Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:211:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 211, 2007m. rugsėjis 08d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 211

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

50 tomas
2007m. rugsėjo 8d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2007/C 211/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinysOL C 199, 2007 8 25

1


 

V   Skelbimai

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2007/C 211/02

Byla C-503/04 2007 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo konstatuojamas valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Neįvykdymas — EB 228 straipsnis — Priemonės, būtinos Teisingumo Teismo sprendimui įvykdyti — Sutarties nutraukimas)

2

2007/C 211/03

Byla C-507/04 2007 m. liepos 12 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš Austrijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Laukinių paukščių apsauga — Direktyva 79/409/EEB — Perkeliančios priemonės)

2

2007/C 211/04

Byla C-119/05 2007 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato prieš Lucchini Siderurgica SpA (Valstybės pagalba — EAPB — Juodoji metalurgija — Pagalba, pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka — Susigrąžinimas — Nacionalinio teismo sprendimo res judicata galia)

3

2007/C 211/05

Byla C-212/05 2007 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Bundessozialgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gertraud Hartmann prieš Freistaat Bayern (Pasienio darbuotojas — Reglamentas (EEB) Nr. 1612/68 — Gyvenamosios vietos perkėlimas į kitą valstybę narę — Nedirbantis sutuoktinis — Vaiko auginimo pašalpa — Atsisakymas skirti ją sutuoktiniui — Socialinė lengvata — Gyvenamosios vietos sąlyga)

4

2007/C 211/06

Byla C-213/05 2007 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Bundessozialgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Wendy Geven prieš Land Nordrhein-Westfalen (Pasienio darbuotojas — Reglamentas (EEB) Nr. 1612/68 — Vaiko auginimo pašalpa — Atsisakymas skirti pašalpą — Socialinė lengvata — Gyvenamosios vietos sąlyga)

4

2007/C 211/07

Byla C-277/05 2007 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Société thermale d'Eugénie-Les-Bains prieš Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (PVM — Taikymo sritis — Vykdant PVM apmokestinamo paslaugų teikimo sutartis sumokėti rankpinigiai, kuriuos paslaugų teikėjas pasilieka atsisakymo atveju — Kvalifikavimas)

5

2007/C 211/08

Byla C-399/05 2007 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 93/38/EEB — Viešieji pirkimai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose — Šiluminės elektrinės statyba ir eksploatavimas — Dalyvavimo konkurse sąlygos)

5

2007/C 211/09

Byla C-460/05 2007 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas Lenkijos Respublika prieš Europos Parlameną ir Europos Sąjungos Tarybą (Direktyva 2005/36/EB — Profesinių kvalifikacijų pripažinimas — Bendrosios praktikos slaugytojos — Akušerės — Lenkijos diplomams taikomos specialios nuostatos — Galiojimas — Pareiga motyvuoti — Įtvirtinimas Stojimo akte)

6

2007/C 211/10

Byla C-142/06 2007 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Østre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Olicom A/S prieš Skatteministeriet (Bendrasis muitų tarifas — Tarifinės pozicijos — Klasifikacija Kombinuotojoje nomenklatūroje — Automatinio duomenų apdorojimo mašinos — „Modemo“ funkciją turinčios tinklo plokštės — „Specifinės funkcijos“ sąvoka)

6

2007/C 211/11

Byla C-155/06 2007 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 96/29/Euratomas — Darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsauga nuo jonizuojančiosios spinduliuotės — Pilno perkėlimo per nustatytą terminą nebuvimas)

7

2007/C 211/12

Byla C-182/06 2007 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Cour administrative (Liuksemburgas) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Liuksemburgo Didžioji Hercogystė prieš Hans Ulrich Lakebrink, Katrin Peters-Lakebrink (EB 39 straipsnis — Nerezidentų pajamų mokestis — Mokesčio tarifo apskaičiavimas — Kitos valstybės narės teritorijoje esantis nekilnojamasis turtas — Neigiamos nuomos pajamos, į kurias neatsižvelgta)

