Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:211:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 211, 08. září 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 211

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
8. září2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr

2007/C 211/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 199, 25.8.2007

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2007/C 211/02

Věc C-503/04: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 18. července 2007 – Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo (Nesplnění povinnosti státem — Rozsudek Soudního dvora, kterým se určuje nesplnění povinnosti — Neprovedení — Článek 228 ES — Opatření, která vyplývají z rozsudku Soudního dvora — Vypovězení smlouvy)

2

2007/C 211/03

Věc C-507/04: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 12. července 2007 – Komise Evropských společenství v. Rakouská republika (Nesplnění povinnosti státem — Ochrana volně žijících ptáků — Směrnice 79/409/EHS — Prováděcí opatření)

2

2007/C 211/04

Věc C-119/05: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 18. července 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Ministero dell'Industria, del Commercio et dell'Artigianato v. Lucchini Siderurgica SpA (Státní podpory — ESUO — Hutnictví — Podpora prohlášená za neslučitelnou se společným trhem — Vrácení podpory — Překážka věci pravomocně rozsouzené u rozsudku vnitrostátního soudu)

3

2007/C 211/05

Věc C-212/05: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 18. července 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundessozialgericht – Německo) – Gertraud Hartmann v. Freistaat Bayern (Příhraniční pracovník — Nařízení (EHS) č. 1612/68 — Převedení bydliště do jiného členského státu — Nezaměstnaný manžel (manželka) — Příspěvek na výchovu — Odmítnutí přiznat příspěvek manželovi (manželce) — Sociální výhoda — Podmínka bydliště)

4

2007/C 211/06

Věc C-213/05: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 18. července 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundessozialgericht – Německo) – Wendy Geven v. Land Nordrhein-Westfalen (Příhraniční pracovník — Nařízení (EHS) č. 1612/68 — Příspěvek na výchovu — Odmítnutí přiznání — Sociální výhoda — Podmínka bydliště)

4

2007/C 211/07

Věc C-277/05: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. července 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Société thermale d'Eugénie-Les-Bains v. Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (DPH — Rozsah působnosti — Nevratné zálohy zaplacené v rámci smluv o poskytování služeb podléhajících DPH, jež si poskytovatel služeb ponechává v případě odstoupení od smlouvy — Kvalifikace)

5

2007/C 211/08

Věc C-399/05: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 18. července 2007 – Komise Evropských společenství v. Řecká republika (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 93/38/EHS — Veřejné zakázky v oblastech vodohospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací — Výstavba tepelné elektrárny a její uvedení do provozu — Podmínky pro připuštění do soutěže)

5

2007/C 211/09

Věc C-460/05: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 18. července 2007 – Polská republika v. Evropský parlament, Rada Evropské unie (Směrnice 2005/36/ES — Uznávání odborných kvalifikací — Zdravotní sestry a ošetřovatelé odpovědní za všeobecnou péči — Porodní asistentky — Zvláštní ustanovení použitelná na polské doklady o dosažené kvalifikaci — Platnost — Povinnost uvést odůvodnění — Zavádění aktem o přistoupení)

6

2007/C 211/10

Věc C-142/06: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 18. července 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Østre Landsret – Dánsko) – Olicom A/S v. Skatteministeriet (Společný celní sazebník — Položky sazebníku — Zařazení v kombinované nomenklatuře — Zařízení pro automatizované zpracování dat — Síťové karty s funkcí „modem“ — Pojem „speciální funkce“)

6

2007/C 211/11

Věc C-155/06: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 18. července 2007 – Komise Evropských společenství v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 96/29/Euratom — Ochrana zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření — Neexistence úplného provedení ve stanovené lhůtě)

7

2007/C 211/12

Věc C-182/06: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. července 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour administrative – Lucembursko) – Lucemburské velkovévodství v. Hans Ulrich Lakebrink, Katrin Peters-Lakebrink (Článek 39 ES — Daň z příjmů nerezidentů — Výpočet daňové sazby — Nemovitosti nacházející se na území jiného členského státu — Nezohledněné ztrátové příjmy z pronájmu)

