EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0279

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/279 της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους και άλλα μέτρα για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και της συμμόρφωσης στη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση βιολογικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2021/939

OJ L 62, 23.2.2021, p. 6–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/279/oj

23.2.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 62/6


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/279 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Φεβρουαρίου 2021

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους και άλλα μέτρα για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και της συμμόρφωσης στη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση βιολογικών προϊόντων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 3 στοιχείο α), το άρθρο 29 παράγραφος 8 στοιχείο α), το άρθρο 30 παράγραφος 8, το άρθρο 32 παράγραφος 5, το άρθρο 36 παράγραφος 4, το άρθρο 38 παράγραφος 9, το άρθρο 41 παράγραφος 5 και το άρθρο 43 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 θεσπίζει γενικούς κανόνες παραγωγής για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προφύλαξης για την αποφυγή της παρουσίας μη εγκεκριμένων προϊόντων και ουσιών και των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση παρουσίας μη εγκεκριμένων προϊόντων ή ουσιών. Προκειμένου να εξασφαλιστούν εναρμονισμένες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι πρόσθετοι κανόνες.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας των μέτρων προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις για να αποφευχθεί η παρουσία μη εγκεκριμένων προϊόντων και ουσιών, και τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα διαδικαστικά στάδια που πρέπει να ακολουθούνται και τα σχετικά έγγραφα που πρέπει να παρέχουν οι επιχειρήσεις όταν έχουν υπόνοιες ότι, λόγω της παρουσίας μη εγκεκριμένων προϊόντων ή ουσιών, το προϊόν που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ή να διατεθεί στο εμπόριο ως βιολογικό ή υπό μετατροπή προϊόν, δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848.

(3)

Για να διασφαλιστεί εναρμονισμένη προσέγγιση σε ολόκληρη την Ένωση όσον αφορά την επίσημη έρευνα που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 σε περίπτωση παρουσίας μη εγκεκριμένων προϊόντων ή ουσιών σε βιολογικά ή υπό μετατροπή προϊόντα, θα πρέπει να θεσπιστούν περαιτέρω κανόνες που να καλύπτουν τα στοιχεία που πρέπει να προσδιορίζονται κατά τη διενέργεια της επίσημης έρευνας, τα αναμενόμενα αποτελέσματα της επίσημης έρευνας, καθώς και τις ελάχιστες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.

(4)

Το κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 θεσπίζει ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των βιολογικών και των υπό μετατροπή προϊόντων. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, θα πρέπει να καθοριστούν ορισμένοι πρόσθετοι κανόνες όσον αφορά τη θέση και την εμφάνιση ορισμένων ενδείξεων της ετικέτας.

(5)

Το κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 καθορίζει τους κανόνες για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων και των ομάδων επιχειρήσεων. Προκειμένου να εξασφαλιστούν εναρμονισμένες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι πρόσθετοι κανόνες για την πιστοποίηση των ομάδων επιχειρήσεων.

(6)

Για λόγους αποδοτικότητας και οικονομικής προσιτότητας του λειτουργικού κόστους του συστήματος εσωτερικών ελέγχων (ΣΕΕ), είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μέγιστο μέγεθος για τις ομάδες επιχειρήσεων. Με τον καθορισμό αυτού του ορίου, αναμένεται ότι το ΣΕΕ θα είναι σε θέση να διασφαλίζει τη συμμόρφωση όλων των μελών της ομάδας με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 μέσω εσωτερικών ελέγχων και της απαραίτητης κατάρτισης. Επιπλέον, η αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, η αρχή ελέγχου ή ο φορέας ελέγχου που πιστοποιεί την ομάδα μπορεί να διενεργήσει νέα επιθεώρηση σε εύλογο αριθμό μελών. Ο περιορισμός του μεγέθους θα παράσχει πρόσθετες εγγυήσεις όσον αφορά την επικαιροποίηση του καταλόγου των μελών, την ταχεία και τακτική ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρχές ελέγχου ή τους φορείς ελέγχου και θα διασφαλίσει την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων. Ωστόσο, το μέγιστο μέγεθος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι η ομάδα επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδίδει επαρκείς πόρους για τη θέσπιση ενός αποδοτικού ΣΕΕ που στηρίζεται σε εξειδικευμένο προσωπικό.

(7)

Για την παροχή στοιχείων που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση και προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, πρέπει να καθοριστεί ο κατάλογος εγγράφων και αρχείων που οφείλει να τηρεί η ομάδα επιχειρήσεων για τους σκοπούς του ΣΕΕ.

(8)

Το ΣΕΕ θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για την πιστοποίηση της ομάδας επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθεί η υποχρέωση των διαχειριστών του ΣΕΕ να ενημερώνουν την αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, την αρχή ελέγχου ή τον φορέα ελέγχου που έχει χορηγήσει το πιστοποιητικό, για τα σημαντικότερα ζητήματα, όπως υπόνοιες περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, την αναστολή ή αποχώρηση μελών και τυχόν απαγορεύσεις διάθεσης προϊόντων στην αγορά ως βιολογικών ή ως υπό μετατροπή προϊόντων.

(9)

Το κεφάλαιο VI του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 καθορίζει τους κανόνες σχετικά με τους επίσημους ελέγχους και άλλες επίσημες δραστηριότητες. Προκειμένου να εξασφαλιστούν εναρμονισμένες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι πρόσθετοι κανόνες.

(10)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των ισχυόντων εθνικών συστημάτων ελέγχου στα κράτη μέλη, θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες για τα ελάχιστα ποσοστά για τους επίσημους ελέγχους και τη δειγματοληψία.

(11)

Προκειμένου να εξαλειφθεί η σημαντική απόκλιση στην τρέχουσα εφαρμογή των εθνικών καταλόγων μέτρων στα κράτη μέλη, θα πρέπει να καταρτιστεί ένα κοινό υπόδειγμα καταλόγου μέτρων και να καθοριστούν περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ταξινόμηση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και τα κατάλληλα μέτρα.

(12)

Οι πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε υπόνοια μη συμμόρφωσης ή οποιαδήποτε διαπιστωμένη μη συμμόρφωση που θίγει την ακεραιότητα των βιολογικών ή των υπό μετατροπή προϊόντων θα πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής άμεσα και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, κυρίως για να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις σχετικές αρμόδιες αρχές να διενεργήσουν επίσημες έρευνες και να εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα όπως ορίζεται στο άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 41 παράγραφοι 1, 2 και 3 και στο άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848. Επίσης, είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες και οι διαδικασίες για την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών του Συστήματος Πληροφοριών για τη Βιολογική Γεωργία (OFIS). Σε αυτό το πλαίσιο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διευκρινίζει επίσης ότι σε περίπτωση εντοπισμού, από την αρχή ελέγχου ή τον φορέα ελέγχου, οποιασδήποτε υπόνοιας μη συμμόρφωσης ή διαπιστωμένης μη συμμόρφωσης που θίγει την ακεραιότητα των βιολογικών ή των υπό μετατροπή προϊόντων, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στις οικείες αρμόδιες αρχές. Τέλος, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διευκρινίζει ποιες πληροφορίες θα πρέπει να κοινοποιούνται, κατ’ ελάχιστον, από τις αρχές ελέγχου και τους φορείς ελέγχου σε άλλες αρχές ελέγχου και φορείς ελέγχου και στις οικείες αρμόδιες αρχές και να επιβάλει στις αρμόδιες αρχές την υποχρέωση να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα και να θεσπίζουν τεκμηριωμένες διαδικασίες ώστε να καθίσταται δυνατή η ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών στο έδαφός τους.

