EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:068:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, R 068, 12. marts 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.068.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 68

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
12. marts 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 205/2013 af 7. marts 2013 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål afsendt fra Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i Filippinerne eller ej, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved nævnte forordning, ved import af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål, afsendt fra Malaysia og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Thailand eller ej

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 206/2013 af 11. marts 2013 om gennemførelse af artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) nr. 359/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Iran

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 207/2013 af 11. marts 2013 om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 hvad angår fristen for ændring af beslutningen om særlig støtte for 2013 og af Kommissionens forordning (EF) nr. 1120/2009 hvad angår meddelelsen af en sådan ændring

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 208/2013 af 11. marts 2013 om sporbarhedskrav for spirer og frø beregnet til produktion af spirer (1)

16

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 209/2013 af 11. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 2073/2005, for så vidt angår mikrobiologiske kriterier for spirer og regler for udtagning af prøver af fjerkræslagtekroppe og fersk fjerkrækød (1)

19

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 210/2013 af 11. marts 2013 om autorisation af virksomheder, der producerer spirer, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (1)

24

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 211/2013 af 11. marts 2013 om certifikatkrav for import til Unionen af spirer og frø beregnet til produktion af spirer (1)

26

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 212/2013 af 11. marts 2013 om erstatning af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår tilføjelser og ændringer med hensyn til de produkter, der er omfattet af dette bilag (1)

30

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 213/2013 af 11. marts 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

53

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2013/9/EU af 11. marts 2013 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (1)

55

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2013/124/FUSP af 11. marts 2013 om ændring af afgørelse 2011/235/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Iran

57

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top