EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0007

Απόφαση (ΕΕ) 2016/661 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 15ης Απριλίου 2016, σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2016 (ΕΚΤ/2016/7)

OJ L 114, 28.4.2016, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/661/oj

28.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 114/14


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/661 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 15ης Απριλίου 2016

σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2016 (ΕΚΤ/2016/7)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 30,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41) θα πρέπει να καλύπτει, χωρίς να υπερβαίνει, τις δαπάνες που βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε σχέση με τα εποπτικά της καθήκοντα κατά την οικεία περίοδο επιβολής τέλους. Οι δαπάνες αυτές συνίστανται κατά κύριο λόγο σε έξοδα που σχετίζονται άμεσα με τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ, όπως είναι η άμεση εποπτεία σημαντικών οντοτήτων, η επίβλεψη της εποπτείας λιγότερο σημαντικών οντοτήτων, η εκτέλεση καθηκόντων σε οριζόντιο επίπεδο και η επιτέλεση ειδικών υπηρεσιών. Περιλαμβάνουν επίσης έξοδα που σχετίζονται έμμεσα με τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών από τις υποστηρικτικές υπηρεσιακές μονάδες της τελευταίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι υπηρεσίες κτιριακών εγκαταστάσεων, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογίας της πληροφορικής.

(2)

Για τους σκοπούς υπολογισμού των καταβλητέων ετήσιων εποπτικών τελών σε σχέση τόσο με τις σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και τους σημαντικούς εποπτευόμενους ομίλους όσο και με τις λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και τους λιγότερο σημαντικούς εποπτευόμενους ομίλους, το συνολικό κόστος θα πρέπει να διαχωρίζεται με βάση τον επιμερισμό των δαπανών μεταξύ των λειτουργικών μονάδων που ασκούν κατά περίπτωση την άμεση εποπτεία των σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και ομίλων και την έμμεση εποπτεία των λιγότερο σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και ομίλων.

(3)

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2016 θα πρέπει να υπολογιστεί ως το άθροισμα: α) του εκτιμώμενου ετήσιου κόστους των εποπτικών καθηκόντων για το 2016 με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΕΚΤ για το 2016, λαμβανομένων υπόψη τυχόν εξελίξεων —γνωστών κατά τον χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης— όσον αφορά το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος που αναμένεται ότι θα βαρύνει την ΕΚΤ, και β) του πλεονάσματος ή ελλείμματος του 2015.

(4)

Το πλεόνασμα ή έλλειμμα θα πρέπει να προκύπτει με αφαίρεση του πραγματικού ετήσιου κόστους των εποπτικών καθηκόντων για το 2015, όπως αυτό αποτυπώνεται στους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ για το 2015 (3), από το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για το 2015, όπως αυτό καθορίζεται στο παράρτημα I της απόφασης (ΕΕ) 2015/727 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/17) (4).

(5)

Δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41), κατά τον καθορισμό του εκτιμώμενου ετήσιου κόστους εποπτικών καθηκόντων για το 2016 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τυχόν τέλη αναγόμενα σε προηγούμενες περιόδους επιβολής τέλους, η είσπραξη των οποίων δεν είναι βέβαιη, εισπραττόμενα ποσά τόκων και λοιπά εισπραττόμενα ή επιστρεφόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/17) (5) και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41).

Άρθρο 2

Συνολικό ποσό ετήσιων εποπτικών τελών για το 2016

1.   Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2016 ανέρχεται σε 404 536 022 ευρώ και υπολογίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα.

2.   Κάθε κατηγορία εποπτευόμενων οντοτήτων και εποπτευόμενων ομίλων καταβάλλει το ακόλουθο συνολικό ποσό ετήσιων εποπτικών τελών:

α)

σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και σημαντικοί εποπτευόμενοι όμιλοι: 357 520 301 ευρώ·

β)

λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και λιγότερο σημαντικοί εποπτευόμενοι όμιλοι: 47 015 721 ευρώ.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη, 15 Απριλίου 2016.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.

(2)  ΕΕ L 311 της 31.10.2014, σ. 23.

(3)  Δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu) τον Φεβρουάριο του 2016.

(4)  Απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2015/727 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 10ης Απριλίου 2015, σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για την πρώτη περίοδο επιβολής τέλους και για το 2015 (ΕΚΤ/2015/17) (ΕΕ L 115 της 6.5.2015, σ. 36).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 της 14.5.2014, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υπολογισμός του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2016

(EUR)

Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για το 2016

423 241 789

Μισθοί και επιδόματα

193 557 286

Μίσθωση και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων

52 972 412

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

176 712 091

Πλεόνασμα/έλλειμμα αναγόμενο στο 2015

– 18 926 078

Ποσά που λαμβάνονται υπόψη βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41)

220 311

Τέλη αναγόμενα σε προηγούμενες περιόδους επιβολής τέλους, η είσπραξη των οποίων δεν είναι βέβαιη

0

Ποσά τόκων εισπραττόμενα σύμφωνα με το άρθρο 14 του ως άνω κανονισμού

– 49 054

Ποσά εισπραττόμενα ή επιστρεφόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ως άνω κανονισμού

269 365

ΣΥΝΟΛΟ

404 536 022


Top