(13)

Ο αριθμός των μελών των ομάδων επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 (2) του Συμβουλίου και τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 889/2008 (3) και (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 (4) της Επιτροπής, ενδέχεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από το μέγιστο μέγεθος που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Η σύσταση νέων ομάδων επιχειρήσεων που να συμμορφώνονται με τη νέα αυτή απαίτηση ενδέχεται να απαιτεί απτές προσαρμογές για τη σύσταση της αντίστοιχης νομικής οντότητας, τη θέσπιση ΣΕΕ και τον καθορισμό των στοιχείων που απαιτούνται για την πιστοποίηση από αρχή ελέγχου ή φορέα ελέγχου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθεί για αυτές τις ομάδες επιχειρήσεων, μεταβατική περίοδος 3 ετών κατ’ ανώτατο όριο, από την 1η Ιανουαρίου 2022, ώστε να τους επιτραπεί να υλοποιήσουν τις προσαρμογές που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωσή τους με το νέο μέγιστο μέγεθος.

(14)

Η απαίτηση που σχετίζεται με τον εθνικό κατάλογο μέτρων ενδέχεται να απαιτεί τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων εθνικών καταλόγων μέτρων που έχουν έως τώρα καταρτιστεί στα κράτη μέλη σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και (ΕΚ) αριθ. 889/2008. Ως εκ τούτου, όσον αφορά τους εν λόγω υφιστάμενους εθνικούς καταλόγους μέτρων, θα πρέπει να προβλεφθεί, για όλα τα κράτη μέλη, μεταβατική περίοδος 1 έτους κατ’ ανώτατο όριο, από την 1η Ιανουαρίου 2022, ώστε να τους επιτραπεί να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες βελτιώσεις ή να αντικαταστήσουν τους εθνικούς τους καταλόγους μέτρων προκειμένου να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις.

(15)

Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής βιολογικής παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Διαδικαστικά στάδια που πρέπει να ακολουθεί η επιχείρηση σε περίπτωση υπόνοιας μη συμμόρφωσης λόγω της παρουσίας μη εγκεκριμένων προϊόντων ή ουσιών

1.   Για να εξεταστεί κατά πόσον η υπόνοια μπορεί να τεκμηριωθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

όταν η υπόνοια μη συμμόρφωσης αφορά εισερχόμενο βιολογικό ή υπό μετατροπή προϊόν, η επιχείρηση εξετάζει αν:

i)

οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ετικέτα του βιολογικού ή του υπό μετατροπή προϊόντος συμφωνούν με τα στοιχεία των συνοδευτικών εγγράφων·

ii)

οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό που παρασχέθηκε από τον προμηθευτή αφορούν πράγματι το προϊόν που αγοράστηκε·

β)

όταν υπάρχει υπόνοια ότι η παρουσία των μη εγκεκριμένων προϊόντων ή ουσιών οφείλεται σε αιτία για την οποία την ευθύνη έχει η επιχείρηση, η επιχείρηση εξετάζει κάθε πιθανή αιτία της παρουσίας των μη εγκεκριμένων προϊόντων ή ουσιών.

2.   Όταν η επιχείρηση ενημερώνει την αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, την αρχή ελέγχου ή τον φορέα ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 σχετικά με τεκμηριωμένη υπόνοια ή όταν η υπόνοια δεν μπορεί να αποκλειστεί, η επιχείρηση παρέχει, κατά περίπτωση και εφόσον είναι διαθέσιμα, τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τον προμηθευτή (δελτίο αποστολής, τιμολόγιο, πιστοποιητικό του προμηθευτή, πιστοποιητικό ελέγχου βιολογικών προϊόντων)·

β)

την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος με την ταυτοποίηση παρτίδας, την ποσότητα των αποθεμάτων και την ποσότητα των προϊόντων που πωλήθηκαν·

γ)

εργαστηριακά αποτελέσματα, από διαπιστευμένο εργαστήριο κατά περίπτωση και εφόσον είναι διαθέσιμα·

δ)

το φύλλο δειγματοληψίας στο οποίο αναγράφονται ο χρόνος, ο τόπος και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη του δείγματος·

ε)

κάθε πληροφορία σχετικά με τυχόν υπόνοιες που είχαν ανακύψει στο παρελθόν σε σχέση με το συγκεκριμένο μη εγκεκριμένο προϊόν ή τη συγκεκριμένη μη εγκεκριμένη ουσία·

στ)

κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για την αποσαφήνιση της υπόθεσης.

Άρθρο 2

Μεθοδολογία των επίσημων ερευνών

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 38 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, κατά τη διενέργεια της επίσημης έρευνας που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές ή, κατά περίπτωση, οι φορείς ελέγχου ή οι αρχές ελέγχου προσδιορίζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)

την ονομασία, την ταυτοποίηση της παρτίδας, την κυριότητα και τη φυσική θέση των σχετικών βιολογικών ή των υπό μετατροπή προϊόντων·

β)

αν τα σχετικά προϊόντα εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά ως βιολογικά ή υπό μετατροπή προϊόντα ή αν εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή·

γ)

το είδος, την ονομασία, την ποσότητα και άλλες σχετικές πληροφορίες των μη εγκεκριμένων προϊόντων ή ουσιών των οποίων η παρουσία εντοπίστηκε·

δ)

το στάδιο της παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή διανομής και το ακριβές σημείο στο οποίο εντοπίστηκε η παρουσία των μη εγκεκριμένων προϊόντων ή ουσιών, και ιδίως όσον αφορά τη φυτική παραγωγή, αν το δείγμα ελήφθη πριν ή μετά τη συγκομιδή·

ε)

αν επηρεάζονται άλλες επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού·

στ)

τα αποτελέσματα προηγούμενων επίσημων ερευνών σχετικά με τα βιολογικά ή υπό μετατροπή προϊόντα και τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.

2.   Η επίσημη έρευνα διεξάγεται με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 14 και στο άρθρο 137 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

3.   Από την επίσημη έρευνα συνάγονται συμπεράσματα τουλάχιστον όσον αφορά:

α)

την ακεραιότητα των βιολογικών και των υπό μετατροπή προϊόντων·

β)

την πηγή και την αιτία της παρουσίας μη εγκεκριμένων προϊόντων ή ουσιών·

γ)

τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/848.

