EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:328:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 328, 12 decembrie 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 328

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
12 decembrie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2015/2312 a Consiliului din 30 noiembrie 2015 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Liberia, precum și a protocolului de punere în aplicare a acestuia

1

 

 

Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Liberia

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2015/2313 al Consiliului din 30 noiembrie 2015 privind alocarea posibilităților de pescuit în temeiul Protocolului de punere în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil încheiat între Uniunea Europeană și Republica Liberia

44

 

*

Regulamentul (UE) 2015/2314 al Comisiei din 7 decembrie 2015 de autorizare a unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 ( 1 )

46

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2315 al Comisiei din 8 decembrie 2015 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

50

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2316 al Comisiei din 8 decembrie 2015 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

52

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2317 al Comisiei din 8 decembrie 2015 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

55

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2318 al Comisiei din 8 decembrie 2015 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

57

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2319 al Comisiei din 8 decembrie 2015 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

60

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2320 al Comisiei din 8 decembrie 2015 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

62

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2321 al Comisiei din 8 decembrie 2015 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

65

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2322 al Comisiei din 10 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității ( 1 )

67

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2323 al Comisiei din 11 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului

97

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2324 al Comisiei din 11 decembrie 2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului în ceea ce privește definiția categoriilor de echipamente în anumite zone geografice

101

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2325 al Comisiei din 11 decembrie 2015 prin care se supun înregistrării importurile de anumite produse plate din oțel laminate la rece, originare din Republica Populară Chineză și din Federația Rusă

104

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2326 al Comisiei din 11 decembrie 2015 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului ( 1 )

108

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2327 al Comisiei din 11 decembrie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

110

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2328 al Comisiei din 11 decembrie 2015 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților ce fac obiectul cererilor de licențe de import introduse în perioada 20 noiembrie 2015-30 noiembrie 2015 și de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie 2016-31 decembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 în sectorul laptelui și al produselor lactate

112

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2329 a Comisiei din 11 decembrie 2015 de stabilire a faptului că suspendarea temporară a taxelor vamale preferențiale instituite în temeiul mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, în temeiul mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte, nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Peru și Guatemala pentru anul 2015

116

 

*

Decizia (UE) 2015/2330 a Băncii Centrale Europene din 4 decembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2014/53 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2015 (BCE/2015/41)

119

 

*

Decizia (UE) 2015/2331 a Băncii Centrale Europene din 4 decembrie 2015 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2016 (BCE/2015/42)

121

 

*

Decizia (UE) 2015/2332 a Băncii Centrale Europene din 4 decembrie 2015 privind cadrul procedural pentru aprobarea volumului emisiunii de monede metalice euro (BCE/2015/43)

123

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia delegată (UE) 2015/2290 a Comisiei din 12 iunie 2015 privind echivalența temporară a regimurilor de solvabilitate în vigoare în Australia, Bermuda, Brazilia, Canada, Mexic și Statele Unite, aplicabile întreprinderilor de asigurare și reasigurare având sediul central în aceste țări ( JO L 323, 9.12.2015 )

126

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului ( JO L 189, 27.6.2014 )

126

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top