7

2007/C 211/13

Věc C-213/06 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. července 2007 – Evropská agentura pro obnovu (EAO) v. Georgios Karatzoglou (Kasační opravný prostředek — Dočasný zaměstnanec — Rozvázání smlouvy)

8

2007/C 211/14

Věc C-310/06: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 18. července 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Gerechtshof te Amsterdam – Nizozemsko) – F.T.S. International BV v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West (Společný celní sazebník — Kombinovaná nomenklatura — Zařazení — Vykostěné dělené kuřecí maso, zmrazené a napuštěné solí — Platnost nařízení (ES) č. 1223/2002)

8

2007/C 211/15

Věc C-402/06: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 18. července 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – Op- en Overslagbedrijf Van der Vaart B.V. v. Staatssecretaris van Financiën (Společný celní sazebník — Sazební zařazení — Kombinovaná nomenklatura — Výrobek získaný srážením mléka a odebráním velké části syrovátky)

9

2007/C 211/16

Věc C-517/06: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 18. července 2007 – Komise Evropských společenství v. Rakouská republika (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2003/98/ES — Opakované použití informací veřejného sektoru — Neprovedení ve stanovené lhůtě)

9

2007/C 211/17

Věc C-26/07: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 18. července 2007 – Komise Evropských společenství v. Řecká republika (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2004/80/ES — Odškodňování obětí trestných činů — Neprovedení ve stanovené lhůtě)

10

2007/C 211/18

Věc C-50/07: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 18. července 2007 – Komise Evropských společenství v. Španělské království (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2004/24/ES — Hromadně vyráběné léčivé přípravky — Tradiční rostlinné léčivé přípravky — Kodex Společenství — Humánní léčivé přípravky — Neprovedení ve stanovené lhůtě)

10

2007/C 211/19

Věc C-61/07: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 18. července 2007 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství (Nesplnění povinnosti státem — Mechanismus určený k tomu, aby umožnil monitorování emisí skleníkových plynů — Provádění Kjótského protokolu)

11

2007/C 211/20

Věc C-90/07: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 12. července 2007 – Komise Evropských společenství v. Belgické království (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2004/12/ES — Obaly a obalové odpady — Neprovedení ve stanovené lhůtě)

11

2007/C 211/21

Věc C-220/07: Žaloba podaná dne 27. dubna 2007 – Komise Evropských společenství v. Francouzská republika

11

2007/C 211/22

Věc C-263/07: Žaloba podaná dne 1. června 2007 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

12

2007/C 211/23

Věc C-268/07: Žaloba podaná dne 6. června 2007 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

13

2007/C 211/24

Věc C-271/07: Žaloba podaná dne 7. června 2007 – Komise Evropských společenství v. Belgické království

13

2007/C 211/25

Věc C-272/07: Žaloba podaná dne 7. června 2007 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

14

2007/C 211/26

Věc C-273/07: Žaloba podaná dne 7. června 2007 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

14

2007/C 211/27

Věc C-276/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte d'appello di Firenze (Itálie) dne 11. června 2007 – Nancy Delay v. Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Italská republika

15

2007/C 211/28

Věc C-278/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 13. června 2007 – Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co. v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

15

2007/C 211/29

Věc C-279/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 13. června 2007 – Vion Trading GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

15

2007/C 211/30

Věc C-280/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 13. června 2007 – Ze Fu Fleischhandel Gmbh v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2007/C 211/31

Věc C-281/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 13. června 2007 – Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2007/C 211/32

Věc C-286/07: Žaloba podaná dne 13. června 2007 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

17

2007/C 211/33

Věc C-287/07: Žaloba podaná dne 14. června 2007 – Komise Evropských společenství v. Belgické království

17

2007/C 211/34

Věc C-292/07: Žaloba podaná dne 15. června 2007 – Komise Evropských společenství v. Belgické království

18

2007/C 211/35

Věc C-294/07: Žaloba podaná dne 19. června 2007 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