4.   Οι αρμόδιες αρχές ή, κατά περίπτωση, οι αρχές ελέγχου ή οι φορείς ελέγχου συντάσσουν τελική έκθεση για κάθε επίσημη έρευνα. Η τελική έκθεση περιλαμβάνει:

α)

τα αρχεία των συγκεκριμένων στοιχείων που απαιτούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο·

β)

τα αρχεία των πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν με την αρμόδια αρχή, άλλες αρχές ελέγχου και φορείς ελέγχου και την Επιτροπή σχετικά με την εν λόγω επίσημη έρευνα.

Άρθρο 3

Όροι χρήσης ορισμένων ενδείξεων

1.   Η ένδειξη που προβλέπεται για τα υπό μετατροπή προϊόντα φυτικής προέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 εμφαίνεται:

α)

με χρώμα, μέγεθος και γραμματοσειρά που δεν την καθιστούν εμφανέστερη από την περιγραφή πώλησης του προϊόντος, ενώ ολόκληρη η ένδειξη έχει το ίδιο μέγεθος χαρακτήρων·

β)

στο ίδιο οπτικό πεδίο με τον κωδικό αριθμό της αρχής ελέγχου ή του φορέα ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.

2.   Η ένδειξη του κωδικού αριθμού της αρχής ελέγχου ή του φορέα ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 εμφαίνεται στο ίδιο οπτικό πεδίο με το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν χρησιμοποιείται στην επισήμανση.

3.   Η ένδειξη του τόπου όπου έχουν παραχθεί οι γεωργικές πρώτες ύλες από τις οποίες αποτελείται το προϊόν, όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, τοποθετείται ακριβώς κάτω από τον κωδικό αριθμό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Σύνθεση και μέγεθος ομάδας επιχειρήσεων

Κάθε μέλος ομάδας επιχειρήσεων καταχωρίζεται μόνο σε μία ομάδα επιχειρήσεων για συγκεκριμένο προϊόν, ακόμη και στην περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί διαφορετικές δραστηριότητες όσον αφορά το προϊόν αυτό.

Το μέγιστο μέγεθος για κάθε ομάδα επιχειρήσεων είναι 2 000 μέλη.

Άρθρο 5

Έγγραφα και αρχεία ομάδας επιχειρήσεων

Η ομάδα επιχειρήσεων τηρεί τα ακόλουθα έγγραφα και αρχεία για τους σκοπούς του συστήματος εσωτερικών ελέγχων (ΣΕΕ):

α)

τον κατάλογο των μελών της ομάδας επιχειρήσεων που βασίζεται στην καταχώριση κάθε μέλους και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε μέλος της ομάδας επιχειρήσεων:

i)

επωνυμία και αριθμό αναγνώρισης (κωδικό αριθμό)·

ii)

στοιχεία επικοινωνίας·

iii)

ημερομηνία καταχώρισης·

iv)

συνολική έκταση την οποία διαχειρίζεται το μέλος και είδος της μονάδας παραγωγής της οποίας αποτελεί μέρος (βιολογική, υπό μετατροπή ή μη βιολογική)·

v)

πληροφορίες για κάθε μονάδα παραγωγής και/ή δραστηριότητα: μέγεθος, θέση, περιλαμβανομένου χάρτη εάν υπάρχει, προϊόν, ημερομηνία έναρξης της περιόδου μετατροπής και εκτιμήσεις απόδοσης·

vi)

ημερομηνία της τελευταίας εσωτερικής επιθεώρησης και όνομα του επιθεωρητή του ΣΕΕ·

vii)

ημερομηνία διενέργειας του τελευταίου επίσημου ελέγχου από την αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, από την αρχή ελέγχου ή τον φορέα ελέγχου και το όνομα του επιθεωρητή·

viii)

ημερομηνία και έκδοση του καταλόγου·

β)

τις συμφωνίες συμμετοχής που έχουν υπογραφεί μεταξύ του μέλους και της ομάδας επιχειρήσεων ως νομικού προσώπου, στις οποίες προβλέπονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του μέλους·

γ)

τις εκθέσεις εσωτερικής επιθεώρησης που υπογράφονται από τον επιθεωρητή του ΣΕΕ και από το μέλος της ομάδας επιχειρήσεων που υποβλήθηκε στην επιθεώρηση, και οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

i)

την επωνυμία του μέλους και τη θέση της μονάδας παραγωγής ή των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων αγοράς και συλλογής, όπου λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της επιθεώρησης·

ii)

την ημερομηνία και την ώρα έναρξης και λήξης της εσωτερικής επιθεώρησης·

iii)

τα πορίσματα της επιθεώρησης·

iv)

το πεδίο εφαρμογής/την περίμετρο του ελέγχου·

v)

την ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης·

vi)

το όνομα του εσωτερικού επιθεωρητή·

δ)

τα αρχεία της κατάρτισης των επιθεωρητών του ΣΕΕ τα οποία αποτελούνται από:

i)

τις ημερομηνίες της κατάρτισης·

ii)

το αντικείμενο της κατάρτισης·

iii)

το όνομα του εκπαιδευτή·

iv)

την υπογραφή του καταρτιζόμενου·

v)

όπου κρίνεται σκόπιμο, αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν·

ε)

τα αρχεία κατάρτισης των μελών της ομάδας επιχειρήσεων·

στ)

τα αρχεία των μέτρων που λήφθηκαν από τον διαχειριστή του ΣΕΕ για περίπτωση μη συμμόρφωσης, τα οποία περιλαμβάνουν:

i)

τα μέλη στα οποία επιβλήθηκαν μέτρα για περίπτωση μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των μελών που τελούν σε αναστολή, έχουν αποχωρήσει ή τα οποία απαιτείται να συμμορφωθούν με νέα περίοδο μετατροπής·

ii)

τεκμηρίωση της διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης·

iii)

τεκμηρίωση της παρακολούθησης των μέτρων

ζ)

αρχεία ιχνηλασιμότητας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις ποσότητες, για τις ακόλουθες δραστηριότητες, κατά περίπτωση:

i)

αγορά και διανομή γεωργικών εισροών, συμπεριλαμβανομένου του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, από την ομάδα·

ii)

παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής·

iii)

αποθήκευση·

iv)

παρασκευή·

v)

παράδοση προϊόντων από κάθε μέλος στο κοινό σύστημα εμπορίας·

vi)

διάθεση στην αγορά προϊόντων από την ομάδα επιχειρήσεων·

η)

τις γραπτές συμφωνίες και συμβάσεις μεταξύ της ομάδας επιχειρήσεων και των υπεργολάβων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το είδος των δραστηριοτήτων υπεργολαβίας·

θ)

τον διορισμό του διαχειριστή του ΣΕΕ·

ι)

τον διορισμό των επιθεωρητών του ΣΕΕ, καθώς και τον κατάλογο των επιθεωρητών του ΣΕΕ.

