EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:068:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, R 068, 12 mars 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.068.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 68

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
12 mars 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 205/2013 av den 7 mars 2013 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom genomförandeförordning (EU) nr 2/2012 infördes på import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Folkrepubliken Kina till att omfatta import av vissa fästanordningar av rostfritt stål som avsänts från Filippinerna, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Filippinerna eller inte, och om avslutande av undersökningen rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom den förordningen infördes för import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav som avsänts från Malaysia och Thailand, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia och Thailand eller inte

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 206/2013 av den 11 mars 2013 om genomförande av artikel 12.1 i förordning (EU) nr 359/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 207/2013 av den 11 mars 2013 om undantag från rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tidsgränsen för översyn av beslutet om särskilt stöd för 2013 och från kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 vad gäller anmälan av en sådan översyn

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 av den 11 mars 2013 om spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar (1)

16

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 209/2013 av den 11 mars 2013 om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller mikrobiologiska kriterier för groddar och provtagningsbestämmelser för slaktkroppar från fjäderfä och färskt fjäderfäkött (1)

19

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 av den 11 mars 2013 om godkännande av anläggningar som producerar groddar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (1)

24

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 211/2013 av den 11 mars 2013 om intygskrav för import till unionen av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar (1)

26

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 212/2013 av den 11 mars 2013 om ersättning av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller tillägg och ändringar avseende produkterna i den bilagan (1)

30

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 213/2013 av den 11 mars 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

53

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2013/9/EU av den 11 mars 2013 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (1)

55

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2013/124/Gusp av den 11 mars 2013 om ändring av beslut 2011/235/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran

57

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189 av den 20.7.2007)

61

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top