-71/06, Lebedef-Caponi mod Kommissionen

39

2007/C 211/75

Sag T-234/07: Sag anlagt den 3. juli 2007 — Koninklijke Grolsch mod Kommissionen

39

2007/C 211/76

Sag T-235/07: Sag anlagt den 4. juli 2007 — Bavaria mod Kommissionen

40

2007/C 211/77

Sag T-236/07: Sag anlagt den 4. juli 2007 — Forbundsrepublikken Tyskland mod Kommissionen

41

2007/C 211/78

Sag T-237/07: Sag anlagt den 27. juni 2007 — CityLine Hungary mod Kommissionen

41

2007/C 211/79

Sag T-238/07: Sag anlagt den 11. juli 2007 — Ristic m.fl. mod Kommissionen

42

2007/C 211/80

Sag T-239/07: Sag anlagt den 9. juli 2007 — Pathé Distribution mod EACEA

42

2007/C 211/81

Sag T-240/07: Sag anlagt den 4. juli 2007 — Heineken Nederland og Heineken mod Kommissionen

43

2007/C 211/82

Sag T-241/07: Sag anlagt den 10. juli 2007 — Buzzi Unicem mod Kommissionen

44

2007/C 211/83

Sag T-242/07: Sag anlagt den 6. juli 2007 — Weiler mod KHIM — CISQ (Q2WEB)

45

2007/C 211/84

Sag T-243/07: Sag anlagt den 11. juli 2007 — Republikken Polen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

45

2007/C 211/85

Sag T-244/07: Sag anlagt den 13. juli 2007 — Campo de Cartagena mod Rådet og Kommissionen

46

2007/C 211/86

Sag T-245/07: Sag anlagt den 13. juli 2007 — Virsa mod Rådet og Kommissionen

46

2007/C 211/87

Sag T-246/07: Sag anlagt den 13. juli 2007 — Coesagro mod Rådet og Kommissionen

47

2007/C 211/88

Sag T-247/07: Sag anlagt den 11. juli 2007 — Slovakiet mod Kommissionen

47

2007/C 211/89

Sag T-248/07: Sag anlagt den 12. juli 2007 — Den Tjekkiske Republik mod Kommissionen

48

2007/C 211/90

Sag T-252/07: Sag anlagt den 17. juli 2007 — Sungro mod Rådet og Kommissionen

49

2007/C 211/91

Sag C-253/07: Sag anlagt den 17. juli 2007 — Desarollo y Aplicationes Fitotécnicas mod Rådet og Kommissionen

49

2007/C 211/92

Sag T-254/07: Sag anlagt den 17. juli 2007 — Pinzón mod Rådet og Kommissionen

49

2007/C 211/93

Sag T-255/07: Sag anlagt den 17. juli 2007 — Algodonera de Palma mod Rådet og Kommissionen

49

2007/C 211/94

Sag T-256/07: Sag anlagt den 16. juli 2007 — People's Mojahedin Organization of Iran mod Rådet

50

2007/C 211/95

Sag T-257/07: Sag anlagt den 17. juli 2007 — Frankrig mod Kommissionen

50

2007/C 211/96

Sag T-258/07: Sag anlagt den 17. juli 2007 — Campo de Alcalá del Rio mod Rådet og Kommissionen

51

2007/C 211/97

Sag T-259/07: Sag anlagt den 17. juli 2007 — Algusa Algodonera Utrerana mod Rådet og Kommissionen

51

2007/C 211/98

Sag T-260/07: Sag anlagt den 17. juli 2007 — Las Marismas de Lebrija mod Rådet og Kommissionen

52

2007/C 211/99

Sag T-261/07: Sag anlagt den 13. juli 2007 — Kommissionen mod Banca di Roma

52

2007/C 211/00

Sag T-262/07: Sag anlagt den 13. juli 2007 — Litauen mod Kommissionen

53

2007/C 211/01

Sag T-266/07: Sag anlagt den 9. juli 2007 — Air One mod Kommissionen

54

2007/C 211/02

Sag T-276/07: Sag anlagt den 23. juli 2007 — Martin mod Parlamentet

55

2007/C 211/03

Sag T-278/07 P: Appel iværksat den 18. juli 2007 af Luigi Marcuccio til prøvelse af dom afsagt den 11. maj 2007 af Retten for EU-personalesager i sag F-2/06, Luigi Marcuccio mod Kommissionen

55

2007/C 211/04

Sag T-279/07: Sag anlagt den 23. juli 2007 — Frankrig mod Kommissionen

56

2007/C 211/05

Sag T-284/07 P: Appel iværksat den 24. juli 2007 af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) til prøvelse af dom afsagt den 22. maj 2007 af Retten for EU-personalesager i sag F-97/06, López Teruel mod KHIM

57

2007/C 211/06

Sag T-326/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 9. juli 2007 — Total mod KHIM — Peterson (Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION)

57

 

Retten for EU-Personalesager

2007/C 211/07

Sag F-7/06: EU-Personalerettens dom (Første Afdeling) af 11. juli 2007 — B mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — vederlag — udlandstillæg — betingelser i artikel 4, stk. 1 i vedtægtens bilag VII)

58

2007/C 211/08

Sag F-143/06: Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Første Afdeling) den 12. juli 2007 — Continolo mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — overførsel af pensionsrettigheder — åbenbart, at sagen må afvises)

58


DA

 

Top