18

2007/C 211/36

Věc C-295/07 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. června 2007 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu prvního stupně (prvního senátu) vydanému dne 29. března 2007 ve věci T-369/00, Département du Loiret (Francie), podporovaný Scott SA v. Komise Evropských společenství

19

2007/C 211/37

Věc C-297/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Regensburg (Německo) dne 21. června 2007 – trestní řízení proti Klausovi Bourquainu

20

2007/C 211/38

Věc C-302/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná VAT and Duties Tribunal, Londýn (Spojené království) dne 29. června 2007 – J D Wetherspoon PLC v. The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs

20

2007/C 211/39

Věc C-303/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 29. června 2007 – Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

21

2007/C 211/40

Věc C-304/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 2. července 2007 – Directmedia Publishing GmbH v. 1. Albert-Ludwigs-Universität Freibung, 2. Prof. Dr. Ulrich Knoop

21

2007/C 211/41

Věc C-305/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale civile di Genova (Itálie) dne 2. července 2007 – Radiotelevisione italiana SpA (RAI) v. PTV Programmazioni Televisive SpA

22

2007/C 211/42

Věc C-306/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Højesteret (Dánsko) dne 3. července 2007 – Ruben Andersen v. Kommunernes Landsforening jednající jménem obce Slagelse (dříve obec Skælskør)

22

2007/C 211/43

Věc C-308/07 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 5. července 2007 Koldo Gorostiaga Atxalandabaso proti rozsudku Soudu prvního stupně (druhého senátu) vydanému dne 24. dubna 2007 ve věci T-132/06, Gorostiaga Atxalandabaso v. Evropský parlament

23

2007/C 211/44

Věc C-310/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lunds tingsrätt (Švédsko) dne 5. července 2007 – Svenska staten genom Tillsynsmyndigheten i Konkurser v. Anders Holmqvist

23

2007/C 211/45

Věc C-311/07: Žaloba podaná dne 5. července 2007 – Komise Evropských společenství v. Rakouská republika

24

2007/C 211/46

Věc C-312/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal d'instance de Paris (Francie) dne 6. července 2007 – JVC France SAS v. Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

25

2007/C 211/47

Věc C-313/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado Mercantil no 3 Barcelona (Španělsko) dne 5. července 2007 – Kirtruna S. L. a Elisa Vigano v. Cristina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones, Red Elite de Electrodomésticos SA, Electro Calbet SA

25

2007/C 211/48

Věc C-317/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 10. července 2007 – Lahti Energia Oy

26

2007/C 211/49

Věc C-319/07 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. července 2007 3F, dříve Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), proti usnesení Soudu prvního stupně (druhého rozšířeného senátu) vydanému dne 23. dubna 2007 ve věci T-30/03, Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) v. Komise Evropských společenství

27

2007/C 211/50

Věc C-320/07 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. července 2007 Antartica Srl proti rozsudku Soudu prvního stupně (čtvrtého senátu) vydanému dne 10. května 2007 ve věci T-47/06, Antartica Srl v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

27

2007/C 211/51

Věc C-324/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 12. července 2007 – Coditel Brabant SA v. 1. Commune d'Uccle, 2. Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé), 3. Région de Bruxelles-Capitale

27

2007/C 211/52

Věc C-325/07: Žaloba podaná dne 11. července 2007 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

28

2007/C 211/53

Věc C-328/07: Žaloba podaná dne 13. července 2007 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

28

2007/C 211/54

Věc C-329/07: Žaloba podaná dne 13. července 2007 – Komise Evropských společenství v. Francouzská republika

29

2007/C 211/55

Věc C-333/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour administrative d'appel de Lyon (Francie) dne 17. července 2007 – Regie Networks v. Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

29

2007/C 211/56

Věc C-340/07: Žaloba podaná dne 19. července 2007 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

29

2007/C 211/57

Věc C-341/07: Žaloba podaná dne 20. července 2007 – Komise Evropských společenství v. Švédské království

30

2007/C 211/58

Věc C-342/07: Žaloba podaná dne 24. července 2007 – Komise Evropských společenství v. Řecká republika

30

2007/C 211/59

Věc C-345/07: Žaloba podaná dne 25. července 2007 – Komise Evropských společenství v. Řecká republika

