EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:062:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 062, 23 февруари 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 62

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
23 февруари 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/277 на Комисията от 16 декември 2020 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители по отношение на пентахлорофенол и неговите соли и естери ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/278 на Комисията от 16 февруари 2021 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Volaille de Bresse“/„Poulet de Bresse“/„Poularde de Bresse“/„Chapon de Bresse“ (ЗНП)

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/279 на Комисията от 22 февруари 2021 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола и другите мерки за гарантиране на проследимостта и съответствието на биологичното производство и етикетирането на биологичните продукти ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/280 на Комисията от 22 февруари 2021 година за изменение на регламенти (ЕС) 2015/1222, (ЕС) 2016/1719, (ЕС) 2017/2195 и (ЕС) 2017/1485 с цел съобразяването им с Регламент (ЕС) 2019/943 ( 1 )

24

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (Евратом) 2021/281 на Съвета от 22 февруари 2021 година за изменение на Решение 2007/198/Евратом за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото

41

 

*

Решение (ОВППС) 2021/282 на Съвета от 22 февруари 2021 година за изменение на Решение (ОВППС) 2018/904 за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Централна Азия

45

 

*

Решение (ОВППС) 2021/283 на Съвета от 22 февруари 2021 година за изменение на Решение (ОВППС) 2018/906 за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Сахел

47

 

*

Решение (ОВППС) 2021/284 на Съвета от 22 февруари 2021 година за изменение на Решение (ОВППС) 2019/346 за назначаване на специален представител на Европейския съюз за правата на човека

49

 

*

Решение (ОВППС) 2021/285 на Съвета от 22 февруари 2021 година за изменение на Решение (ОВППС) 2018/907 за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Южен Кавказ и за кризата в Грузия

51

 

*

Решение (ОВППС) 2021/286 на Съвета от 22 февруари 2021 година за изменение на Решение (ОВППС) 2018/1248 за назначаване на специален представител на Европейския съюз за близкоизточния мирен процес

53

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top