EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:068:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, R 068, 2013. gada 12. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.068.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 68

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 12. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 205/2013 (2013. gada 7. marts), ar ko tiek paplašināts galīgais antidempinga maksājums, kurš noteikts ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 2/2012, attiecībā uz dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nerūsējošā tērauda skrūvju un stiprinājumu veidu un to daļu importu, kas tiek sūtīts no Filipīnām, neatkarīgi no tā, vai tam ir deklarēta Filipīnu izcelsme, un izbeigta izmeklēšana attiecībā uz to antidempinga pasākumu iespējamo apiešanu, kuri noteikti ar minēto regulu, importējot dažu veidu nerūsējošā tērauda skrūves un stiprinājumus, un to daļas, kas tiek sūtītas no Malaizijas un Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tiem ir vai nav deklarēta Malaizijas un Taizemes izcelsme

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 206/2013 (2013. gada 11. marts), ar kuru īsteno 12. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 359/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Irānā

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 207/2013 (2013. gada 11. marts), ar ko paredz atkāpi no Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 attiecībā uz termiņu, līdz kuram var pārskatīt lēmumu par īpašo atbalstu 2013. gadā, un atkāpi no Komisijas Regulas (EK) Nr. 1120/2009 attiecībā uz termiņu, līdz kuram jāsniedz paziņojums par šādu pārskatīšanu

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 208/2013 (2013. gada 11. marts) par izsekojamības prasībām attiecībā uz dīgstiem un sēklām, no kurām paredzēts ražot dīgstus (1)

16

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 209/2013 (2013. gada 11. marts), ar ko attiecībā uz mikrobioloģiskajiem kritērijiem dīgstiem un paraugu ņemšanas noteikumiem mājputnu liemeņiem un svaigai mājputnu gaļai groza Regulu (EK) Nr. 2073/2005 (1)

19

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 210/2013 (2013. gada 11. marts) par dīgstus ražojošu uzņēmumu apstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 852/2004 (1)

24

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 211/2013 (2013. gada 11. marts) par sertifikācijas prasībām attiecībā uz dīgstu un sēklu, no kurām paredzēts ražot dīgstus, importu Savienībā (1)

26

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 212/2013 (2013. gada 11. marts), ar kuru aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumu, lai grozītu un pievienotu informāciju par minētajā pielikumā ietvertajiem produktiem (1)

30

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 213/2013 (2013. gada 11. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

53

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2013/9/ES (2013. gada 11. marts), ar ko izdara grozījumus III pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (1)

55

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2013/124/KĀDP (2013. gada 11. marts), ar kuru groza Lēmumu 2011/235/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā

57

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top