Ο κατάλογος των μελών που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) επικαιροποιείται από τον διαχειριστή του ΣΕΕ έπειτα από κάθε τροποποίηση των στοιχείων που απαριθμούνται στο στοιχείο α) σημεία i) έως viii) και επισημαίνεται αν κάποιο μέλος τελεί σε αναστολή ή έχει αποχωρήσει μετά από μέτρα που ελήφθησαν λόγω μη συμμόρφωσης η οποία διαπιστώθηκε από εσωτερικές επιθεωρήσεις ή επίσημους ελέγχους.

Άρθρο 6

Κοινοποιήσεις από τον διαχειριστή του ΣΕΕ

Ο διαχειριστής του ΣΕΕ κοινοποιεί αμέσως στην αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, στην αρχή ελέγχου ή στον φορέα ελέγχου τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

οποιαδήποτε υπόνοια μείζονος σημασίας ή κρίσιμης μη συμμόρφωσης·

β)

οποιαδήποτε αναστολή ή αποχώρηση μέλους ή μονάδας παραγωγής ή εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων αγοράς και συλλογής, από την ομάδα·

γ)

οποιαδήποτε απαγόρευση διάθεσης προϊόντος στην αγορά ως βιολογικού ή υπό μετατροπή, καθώς και την επωνυμία του εμπλεκόμενου μέλους ή των εμπλεκόμενων μελών, τις σχετικές ποσότητες και την ταυτοποίηση της παρτίδας.

Άρθρο 7

Ελάχιστα ποσοστά ελέγχων και δειγματοληψίας

Οι ακόλουθοι κανόνες σχετικά με τα ελάχιστα ποσοστά εφαρμόζονται στους επίσημους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 και οι οποίοι διενεργούνται από κάθε αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, κάθε αρχή ελέγχου ή φορέα ελέγχου, ανάλογα με τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης:

α)

τουλάχιστον 10 % του συνόλου των επίσημων ελέγχων των επιχειρήσεων ή ομάδων επιχειρήσεων διενεργούνται απροειδοποίητα κάθε έτος·

β)

τουλάχιστον 10 % των επιπλέον ελέγχων, πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 38 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, διενεργούνται κάθε έτος·

γ)

τουλάχιστον 5 % του αριθμού των επιχειρήσεων, εκτός από τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 και το άρθρο 35 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, υπόκεινται σε δειγματοληψία σύμφωνα με το άρθρο 14 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 κάθε έτος·

δ)

τουλάχιστον 2 % των μελών κάθε ομάδας επιχειρήσεων υπόκεινται σε δειγματοληψία σύμφωνα με το άρθρο 14 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 κάθε έτος·

ε)

τουλάχιστον 5 % των επιχειρήσεων που είναι μέλη ομάδας επιχειρήσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 10 μέλη, υπόκεινται σε νέα επιθεώρηση κάθε έτος. Εάν η ομάδα επιχειρήσεων έχει 10 μέλη ή λιγότερα, όλα τα μέλη ελέγχονται σε σχέση με την εξακρίβωση της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.

Άρθρο 8

Μέτρα σε περίπτωση διαπιστωμένης μη συμμόρφωσης

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν τις ενιαίες ρυθμίσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού για την κατάρτιση εθνικού καταλόγου μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.

Αυτός ο εθνικός κατάλογος μέτρων καλύπτει τουλάχιστον:

α)

κατάλογο περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με μνεία στους ειδικούς κανόνες του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 ή της κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό·

β)

ταξινόμηση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης σε τρεις κατηγορίες: ήσσονος σημασίας, μείζονος σημασίας και κρίσιμες, με γνώμονα τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:

i)

την εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 και τους ίδιους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625·

ii)

τις επιπτώσεις στην ακεραιότητα της ιδιότητας των προϊόντων ως βιολογικών ή υπό μετατροπή προϊόντων·

iii)

την ικανότητα του συστήματος ιχνηλασιμότητας να εντοπίζει το ή τα επηρεαζόμενα προϊόντα στην αλυσίδα εφοδιασμού·

iv)

την απόκριση σε προηγούμενα αιτήματα της αρμόδιας αρχής ή, κατά περίπτωση, της αρχής ελέγχου ή του φορέα ελέγχου·

γ)

τα μέτρα που αντιστοιχούν στις διάφορες κατηγορίες περιπτώσεων μη συμμόρφωσης.

Άρθρο 9

Ανταλλαγή πληροφοριών

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 43 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν το Σύστημα Πληροφοριών για τη Βιολογική Γεωργία (OFIS) και τα υποδείγματα που προβλέπονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού για την ανταλλαγή πληροφοριών με την Επιτροπή και άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

α)

ένα κράτος μέλος (κοινοποιούν κράτος μέλος) ειδοποιεί την Επιτροπή και το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη (το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στα οποία απευθύνεται η κοινοποίηση) τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i)

όταν η εικαζόμενη ή διαπιστωμένη μη συμμόρφωση θίγει την ακεραιότητα βιολογικών ή υπό μετατροπή προϊόντων που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος·

ii)

όταν η εικαζόμενη ή διαπιστωμένη μη συμμόρφωση θίγει την ακεραιότητα βιολογικών ή υπό μετατροπή προϊόντων που έχουν εισαχθεί από τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 ή το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848·

iii)

όταν η εικαζόμενη ή διαπιστωμένη μη συμμόρφωση θίγει την ακεραιότητα βιολογικών ή υπό μετατροπή προϊόντων που προέρχονται από το κοινοποιούν κράτος μέλος, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη στο/στα οποίο/-α απευθύνεται η κοινοποίηση (κοινοποίηση προειδοποίησης)·

β)

στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημεία i) και ii), το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στο/στα οποίο/-α απευθύνεται η κοινοποίηση απαντά/-ούν εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης και ενημερώνει/-ουν σχετικά με τις ενέργειες και τα μέτρα που έλαβε/-αν, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της επίσημης έρευνας, και παρέχει/-ουν κάθε άλλη πληροφορία που είναι διαθέσιμη και/ή απαιτεί το κοινοποιούν κράτος μέλος·

γ)

το κοινοποιούν κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στο/στα οποίο/-α απευθύνεται η κοινοποίηση οποιαδήποτε αναγκαία συμπληρωματική πληροφορία·

δ)

το κοινοποιούν κράτος μέλος προβαίνει το συντομότερο δυνατόν στις αναγκαίες καταχωρίσεις και επικαιροποιήσεις στο σύστημα OFIS, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιήσεων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα των επίσημων ερευνών που διενήργησε το ίδιο·

ε)

στην περίπτωση που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο ii) και όταν ένα κράτος μέλος ειδοποιεί την Επιτροπή, η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, την αρχή ελέγχου ή τον φορέα ελέγχου της τρίτης χώρας.