30

2007/C 211/60

Věc C-346/07: Žaloba podaná dne 25. července 2007 – Komise Evropských společenství v. Řecká republika

31

 

Soud prvního stupně

2007/C 211/61

Věc T-189/02: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 18. července 2007 – Ente per le Ville vesuviane v. Komise („Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) — Ukončení finanční pomoci Společenství — Žaloba na neplatnost — Přípustnost — Způsobilost jednat jako konečný příjemce finanční pomoci — Přímá souvislost — Práva na obhajobu — Porušení článku 12 nařízení (EHS) č. 4254/88 pozměněného — Nedostatečné dokazování“)

32

2007/C 211/62

Věc T-344/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 19. července 2007 – Bouychou v. Komise („Mimosmluvní odpovědnost — Rozhodnutí nařizující vrácení státních podpor, které Francie poskytla společnosti Stardust Marine — Zrušení rozhodnutí rozsudkem Soudního dvora“)

32

2007/C 211/63

Věc T-360/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 19. července 2007 – FG Marine v. Komise („Mimosmluvní odpovědnost — Rozhodnutí ukládající společnosti Stardust Marine vrátit státní podpory poskytnuté Francií — Zrušení rozhodnutí rozsudkem Soudního dvora“)

33

2007/C 211/64

Věc T-345/05 R II: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 27. června 2007 – V v. Parlament („Předběžné opatření — Zbavení člena Evropského parlamentu imunity — Návrh na odklad vykonatelnosti — Naléhavost“)

33

2007/C 211/65

Věc T-130/06: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 25. června 2007 – Drax Power a další v. Komise („Žaloba na neplatnost — Životní prostředí — Směrnice 2003/87/ES — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů — Návrh na změnu národního alokačního plánu — Odmítnutí Komise — Nepřípustnost“)

33

2007/C 211/66

Věc T-190/07: Žaloba podaná dne 31. května 2007 – KEK DIAVLOS v. Komise Evropských společenství

34

2007/C 211/67

Věc T-217/07: Žaloba podaná dne 26. června 2007 – Las Palmeras v. Rada a Komise

34

2007/C 211/68

Věc T-218/07: Žaloba podaná dne 26. června 2007 – Agroquivir v. Rada a Komise

35

2007/C 211/69

Věc T-219/07: Žaloba podaná dne 25. června 2007 – DSV Road v. Komise

36

2007/C 211/70

Věc T-225/07: Žaloba podaná dne 29. června 2007 – Thomson Sales Europe v. Komise

36

2007/C 211/71

Věc T-226/07: Žaloba podaná dne 20. června 2007 – Prana Haus v. OHIM (PRANAHAUS)

37

2007/C 211/72

Věc T-227/07: Žaloba podaná dne 28. června 2007 – Španělsko v. Komise

37

2007/C 211/73

Věc T-228/07: Žaloba podaná dne 29. června 2007 – Malheiro v. Komise

38

2007/C 211/74

Věc T-233/07 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 5. července 2007 Maddalena Lebedef-Caponi proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 25. dubna 2007 ve věci F-71/06, Lebedef-Caponi v. Komise

39

2007/C 211/75

Věc T-234/07: Žaloba podaná dne 3. července 2007 – Koninklijke Grolsch v. Komise

39

2007/C 211/76

Věc T-235/07: Žaloba podaná dne 4. července 2007 – Bavaria v. Komise

40

2007/C 211/77

Věc T-236/07: Žaloba podaná dne 4. července 2007 – Spolková republika Německo v. Komise

41

2007/C 211/78

Věc T-237/07: Žaloba podaná dne 26. června 2007 – CityLine Hungary v. Komise Evropských společenství

41

2007/C 211/79

Věc T-238/07: Žaloba podaná dne 11. července 2007 – Ristic a další v. Komise

42

2007/C 211/80

Věc T-239/07: Žaloba podaná dne 9. července 2007 – Pathé Distribution v. EACEA

42

2007/C 211/81

Věc T-240/07: Žaloba podaná dne 4. července 2007 – Heineken Nederland a Heineken v. Komise

