Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:068:TOC

Официален вестник на Европейските общности, R 068, 12 март 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.068.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 68

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
12 март 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2013 на Съвета от 7 март 2013 година за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 2/2012 върху вноса на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях с произход от Китайската народна република, така че да бъде включен вносът на някои крепежни елементи от неръждаема стомана, изпращани от Филипините, независимо дали са декларирани с произход от Филипините, и за прекратяване на разследването във връзка с възможно заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с посочения регламент, посредством вноса на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях, изпращани от Малайзия и Тайланд, независимо дали са с деклариран произход от Малайзия и Тайланд

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 206/2013 на Съвета от 11 март 2013 година за прилагане на член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 359/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 207/2013 на Комисията от 11 март 2013 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета по отношение на крайния срок за преразглеждане на решението относно специфично подпомагане за 2013 г. и от Регламент (ЕО) № 1120/2009 на Комисията по отношение на уведомлението за такова преразглеждане

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013 на Комисията от 11 март 2013 година относно изискванията за проследяване на кълновете и на семената, предназначени за производство на кълнове (1)

16

 

*

Регламент (ЕС) № 209/2013 на Комисията от 11 март 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 по отношение на микробиологичните критерии, приложими за кълнове, и правилата за вземане на проби от кланични трупове на домашни птици и от прясно месо от домашни птици (1)

19

 

*

Регламент (ЕС) № 210/2013 на Комисията от 11 март 2013 година относно одобрението на предприятия, произвеждащи кълнове, в съответствие с Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1)

24

 

*

Регламент (ЕС) № 211/2013 на Комисията от 11 март 2013 година относно изискванията за сертифициране на вноса в Съюза на кълнове и семена, предназначени за производство на кълнове (1)

26

 

*

Регламент (ЕС) № 212/2013 на Комисията от 11 март 2013 година за замяна на приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с допълнения и изменения по отношение на продукти, обхванати от посоченото приложение (1)

30

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 213/2013 на Комисията от 11 март 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

53

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2013/9/ЕС на Комисията от 11 март 2013 година за изменение на приложение III към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (1)

55

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2013/124/ОВППС на Съвета от 11 март 2013 година за изменение на Решение 2011/235/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран

57

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top