7

2007/C 211/13

Byla C-213/06 P 2007 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas Europos rekonstrukcijos agentūra (ERA) prieš Georgios Karatzoglou (Apeliacinis skundas — Laikinasis tarnautojas — Sutarties nutraukimas)

8

2007/C 211/14

Byla C-310/06 2007 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Gerechtshof te Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) F.T.S. International BV prieš Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West (Bendrasis muitų tarifas — Kombinuotoji nomenklatūra — Klasifikavimas — Druskos prisotinti šaldyti vištienos gabalai be kaulų — Reglamento (EB) Nr. 1223/2002 galiojimas)

8

2007/C 211/15

Byla C-402/06 2007 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Op- en Overslagbedrijf Van der Vaart B.V. prieš Staatssecretaris van Financiën (Bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — Kombinuotoji nomenklatūra — Rauginant pieną ir pašalinant didelę dalį išrūgų gautas produktas)

9

2007/C 211/16

Byla C-517/06 2007 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš Austrijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Tarybos direktyva 2003/98/EB — Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinis naudojimas — Įgyvendinančių nuostatų nepriėmimas per nustatytą terminą)

9

2007/C 211/17

Byla C-26/07 2007 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2004/80/EB — Kompensacija nusikaltimų aukoms — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

10

2007/C 211/18

Byla C-50/07 2007 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2004/24/EB — Patentuoti vaistai — Tradiciškai vartojami žoliniai vaistai — Bendrijos kodeksas — Žmonėms skirti vaistai — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

10

2007/C 211/19

Byla C-61/07 2007 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas Europos bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos stebėjimo mechanizmas — Kioto protokolo įgyvendinimas)

11

2007/C 211/20

Byla C-90/07 2007 m. liepos 12 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2004/12/EB — Pakuotės ir pakuočių atliekos — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

11

2007/C 211/21

Byla C-220/07 2007 m. balandžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

11

2007/C 211/22

Byla C-263/07 2007 m. birželio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

12

2007/C 211/23

Byla C-268/07 2007 m. birželio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

13

2007/C 211/24

Byla C-271/07 2007 m. birželio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

13

2007/C 211/25

Byla C-272/07 2007 m. birželio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

14

2007/C 211/26

Byla C-273/07 2007 m. birželio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

14

2007/C 211/27

Byla C-276/07 2007 m. birželio 11 d.Corte d'appello di Firenze pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nancy Delay prieš Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Italijos Rrespublika

15

2007/C 211/28

Byla C-278/07 2007 m. birželio 13 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co. prieš Hauptzollamt Hamburg-Jonas

15

2007/C 211/29

Byla C-279/07 2007 m. birželio 13 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vion Trading GmbH prieš Hauptzollamt Hamburg-Jonas

15

2007/C 211/30

Byla C-280/07 2007 m. birželio 13 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ze Fu Fleischhandel GmbH prieš Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2007/C 211/31

Byla C-281/07 2007 m. birželio 13 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG prieš Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2007/C 211/32

Byla C-286/07 2007 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

17

2007/C 211/33

Byla C-287/07 2007 m. birželio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

17

2007/C 211/34

Byla C-292/07 2007 m. birželio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

18

2007/C 211/35

Byla C-294/07 2007 m. birželio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

18

2007/C 211/36

Byla C-295/07 P 2007 m. birželio 20 d. Europos Bendrijų Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2007 m. kovo 29 d. Pirmosios instancijos teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-369/00 Département du Loiret (Prancūzija), palaikomas Scott SA prieš Europos Bendrijų Komisiją

19

2007/C 211/37

Byla C-297/07 2007 m. birželio 21 d.Landgericht Regensburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatsanwaltschaft Regensburg prieš Klaus Bourquain

20

2007/C 211/38

Byla C-302/07 2007 m. birželio 29 d.VAT and Duties Tribunal, Londonas (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje J D Wetherspoon PLC prieš The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs

20

2007/C 211/39

Byla C-303/07 2007 m. birželio 29 d.Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

21

2007/C 211/40

Byla C-304/07 2007 m. liepos 2 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Directmedia Publishing GmbH prieš 1. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 2. prof. dr. Ulrich Knoop