2.   Πέραν της υποχρέωσης ενημέρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 32 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, η αρχή ελέγχου ή ο φορέας ελέγχου οφείλει να ενημερώσει, χωρίς καθυστέρηση, την αρμόδια αρχή ότι της έχει μεταβιβάσει ή αναθέσει ορισμένα καθήκοντα επίσημων ελέγχων ή ορισμένα καθήκοντα που συνδέονται με άλλες επίσημες δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 και το άρθρο 28 παράγραφος 1 ή το άρθρο 31 του εν λόγω κανονισμού, σχετικά με οποιαδήποτε υπόνοια μη συμμόρφωσης ή διαπιστωμένη μη συμμόρφωση που θίγει την ακεραιότητα βιολογικών ή υπό μετατροπή προϊόντων. Επίσης, παρέχει κάθε άλλη πληροφορία που απαιτεί η εν λόγω αρμόδια αρχή.

3.   Για τους σκοπούς του άρθρου 43 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, όταν οι επιχειρήσεις ή οι ομάδες επιχειρήσεων και/ή οι υπεργολάβοι τους ελέγχονται από διαφορετικές αρχές ελέγχου ή φορείς ελέγχου, οι εν λόγω αρχές ελέγχου και οι φορείς ελέγχου ανταλλάσσουν τις σχετικές πληροφορίες για τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχό τους.

4.   Για τους σκοπούς του άρθρου 43 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις ή οι ομάδες επιχειρήσεων και/ή οι υπεργολάβοι τους αλλάξουν την αρχή ελέγχου ή τον φορέα ελέγχου τους, οι επιχειρήσεις αυτές και/ή η οικεία αρχή ελέγχου ή ο οικείος φορέας ελέγχου κοινοποιούν, χωρίς καθυστέρηση, στην αρμόδια αρχή την εν λόγω αλλαγή.

Η νέα αρχή ελέγχου ή ο νέος φορέας ελέγχου ζητεί τον φάκελο ελέγχου της ενδιαφερόμενης επιχείρησης ή ομάδας επιχειρήσεων από την προηγούμενη αρχή ή τον προηγούμενο φορέα ελέγχου. Η προηγούμενη αρχή ελέγχου ή ο προηγούμενος φορέας ελέγχου παραδίδει χωρίς καθυστέρηση στη νέα αρχή ελέγχου ή στον νέο φορέα ελέγχου τον φάκελο ελέγχου της ενδιαφερόμενης επιχείρησης ή ομάδας επιχειρήσεων, καθώς και τα γραπτά αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, την κατάσταση της πιστοποίησης, τον κατάλογο των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η προηγούμενη αρχή ελέγχου ή ο προηγούμενος φορέας ελέγχου.

Η νέα αρχή ή ο νέος φορέας ελέγχου εξασφαλίζει ότι η επιχείρηση αντιμετώπισε ή θα αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που αναφέρονται στα αρχεία της προηγούμενης αρχής ή του προηγούμενου φορέα ελέγχου.

5.   Για τους σκοπούς του άρθρου 43 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, όταν οι επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων υποβάλλονται σε έλεγχο ιχνηλασιμότητας ή σε έλεγχο ισοζυγίου μάζας, οι αρχές ελέγχου και οι φορείς ελέγχου ανταλλάσσουν τις σχετικές πληροφορίες ώστε να επιτραπεί η οριστικοποίηση των εν λόγω ελέγχων.

6.   Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα και θεσπίζουν τεκμηριωμένες διαδικασίες ώστε να επιτρέψουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών και των αρχών ελέγχου και/ή των φορέων ελέγχου στις οποίες ή στους οποίους έχουν μεταβιβάσει ή αναθέσει ορισμένα καθήκοντα επίσημων ελέγχων ή ορισμένα καθήκοντα που συνδέονται με επίσημες δραστηριότητες, καθώς και μεταξύ αυτών των αρχών ελέγχου και/ή φορέων ελέγχου.

Άρθρο 10

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Οι ομάδες επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες, οι οποίες συμμορφώνονται με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 834/2007, (ΕΚ) αριθ. 889/2008 και (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και για τις οποίες είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν σημαντικές διοικητικές, νομικές και διαρθρωτικές αλλαγές όσον αφορά το μέγιστο μέγεθος της ομάδας επιχειρήσεων που καθορίζεται στο άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, συμμορφώνονται με την εν λόγω διάταξη το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2025.

2.   Ο εθνικός κατάλογος μέτρων που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 εφαρμόζεται το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων (ΕΕ L 250 της 18.9.2008, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες (ΕΕ L 334 της 12.12.2008, σ. 25).

(5)  Κανονισμός (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ενιαίες ρυθμίσεις για την κατάρτιση και την εφαρμογή εθνικού καταλόγου μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 8

1.   

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ταξινομούν τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ως ήσσονος σημασίας, μείζονος σημασίας ή ως κρίσιμες, με βάση τα κριτήρια ταξινόμησης του άρθρου 8, όταν ισχύει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α.

η περίπτωση μη συμμόρφωσης είναι ήσσονος σημασίας όταν:

i)

τα μέτρα προφύλαξης είναι αναλογικά και κατάλληλα και οι έλεγχοι που εφαρμόζει η επιχείρηση είναι αποδοτικοί·

ii)

η μη συμμόρφωση δεν θίγει την ακεραιότητα του βιολογικού ή του υπό μετατροπή προϊόντος·

iii)

το σύστημα ιχνηλασιμότητας μπορεί να εντοπίσει το/τα επηρεαζόμενο/-α προϊόν/-τα στην αλυσίδα εφοδιασμού και είναι δυνατή η απαγόρευση διάθεσης των προϊόντων στην αγορά με μνεία βιολογικής παραγωγής·

β.

η περίπτωση μη συμμόρφωσης είναι μείζονος σημασίας όταν:

i)

τα μέτρα προφύλαξης δεν είναι αναλογικά και κατάλληλα και οι έλεγχοι που εφαρμόζει η επιχείρηση δεν είναι αποδοτικοί·

ii)

η μη συμμόρφωση θίγει την ακεραιότητα του βιολογικού ή του υπό μετατροπή προϊόντος·

iii)

η επιχείρηση δεν διόρθωσε εγκαίρως μη συμμόρφωση ήσσονος σημασίας·

iv)

το σύστημα ιχνηλασιμότητας μπορεί να εντοπίσει το/τα επηρεαζόμενο/-α προϊόν/-τα στην αλυσίδα εφοδιασμού και είναι δυνατή η απαγόρευση διάθεσης των προϊόντων στην αγορά με μνεία βιολογικής παραγωγής·

γ.

η περίπτωση μη συμμόρφωσης είναι κρίσιμη όταν:

i)

τα μέτρα προφύλαξης δεν είναι αναλογικά και κατάλληλα και οι έλεγχοι που εφαρμόζει η επιχείρηση δεν είναι αποδοτικοί·

ii)

η μη συμμόρφωση θίγει την ακεραιότητα του βιολογικού ή του υπό μετατροπή προϊόντος·

iii)

η επιχείρηση δεν διόρθωσε προηγούμενες μείζονος σημασίας περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή αμελεί κατ’ επανάληψη να διορθώσει περιπτώσεις μη συμμόρφωσης άλλων κατηγοριών·

iv)

το σύστημα ιχνηλασιμότητας δεν παρέχει πληροφορίες για τον εντοπισμό του/των επηρεαζόμενου/-ων προϊόντος/-ων στην αλυσίδα εφοδιασμού και δεν είναι δυνατή η απαγόρευση διάθεσης των προϊόντων στην αγορά με μνεία βιολογικής παραγωγής.

