EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:328:TOC

Službeni list Europske unije, L 328, 12 prosinca 2015.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 328

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
12. prosinca 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/2312 od 30. studenoga 2015. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Liberije te Protokola o provedbi uz navedeni Sporazum

1

 

 

Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Liberije

3

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2015/2313 od 30. studenoga 2015. o raspodjeli ribolovnih mogućnosti u skladu s Protokolom o provedbi uz Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Liberije

44

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/2314 оd 7. prosinca 2015. o odobravanju zdravstvene tvrdnje koja se navodi na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece i o izmjeni Uredbe (EU) br. 432/2012 ( 1 )

46

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2315 оd 8. prosinca 2015. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

50

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2316 оd 8. prosinca 2015. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

52

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2317 оd 8. prosinca 2015. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

55

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2318 оd 8. prosinca 2015. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

57

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2319 оd 8. prosinca 2015. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

60

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2320 оd 8. prosinca 2015. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

62

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2321 оd 8. prosinca 2015. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

65

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2322 od 10. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 474/2006 o uspostavi popisa Zajednice onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice ( 1 )

67

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2323 оd 11. prosinca 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/220 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009

97

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2324 оd 11. prosinca 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1342/2008 u pogledu definicije kategorija alata na određenim zemljopisnim područjima

101

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2325 оd 11. prosinca 2015. o uvjetovanju evidentiranjem uvoza određenih hladnovaljanih plosnatih proizvoda od čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Ruske Federacije

104

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2326 оd 11. prosinca 2015. o produženju prijelaznih razdoblja povezanih s kapitalnim zahtjevima za izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama iz Uredbe (EU) br. 575/2013 i Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

108

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2327 оd 11. prosinca 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

110

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2328 оd 11. prosinca 2015. o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 20. studenoga 2015. do 30. studenoga 2015. i o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. srpnja 2016. do 31. prosinca 2016. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 2535/2001 otvorene u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

112

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2329 оd 11. prosinca 2015. kojom se utvrđuje da privremena obustava povlaštenih carina uspostavljenih na temelju mehanizma stabilizacije za banane iz Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, i na temelju mehanizma stabilizacije za banane iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Središnje Amerike, s druge strane, nije primjerena za uvoz banana podrijetlom iz Perua i Gvatemale za 2015.

116

 

*

Odluka (EU) 2015/2330 Europske središnje banke od 4. prosinca 2015. o izmjeni Odluke ESB/2014/53 o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2015. (ESB/2015/41)

119

 

*

Odluka (EU) 2015/2331 Europske središnje banke od 4. prosinca 2015. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2016. (ESB/2015/42)

121

 

*

Odluka (EU) 2015/2332 Europske središnje banke od 4. prosinca 2015. o postupovnom okviru za odobravanje količine izdanja eurokovanica (ESB/2015/43)

123

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Delegirane odluke Komisije (EU) 2015/2290 od 12. lipnja 2015. o privremenoj istovjetnosti sustava solventnosti na snazi u Australiji, na Bermudima, u Brazilu, Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama i primjenjivih na društva za osiguranje i reosiguranje sa sjedištem u tim zemljama ( SL L 323, 9.12.2015. )

126

 

*

Ispravak Uredbe (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ ( SL L 189, 27.6.2014. )

126

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top