21

2007/C 211/41

Byla C-305 2007 m. liepos 2 d. Tribunale civile di Genova (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Radiotelevisione italiana SpA (RAI) prieš PTV Programmazioni Televisive SpA

22

2007/C 211/42

Byla C-306/07 2007 m. liepos 3 d.Højesteret (Aukščiausiojo teismo), pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ruben Andersen prieš Kommunernes Landsforening, veikiančią Slagelse Kommune (buvusi Skælskør Kommune) vardu

22

2007/C 211/43

Byla C-308/07 2007 m. liepos 5 d. Koldo Gorostiaga Atxalandabaso pateiktas apeliacinis skundas dėl 2007 m. balandžio 24 d. priimto sprendimo byloje T-132/06 Gorostiaga Atxalandabaso prieš Europos Parlamentą

23

2007/C 211/44

Byla C-310/07 2007 m. liepos 5 d.Lunds tingsrätt (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Svenska staten genom Tillsynsmyndigheten i konkurser prieš Anders Holmqvist

23

2007/C 211/45

Byla C-311/07 2007 m. liepos 5 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Austrijos Respubliką

24

2007/C 211/46

Byla C-312/07 2007 m. liepos 6 d.Tribunal d'instance de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje JVC France SAS prieš Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

25

2007/C 211/47

Byla C-313/07 2007 m. liepos 5 d.Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kirtruna S.L. y Elisa Vigano prieš Cristina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones, Red Elite de Electrodomésticos SA, Electro Calbet SA.

25

2007/C 211/48

Byla C-317/07 2007 m. liepos 10 d. Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje — Lahti Energia Oy

26

2007/C 211/49

Byla C-319/07 P 2007 m. liepos 11 d. 3F, ankstesnis pavadinimas — Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2007 m. balandžio 23 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-30/03 Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) prieš Europos Bendrijų Komisiją

27

2007/C 211/50

Byla C-320/07 P 2007 m. liepos 11 d.Antartica Srl pateiktas apeliacinis skundas dėl 2007 m. gegužės 10 d. Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-47/06, Antartica Srl prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

27

2007/C 211/51

Byla C-324/07 2007 m. liepos 12 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Coditel Brabant S.A. prieš 1. Uccle komuną, 2. Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé), 3. Briuselio — sostinės regioną (Région de Bruxelles-Capitale)

27

2007/C 211/52

Byla C-325/07 2007 m. liepos 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

28

2007/C 211/53

Byla C-328/07 2007 m. liepos 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

28

2007/C 211/54

Byla C-329/07 2007 m. liepos 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

29

2007/C 211/55

Byla C-333/07 2007 m. liepos 17 d.Cour administrative d'appel de Lyon (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Regie Networks prieš Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgnogne

29

2007/C 211/56

Byla C-340/07 2007 m. liepos 19 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

29

2007/C 211/57

Byla C-341/07 2007 m. liepos 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Švedijos Karalystę

30

2007/C 211/58

Byla C-342/07 2007 m. liepos 24 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

30

2007/C 211/59

Byla C-345/07 2007 m. liepos 25 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

30

2007/C 211/60

Byla C-346/07 2007 m. liepos 25 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

31

 

Pirmosios instancijos teismas

2007/C 211/61

Byla T-189/02 2007 m. liepos 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Ente per le Ville vesuviane prieš Komisiją (Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Finansinės pagalbos teikimo nutraukimas — Ieškinys dėl panaikinimo — Priimtinumas — Galutinio pagalbos gavėjo galimybė pareikšti ieškinį — Tiesioginis ryšys — Teisė į gynybą — Reglamento (EEB) Nr. 4254/88 su pakeitimas, 12 straipsnio pažeidimas — Tyrimo neatlikimas)

32

2007/C 211/62

Byla T-344/04 2007 m. liepos 19 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Bouychou prieš Komisiją („Deliktinė atsakomybė — Sprendimas, kuriuo reikalaujama susigrąžinti bendrovei Stardust Marine Prancūzijos suteiktą valstybės pagalbą — Sprendimo panaikinimas Teisingumo Teismo sprendimu“)