2)   

Μέτρα

Οι αρμόδιες αρχές ή, κατά περίπτωση, οι αρχές ελέγχου ή οι φορείς ελέγχου μπορούν να εφαρμόζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα κατά τρόπο αναλογικό, στις απαριθμούμενες κατηγορίες περιπτώσεων μη συμμόρφωσης:

Κατηγορία μη συμμόρφωσης

Μέτρο

Ήσσονος σημασίας

Υποβολή, από την επιχείρηση, σχεδίου δράσης εντός καθορισμένης προθεσμίας για τη διόρθωση της μη συμμόρφωσης

Μείζονος σημασίας

Απαγόρευση μνείας βιολογικής παραγωγής στην επισήμανση και στη διαφήμιση για το σύνολο της συγκεκριμένης παρτίδας ή του συγκεκριμένου κύκλου παραγωγής (επηρεαζόμενη/-ες καλλιέργεια/-ες ή επηρεαζόμενο/-α ζώο/-α) σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848

Απαίτηση εφαρμογής νέας περιόδου μετατροπής

Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής του πιστοποιητικού

Βελτίωση της εφαρμογής των μέτρων προφύλαξης και των ελέγχων που έχει θέσει σε εφαρμογή η επιχείρηση ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση

Κρίσιμη

Απαγόρευση μνείας βιολογικής παραγωγής στην επισήμανση και στη διαφήμιση για το σύνολο της συγκεκριμένης παρτίδας ή του συγκεκριμένου κύκλου παραγωγής (επηρεαζόμενη/-ες καλλιέργεια/-ες ή επηρεαζόμενο/-α ζώο/-α) σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848

Απαγόρευση διάθεσης στο εμπόριο προϊόντων με μνεία βιολογικής παραγωγής για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848

Απαίτηση εφαρμογής νέας περιόδου μετατροπής

Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής του πιστοποιητικού

Αναστολή του πιστοποιητικού

Ανάκληση του πιστοποιητικού


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υποδείγματα του OFIS σύμφωνα με το άρθρο 9

1)

Υπόδειγμα τυποποιημένης κοινοποίησης για υπόνοια μη συμμόρφωσης ή διαπιστωμένη μη συμμόρφωση

*Πρώτη γλώσσα:

Δεύτερη γλώσσα:

Α.

Κοινοποιούν κράτος μέλος:

1)

Χώρα:

2)

Αρμόδια αρχή – στοιχεία επικοινωνίας:

*3)

Ημερομηνία κοινοποίησης (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ):

4)

Στοιχεία αναφοράς

Β.

κράτος μέλος ή κράτη μέλη στα οποία απευθύνεται η κοινοποίηση:

*1)

Χώρα/χώρες:

2)

Αρμόδια αρχή/αρμόδιες αρχές – στοιχεία επικοινωνίας:

Γ.

Προϊόν:

*1)

Κατηγορία προϊόντος:

*2)

Προϊόν/εμπορική ονομασία του προϊόντος:

*3)

Χώρα προέλευσης:

4)

Περιγραφή του προϊόντος (μέγεθος και μορφή της συσκευασίας κ.λπ.) – επισυνάψτε φωτοτυπημένη ή σαρωμένη σφραγίδα ή ετικέτα:

5)

Ταυτοποίηση της παρτίδας (π.χ. αριθμός παρτίδας, αριθμός παράδοσης, ημερομηνία παράδοσης κ.λπ.):

6)

Άλλες πληροφορίες:

Δ.

Ιχνηλασιμότητα:

Περιγράψτε λεπτομερώς την εφοδιαστική αλυσίδα στο σύνολό της:

1)

Παραγωγός – στοιχεία επικοινωνίας – αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, αρχή ελέγχου ή φορέας ελέγχου:

2)

Μεταποιητής/πωλητής στη χώρα προέλευσης – στοιχεία επικοινωνίας – αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, αρχή ελέγχου ή φορέας ελέγχου:

3)

Εισαγωγέας στην κοινοποιούσα χώρα – στοιχεία επικοινωνίας – αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, αρχή ελέγχου ή φορέας ελέγχου:

4)

Έμπορος χονδρικής – στοιχεία επικοινωνίας – αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, αρχή ελέγχου ή φορέας ελέγχου:

5)

Έμπορος λιανικής ή άλλη επιχείρηση στην κοινοποιούσα χώρα στην οποία εντοπίστηκε η μη συμμόρφωση – στοιχεία επικοινωνίας – αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, αρχή ελέγχου ή φορέας ελέγχου:

Αρχή/-ές:

Άλλοι παράγοντες:

Ε.

Μη συμμόρφωση, υπόνοια μη συμμόρφωσης, άλλο πρόβλημα:

*1)

Φύση της μη συμμόρφωσης/της υπόνοιας μη συμμόρφωσης/άλλου προβλήματος.

Ποια μη συμμόρφωση/υπόνοια μη συμμόρφωσης/ποιο άλλο πρόβλημα εντοπίστηκε;

*Από ποια άποψη αποτελεί μη συμμόρφωση/υπόνοια μη συμμόρφωσης/άλλο πρόβλημα στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1);

2)

Πλαίσιο του εντοπισμού της μη συμμόρφωσης/υπόνοιας μη συμμόρφωσης/άλλου προβλήματος – επισυνάψτε αντίγραφο τιμολογίου ή άλλων δικαιολογητικών εγγράφων:

Ημερομηνία εντοπισμού της μη συμμόρφωσης/υπόνοιας μη συμμόρφωσης/άλλου προβλήματος (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ):

Τόπος εντοπισμού της μη συμμόρφωσης/υπόνοιας μη συμμόρφωσης/άλλου προβλήματος:

3)

Ανάλυση των δειγμάτων/δοκιμών (εάν υπάρχουν) – επισυνάψτε αντίγραφο της έκθεσης ανάλυσης:

Ημερομηνία δειγματοληψίας/δοκιμής (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ):

Τόπος δειγματοληψίας/δοκιμής:

Ημερομηνία της ανάλυσης – έκθεσης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ):

Στοιχεία (ονομασία του εργαστηρίου, μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν, αποτελέσματα):

Ονομασία των ουσιών που εντοπίστηκαν:

Επίπεδο των καταλοίπων που εντοπίστηκαν:

Το επίπεδο υπερβαίνει το όριο που επιτρέπεται γενικά στα τρόφιμα (ή στις ζωοτροφές);

Υπάρχει υπέρβαση του επιπέδου για την επισήμανση ιχνών ΓΤΟ;

ΣΤ.

