EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:328:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 328, 12. december 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 328

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
12. december 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/2312 af 30. november 2015 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Liberia og den tilhørende gennemførelsesprotokol

1

 

 

Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Liberia

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2015/2313 af 30. november 2015 om fordelingen af de fiskerimuligheder, der er fastsat i gennemførelsesprotokollen til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Liberia

44

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/2314 af 7. december 2015 om godkendelse af en anden sundhedsanprisning af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed, og om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 ( 1 )

46

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2315 af 8. december 2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

50

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2316 af 8. december 2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

52

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2317 af 8. december 2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

55

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2318 af 8. december 2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

57

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2319 af 8. december 2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

60

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2320 af 8. december 2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

62

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2321 af 8. december 2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

65

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2322 af 10. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet ( 1 )

67

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2323 af 11. december 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/220 om fastsættelse af bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009

97

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2324 af 11. december 2015 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 for så vidt angår fastlæggelsen af redskabsgrupper i visse geografiske områder

101

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2325 af 11. december 2015 om at gøre importen af visse koldvalsede flade produkter af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Den Russiske Føderation til genstand for registrering

104

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2326 af 11. december 2015 om forlængelse af overgangsperioderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer mod centrale modparter i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og forordning (EU) nr. 648/2012 ( 1 )

108

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2327 af 11. december 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

110

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2328 af 11. december 2015 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for de mængder, der er omfattet af ansøgninger om importlicens, indgivet i perioden 20. november 2015-30. november 2015, og om fastsættelse af de mængder, som skal overføres til mængden for delperioden 1. juli 2016-31. december 2016 inden for rammerne af de toldkontingenter for mælk og mejeriprodukter, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 2535/2001

112

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2329 af 11. december 2015 om fastsættelse af, at den midlertidige suspension af den præferencetold, som er fastsat under stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side og under stabiliseringsmekanismen for bananer i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side, ikke er hensigtsmæssig for import af bananer med oprindelse i Peru og Guatemala for 2015

116

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/2330 af 4. december 2015 om ændring af afgørelse ECB/2014/53 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2015 (ECB/2015/41)

119

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/2331 af 4. december 2015 om godkendelse af mængden af mønter der skal udstedes i 2016 (ECB/2015/42)

121

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/2332 af 4. december 2015 om de proceduremæssige rammer for godkendelsen af mængden af euromønter der skal udstedes (ECB/2015/43)

123

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2015/2290 af 12. juni 2015 om midlertidig ækvivalens for så vidt angår de solvensordninger, der er gældende i Australien, Bermuda, Brasilien, Canada, Mexico og USA, og som finder anvendelse på forsikrings- og genforsikringsselskaber med hovedsæde i disse lande ( EUT L 323 af 9.12.2015 )

126

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 2014 om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale, om ændring af Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 2008/90/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af Rådets afgørelse 66/399/EØF, afgørelse 76/894/EØF og beslutning 2009/470/EF ( EUT L 189 af 27.6.2014 )

126

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top