32

2007/C 211/63

Byla T-360/04 2007 m. liepos 19 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas FG Marine prieš Komisiją („Deliktinė atsakomybė — Sprendimas, kuriuo reikalaujama susigrąžinti bendrovei Stardust Marine Prancūzijos suteiktą valstybės pagalbą — Sprendimo panaikinimas Teisingumo Teismo sprendimu“)

33

2007/C 211/64

Byla T-345/05 R II 2007 m. birželio 27 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje V prieš Parlamentą („Laikinosios apsaugos priemonės — Europos Parlamento nario imuniteto atšaukimas — Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones — Skuba“)

33

2007/C 211/65

Byla T-130/06 2007 m. birželio 25 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Drax Power ir kt. prieš Komisiją („Ieškinys dėl panaikinimo — Apsauga — Direktyva 2003/87/EB — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema — Nacionalinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos kvotų paskirstymo plano siūlomas pakeitimas — Komisijos atsisakymas — Nepriimtinumas“)

33

2007/C 211/66

Byla T-190/07 2007 m. gegužės 31 d. pareikštas ieškinys byloje KEK DIAYLOS prieš Europos Bendrijų Komisiją

34

2007/C 211/67

Byla T-217/07 2007 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Las Palmeras prieš Tarybą ir Komisiją

34

2007/C 211/68

Byla T-218/07 2007 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Agroquivir prieš Tarybą ir Komisiją

35

2007/C 211/69

Byla T-219/07 2007 m. birželio 25 d. pareikštas ieškinys byloje DSV Road prieš Komisiją

36

2007/C 211/70

Byla T-225/07 2007 m. birželio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Thomson Sales Europe prieš Komisiją

36

2007/C 211/71

Byla T-226/07 2007 m. birželio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Prana Haus prieš VRDT (PRANAHAUS)

37

2007/C 211/72

Byla T-227/07 2007 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanija prieš Komisiją

37

2007/C 211/73

Byla T-228/07 2007 m. birželio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Malheiro prieš Komisiją

38

2007/C 211/74

Byla T-233/07 P 2007 m. liepos 5 d. Maddalena Lebedef-Caponi pateiktas apeliacinis skundas dėl 2007 m. balandžio 25 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-71/06 Lebedef-Caponi prieš Komisiją

39

2007/C 211/75

Byla T-234/07 2007 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Koninklijke Grolsch prieš Komisiją

39

2007/C 211/76

Byla T-235/07 2007 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Bavaria prieš Komisiją

40

2007/C 211/77

Byla T-236/07 2007 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Vokietijos federacinė Respublika prieš Komisiją

41

2007/C 211/78

Byla T-237/07 2007 m. birželio 27 d. pareikštas ieškinys byloje CityLine Hungary prieš Europos Bendrijų Komisiją

41

2007/C 211/79

Byla T-238/07 2007 m. liepos 11 d. pareikštas ieškinys byloje Ristic ir kt. prieš Komisiją

42

2007/C 211/80

Byla T-239/07 2007 m. liepos 9 d. pareikštas ieškinys byloje Pathé Distribution prieš EACEA

42

2007/C 211/81

Byla T-240/07 2007 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Heineken Nederland ir Heineken prieš Europos Bendrijų Komisiją

43

2007/C 211/82

Byla T-241/07 2007 m. liepos 10 d. pareikštas ieškinys byloje Buzzi Unicem SpA prieš Komisiją

44

2007/C 211/83

Byla T-242/07 2007 m. liepos 6 d. pareikštas ieškinys byloje Weiler prieš VRDTCISQ (Q2WEB)

45

2007/C 211/84

Byla T-243/07 2007 m. liepos 11 d. pareikštas ieškinys byloje Lenkijos Respublika prieš Europos Bendrijų Komisiją

45

2007/C 211/85

Byla T-244/07 2007 m. liepos 13 d. pareikštas ieškinys byloje Campo de Cartagena prieš Tarybą ir Komisiją