Επίδραση στην αγορά:

1)

Το προϊόν έχει αποσυρθεί από την αγορά, έχει αποκλειστεί από την αγορά ή έχει διατεθεί στην αγορά;

2)

Ποιοι παράγοντες έχουν ήδη ενημερωθεί;

3)

Επηρεάζονται άλλα κράτη μέλη; Εάν ναι, ποια κράτη μέλη;

Ζ.

Ληφθέντα μέτρα:

1)

Έχουν ληφθεί εθελοντικά μέτρα (για το προϊόν/την επιχείρηση/την αγορά);

2)

Έχουν ληφθεί υποχρεωτικά μέτρα;

3)

Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής των μέτρων (εθνικό, περιφερειακό, εξαγωγές κ.λπ.);

4)

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ):

5)

Διάρκεια (σε μήνες):

6)

Αιτιολόγηση/νομική βάση των μέτρων:

7)

Ποια αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, ποια αρχή ελέγχου ή ποιος φορέας ελέγχου έλαβε τα μέτρα;

Η.

Άλλες πληροφορίες/Αξιολόγηση:

I.

Παραρτήματα:

Φωτοτυπημένα ή σαρωμένα έγγραφα του προϊόντος (σφραγίδα, ετικέτα κ.λπ.). Αντίγραφο τιμολογίου, αποδεικτικών στοιχείων, δελτίου μεταφοράς ή δελτίου παράδοσης. Έκθεση ανάλυσης και/ή άλλα σχετικά έγγραφα:

2)

Υπόδειγμα τυποποιημένης απάντησης σε τυποποιημένη κοινοποίηση για υπόνοια μη συμμόρφωσης ή διαπιστωμένη μη συμμόρφωση

*Πρώτη γλώσσα:

Δεύτερη γλώσσα:

Έκδοση απάντησης:

Α.

Κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση:

1)

Χώρα:

2)

Αρμόδια αρχή – στοιχεία επικοινωνίας:

*3)

Ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ):

4)

Στοιχεία αναφοράς:

Β.

Κοινοποίηση:

1)

Χώρα:

2)

Αρμόδια αρχή – στοιχεία επικοινωνίας:

*3)

Ημερομηνία κοινοποίησης (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ):

*4)

Στοιχεία αναφοράς της κοινοποίησης (τα ίδια με το σημείο Α.4 της κοινοποίησης):

*5)

Προϊόν:

6)

Μη συμμόρφωση/υπόνοια μη συμμόρφωσης/άλλο πρόβλημα:

Γ.

Έρευνα

1)

Ποια/Ποιες αρμόδια/-ες αρχή/-ές ή, κατά περίπτωση, αρχή/-ές ελέγχου και/ή ποιος/ποιοι φορέας/-είς ελέγχου είναι/ήταν υπεύθυνοι για την έρευνα;

2)

Περιγράψτε τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων και της/των αρμόδιας/-ων αρχής/-ών ή, κατά περίπτωση, της/των αρχής/ών ελέγχου και/ή του/των φορέα/-ων ελέγχου, στις διάφορες εμπλεκόμενες χώρες (εάν υφίσταται).

3)

Ποιες μέθοδοι/διαδικασίες έρευνας χρησιμοποιήθηκαν;

Για παράδειγμα, έχουν υποβληθεί σε συγκεκριμένο έλεγχο οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις;

Έχουν ληφθεί και αναλυθεί δείγματα;

4)

Ποιο είναι το πόρισμα της έρευνας;

Ποια είναι τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων/αναλύσεων (εάν υπάρχουν);

Έχει αποσαφηνιστεί η αιτία της μη συμμόρφωσης/υπόνοιας μη συμμόρφωσης/άλλου προβλήματος;

Πώς αξιολογείτε τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης/υπόνοιας μη συμμόρφωσης/άλλου προβλήματος;

5)

Έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια και εξακριβωθεί η αιτία της μόλυνσης/της μη συμμόρφωσης/της υπόνοιας μη συμμόρφωσης/άλλου προβλήματος και η ευθύνη των παραγόντων;

Οι επιχειρήσεις που ταυτοποιήθηκαν έχουν εμπλακεί σε άλλες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης/υπόνοιας μη συμμόρφωσης/άλλου προβλήματος την τελευταία τριετία;

Δ.

Μέτρα και κυρώσεις:

*1)

Ποια προληπτικά και διορθωτικά μέτρα έχουν ληφθεί (π.χ. όσον αφορά τη διανομή/κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά της Ένωσης και σε αγορές τρίτων χωρών);

2)

Ποιες ενέργειες αναλήφθηκαν για την περίπτωση μη συμμόρφωσης/υπόνοιας μη συμμόρφωσης/άλλου προβλήματος σε σχέση με τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και/ή τα εμπλεκόμενα προϊόντα; (2):

*Είδος ενεργειών (γραπτή μορφή, προειδοποίηση);

Η πιστοποίηση του παραγωγού/μεταποιητή περιορίστηκε, ανεστάλη ή ανακλήθηκε;

Ημερομηνία έναρξης ισχύος των ενεργειών (εάν υπάρχουν) (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ):

Διάρκεια των ενεργειών (εάν υπάρχουν) (σε μήνες):

Αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, αρχή ελέγχου και/ή φορέας ελέγχου που ανέλαβε και εφάρμοσε τις ενέργειες (εάν υπάρχουν):

3)

Σχεδιάζονται πρόσθετες επιθεωρήσεις στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις;

4)

Ποια άλλα μέτρα σχεδιάζει να λάβει η αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, η αρχή ελέγχου ή ο φορέας ελέγχου για την πρόληψη παρεμφερών περιπτώσεων;

Ε.

Άλλες πληροφορίες:

ΣΤ.

Παραρτήματα:

3)

Υπόδειγμα κοινοποίησης προειδοποίησης

1.

Προέλευση και κατάσταση της κοινοποίησης προειδοποίησης

Χώρα που αποστέλλει την κοινοποίηση προειδοποίησης:

Αρμόδια αρχή:

2.

Χώρα ή χώρες στις οποίες απευθύνεται η κοινοποίηση προειδοποίησης

Χώρα

Αρμόδια αρχή

Συντονιστής

Πεδίο εφαρμογής

3.

Μη συμμόρφωση, απάτη, άλλο πρόβλημα και σχετική υπόνοια (στο εξής: μη συμμόρφωση)

Τίτλος:

Περιγραφή:

Πώς αξιολογείτε τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης;

Ποιοι παράγοντες έχουν ήδη ενημερωθεί;

Πλαίσιο του εντοπισμού

Ημερομηνία:

Τόπος:

Πρόσωπο/φορέας που εντόπισε τη μη συμμόρφωση:

Επίμαχη ενωσιακή νομοθεσία (παραπομπή/-ές):

4.

Ιχνηλασιμότητα του προϊόντος

Περιγραφή

Ονομασία:

Εμπορικό σήμα/εμπορική ονομασία:

Άλλες πτυχές:

Αποστολή

Αριθμός αποστολής/παρτίδας/παράδοσης:

Χώρα προέλευσης:

Συνολικό καθαρό/μεικτό βάρος, όγκος:

Άλλες πληροφορίες:

Αλυσίδα εφοδιασμού – περιγραφή επιχειρήσεων [επωνυμία – είδος – στοιχεία επικοινωνίας – φορέας ελέγχου/αρχή ελέγχου (με στοιχεία επικοινωνίας)]

5.