43

2007/C 211/82

Věc T-241/07: Žaloba podaná dne 10. července 2007 – Buzzi Unicem v. Komise

44

2007/C 211/83

Věc T-242/07: Žaloba podaná dne 6. července 2007 – Weiler v. OHIM – CISQ (Q2WEB)

45

2007/C 211/84

Věc T-243/07: Žaloba podaná dne 11. července 2007 – Polská republika v. Komise Evropských společenství

45

2007/C 211/85

Věc T-244/07: Žaloba podaná dne 13. července 2007 – Campo de Cartagena v. Rada a Komise

46

2007/C 211/86

Věc T-245/07: Žaloba podaná dne 13. července 2007 – Virsa v. Rada a Komise

46

2007/C 211/87

Věc T-246/07: Žaloba podaná dne 13. července 2007 – Coesagro v. Rada a Komise

47

2007/C 211/88

Věc T-247/07: Žaloba podaná dne 11. července 2007 – Slovensko v. Komise

47

2007/C 211/89

Věc T-248/07: Žaloba podaná dne 12. července 2007 – Česká republika v. Komise

48

2007/C 211/90

Věc T-252/07: Žaloba podaná dne 17. července 2007 – Sungro v. Rada a Komise

49

2007/C 211/91

Věc T-253/07: Žaloba podaná dne 17. července 2007 – Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas v. Rada a Komise

49

2007/C 211/92

Věc T-254/07: Žaloba podaná dne 17. července 2007 – Pinzón v. Rada a Komise

49

2007/C 211/93

Věc T-255/07: Žaloba podaná dne 17. července 2007 – Algodonera de Palma v. Rada a Komise

49

2007/C 211/94

Věc T-256/07: Žaloba podaná dne 16. července 2007 – Organizace Mudžáhidů íránského lidu v. Rada

50

2007/C 211/95

Věc T-257/07: Žaloba podaná dne 17. července 2007 – Francie v. Komise

50

2007/C 211/96

Věc T-258/07: Žaloba podaná dne 17. července 2007 – Campo de Alcalá del Río v. Rada a Komise

51

2007/C 211/97

Věc T-259/07: Žaloba podaná dne 17. července 2007 – Algusa Algodonera Utrerana v. Rada a Komise

51

2007/C 211/98

Věc T-260/07: Žaloba podaná dne 17. července 2007 – Las Marismas de Lebrija v. Rada a Komise

52

2007/C 211/99

Věc T-261/07: Žaloba podaná dne 13. července 2007 – Komise v. Banca di Roma

52

2007/C 211/00

Věc T-262/07: Žaloba podaná dne 13. července 2007 – Litevská republika v. Komise

53

2007/C 211/01

Věc T-266/07: Žaloba podaná dne 9. července 2007 – Air One v. Komise

54

2007/C 211/02

Věc T-276/07: Žaloba podaná dne 23. července 2007 – Martin v. Parlament

55

2007/C 211/03

Věc T-278/07 P: Kasační opravný prostředek podaný Luigim Marcucciem dne 18. července 2007 proti usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 11. května 2007 ve věci F-2/06, Luigi Marcuccio v. Komise

55

2007/C 211/04

Věc T-279/07: Žaloba podaná dne 23. července 2007 – Francie v. Komise

56

2007/C 211/05

Věc T-284/07 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. července 2007 Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu vydanému dne 22. května 2007 ve věci F-97/06, López Teruel v. OHIM

57

2007/C 211/06

Věc T-326/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 9. července 2007 – Total v. OHIM – Peterson (Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION)

57

 

Soud pro veřejnou službu Evropské unie

2007/C 211/07

Věc F-7/06: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 11. července 2007 – B v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Odměňování — Příspěvek za práci v zahraničí — Podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 přílohy VII služebního řádu)

58

2007/C 211/08

Věc F-143/06: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 12. července 2007 – Continolo v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Důchody — Převod nároku na důchod — Zjevná nepřípustnost)

58


CS

 

Top