46

2007/C 211/86

Byla T-245/07 2007 m. liepos 13 d. pareikštas ieškinys byloje Virsa prieš Tarybą ir Komisiją

46

2007/C 211/87

Byla T-246/07 2007 m. liepos 13 d. pareikštas ieškinys byloje Coesagro prieš Tarybą ir Komisiją

47

2007/C 211/88

Byla T-247/07 2007 m. liepos 11 d. pareikštas ieškinys byloje Slovakija prieš Europos Komisiją

47

2007/C 211/89

Byla T-248/07 2007 m. liepos 12 d. pareikštas ieškinys byloje Čekijos Respublika prieš Komisiją

48

2007/C 211/90

Byla T-252/07 2007 m. liepos 17 d. pareikštas ieškinys byloje Sungro prieš Tarybą ir Komisiją

49

2007/C 211/91

Byla T-253/07 2007 m. liepos 17 d. pareikštas ieškinys byloje Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas prieš Tarybą ir Komisiją

49

2007/C 211/92

Byla T-254/07 2007 m. liepos 17 d. pareikštas ieškinys byloje Pinzón prieš Tarybą ir Komisiją

49

2007/C 211/93

Byla T-255/07 2007 m. liepos 17 d. pareikštas ieškinys byloje Algodonera de Palma prieš Tarybą ir Komisiją

49

2007/C 211/94

Byla T-256/07 2007 m. liepos 16 d. pareikštas ieškinys byloje People's Mojahedin Organization of Iran prieš Europos Sąjungos Tarybą

50

2007/C 211/95

Byla T-257/07 2007 m. liepos 17 d. pareikštas ieškinys byloje Prancūzija prieš Komisiją

50

2007/C 211/96

Byla T-258/07 2007 m. liepos 17 d. pareikštas ieškinys byloje Campo de Alcalá del Río prieš Tarybą ir Komisiją

51

2007/C 211/97

Byla T-259/07 2007 m. liepos 17 d. pareikštas ieškinys byloje Algusa Algodonera Utrerana prieš Tarybą ir Komisiją

51

2007/C 211/98

Byla T-260/07 2007 m. liepos 17 m. pareikštas ieškinys byloje Las Marismas de Lebrija prieš Tarybą ir Komisiją

52

2007/C 211/99

Byla T-261/07 2007 m. liepos 13 d. pareikštas ieškinys byloje Komisija prieš Banca di Roma

52

2007/C 211/00

Byla T-262/07 2007 m. liepos 13 d. pareikštas ieškinys byloje Lietuva prieš Komisiją

53

2007/C 211/01

Byla T-266/07 2007 m. liepos 9 d. pareikštas ieškinys byloje Air One prieš Komisiją

54

2007/C 211/02

Byla T-276/07 2007 m. liepos 23 d. pareikštas ieškinys byloje Martin prieš Parlamentą

55

2007/C 211/03

Byla T-278/07 P 2007 m. liepos 18 d. Luigi Marcuccio pateiktas apeliacinis skundas dėl 2007 m. gegužės 11 d. Tarnautojų teismo nutarties byloje F-2/06 Luigi Marcuccio prieš Komisiją

55

2007/C 211/04

Byla T-279/07 2007 m. liepos 23 d. pareikštas ieškinys byloje Prancūzija prieš Komisiją

56

2007/C 211/05

Byla T-284/07 P 2007 m. liepos 24 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2007 m. gegužės 22 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-97/06 López Teruel prieš VRDT

57

2007/C 211/06

Byla T-326/06 2007 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis Total prieš VRDTPeterson (Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION)

57

 

Europos Sąjungos tarnautojų teismas

2007/C 211/07

Byla F-7/06 2007 m. liepos 11 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas B prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Atlyginimas — Ekspatriacijos išmoka — Tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos)

58

2007/C 211/08

Byla F-143/06 R 2007 m. liepos 12 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje Continolo prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pensijos — Teisių į pensiją pervedimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

58


LT

 

Top