Ληφθέντα μέτρα

0.

Δεν έχει αναληφθεί καμία ενέργεια ακόμη (εξηγήστε τους λόγους)

1.

Απαγόρευση της διάθεσης του προϊόντος στην αγορά (βάση — ημερομηνία — ποσότητες)

2.

Υποβάθμιση του προϊόντος σε συμβατικό (βάση – ημερομηνία – ποσότητες – από/έως)

3.

Αναστολή του πιστοποιητικού της επιχείρησης (από/έως – πεδίο εφαρμογής)

4.

Ανάκληση του πιστοποιητικού της επιχείρησης (από τις)

5.

Άλλα μέτρα (διευκρινίστε):

6.

Άλλες πληροφορίες

7.

Αρχεία

4)

Υπόδειγμα τυποποιημένης διεθνούς κοινοποίησης για υπόνοια μη συμμόρφωσης ή διαπιστωμένη μη συμμόρφωση

Κοινοποιούσα χώρα:

Χώρα:

Στοιχεία παράγοντα στον οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση:

Τύπος παράγοντα στον οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση:

Κωδικός παράγοντα:

Έκδοση παράγοντα:

Ονομασία:

Οδός:

Ταχυδρομικός κώδικας:

Τοποθεσία:

Τηλ.

Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας:

Φαξ

Διαδικτυακός σύνδεσμος:

URL:

Παρατηρήσεις:

A.

Προϊόν:

*1)

Χώρα προέλευσης:

*2)

Κατηγορία προϊόντος:

*3)

Προϊόν/εμπορική ονομασία του προϊόντος:

4)

Περιγραφή του προϊόντος (μέγεθος και μορφή της συσκευασίας κ.λπ.) – επισυνάψτε φωτοτυπημένη ή σαρωμένη σφραγίδα ή ετικέτα:

5)

Ταυτοποίηση της παρτίδας (π.χ. αριθμός παρτίδας, αριθμός παράδοσης, ημερομηνία παράδοσης κ.λπ.):

6)

Άλλες πληροφορίες:

B.

Ιχνηλασιμότητα:

Περιγράψτε λεπτομερώς την εφοδιαστική αλυσίδα στο σύνολό της:

1)

Παραγωγός — στοιχεία επικοινωνίας — αρχή ελέγχου ή φορέας ελέγχου:

2)

Μεταποιητής/πωλητής/εξαγωγέας στη χώρα προέλευσης – στοιχεία επικοινωνίας – αρχή ελέγχου ή φορέας ελέγχου:

3)

Εισαγωγέας στην κοινοποιούσα χώρα – στοιχεία επικοινωνίας – αρχή ελέγχου ή φορέας ελέγχου:

4)

Έμπορος χονδρικής — στοιχεία επικοινωνίας — αρχή ελέγχου ή φορέας ελέγχου:

5)

Έμπορος λιανικής ή άλλη επιχείρηση στην κοινοποιούσα χώρα στην οποία εντοπίστηκε η μη συμμόρφωση – στοιχεία επικοινωνίας – αρχή ελέγχου ή φορέας ελέγχου:

Αρχή/-ές:

Άλλοι παράγοντες:

Γ.

Μη συμμόρφωση, υπόνοια μη συμμόρφωσης, άλλο πρόβλημα:

*1)

Φύση της μη συμμόρφωσης/της υπόνοιας μη συμμόρφωσης/άλλου προβλήματος.

Ποια μη συμμόρφωση/υπόνοια μη συμμόρφωσης/ποιο άλλο πρόβλημα εντοπίστηκε;

*Από ποια άποψη αποτελεί μη συμμόρφωση/υπόνοια μη συμμόρφωσης/άλλο πρόβλημα στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3);

2)

Πλαίσιο του εντοπισμού της μη συμμόρφωσης/υπόνοιας μη συμμόρφωσης/άλλου προβλήματος – επισυνάψτε αντίγραφο τιμολογίου ή άλλων δικαιολογητικών εγγράφων:

Ημερομηνία εντοπισμού της μη συμμόρφωσης/υπόνοιας μη συμμόρφωσης/άλλου προβλήματος (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ):

Τόπος εντοπισμού της μη συμμόρφωσης/υπόνοιας μη συμμόρφωσης/άλλου προβλήματος:

3)

Ανάλυση των δειγμάτων/δοκιμών (εάν υπάρχουν) – επισυνάψτε αντίγραφο της έκθεσης ανάλυσης:

Ημερομηνία δειγματοληψίας/δοκιμής (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ):

Τόπος δειγματοληψίας/δοκιμής:

Ημερομηνία της ανάλυσης – έκθεσης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ):

Στοιχεία (ονομασία του εργαστηρίου, μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν, αποτελέσματα):

Ονομασία των ουσιών που εντοπίστηκαν:

Επίπεδο των καταλοίπων που εντοπίστηκαν:

Το επίπεδο υπερβαίνει το όριο που επιτρέπεται γενικά στα τρόφιμα (ή στις ζωοτροφές);

Υπάρχει υπέρβαση του επιπέδου για την επισήμανση ιχνών ΓΤΟ;

Δ.

Επίδραση στην αγορά:

1)

Το προϊόν έχει αποσυρθεί από την αγορά, έχει αποκλειστεί από την αγορά;

2)

Ποιοι παράγοντες έχουν ήδη ενημερωθεί;

3)

Επηρεάζονται άλλα κράτη μέλη; Εάν ναι, ποια κράτη μέλη;

Ε.

Ληφθέντα μέτρα:

1)

Έχουν ληφθεί εθελοντικά μέτρα (για το προϊόν/την επιχείρηση/την αγορά);

2)

Έχουν ληφθεί υποχρεωτικά μέτρα;

3)

Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής των μέτρων (εθνικό, περιφερειακό, εξαγωγές κ.λπ.);

4)

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ):

5)

Διάρκεια (σε μήνες):

6)

Αιτιολόγηση/νομική βάση των μέτρων:

7)

Ποια αρχή ελέγχου ή ποιος φορέας ελέγχου έλαβε τα μέτρα;

ΣΤ.

Άλλες πληροφορίες/Αξιολόγηση:

Ζ.

Παραρτήματα:

Φωτοτυπημένα ή σαρωμένα έγγραφα του προϊόντος (σφραγίδα, ετικέτα κ.λπ.). Αντίγραφο τιμολογίου, αποδεικτικών στοιχείων, δελτίου μεταφοράς ή δελτίου παράδοσης. Έκθεση ανάλυσης και/ή άλλα σχετικά έγγραφα:

-----------

(*)

Υποχρεωτικά πεδία

(1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 1).

(2)  Μέτρο δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 41 παράγραφοι 1 έως 4 και του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 1).


Top