EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:175:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 175, 27. juni 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.175.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 175

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
27. juni 2013


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/37/EU af 26. juni 2013 om ændring af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (1)

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2013 af 24. juni 2013 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 616/2013 af 24. juni 2013 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

11

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 617/2013 af 26. juni 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af computere og computerservere (1)

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 618/2013 af 26. juni 2013 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse (1)

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 619/2013 af 26. juni 2013 om forbud mod fiskeri efter almindelig tun i Atlanterhavet øst for 45° V og i Middelhavet for notfartøjer, der fører fransk, græsk, italiensk, maltesisk eller spansk flag eller er registreret i Frankrig, Grækenland, Italien, Malta eller Spanien

43

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 620/2013 af 26. juni 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

45

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/323/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 21. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/344/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Portugal

47

 

 

2013/324/EU

 

*

Rådets afgørelse af 21. juni 2013 om ændring af afgørelse 98/481/EF om godkendelse af Den Europæiske Centralbanks eksterne revisorer

54

 

 

2013/325/EU

 

*

Rådets afgørelse af 21. juni 2013 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår de eksterne revisorer for Suomen Pankki

55

 

 

2013/326/EU

 

*

Rådets afgørelse af 21. juni 2013 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår eksterne revisorer for Österreichische Nationalbank

56

 

 

2013/327/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 25. juni 2013 om tilladelse til markedsføring af fødevarer, der indeholder eller består af genetisk modificeret Ms8-, Rf3- og Ms8 × Rf3-raps, eller fødevarer og foderstoffer, der er fremstillet af disse genetisk modificerede organismer, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (meddelt under nummer C(2013) 3873)  (1)

57

 

 

2013/328/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 25. juni 2013 om opstilling af et specifikt kontrol- og inspektionsprogram for fiskeri efter torsk, rødspætte og tunge i Kattegat, Nordsøen, Skagerrak, den østlige del af Den Engelske Kanal, farvandene vest for Skotland og Det Irske Hav

61

 

 

2013/329/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. juni 2013 om foranstaltninger til etablering, forvaltning og gennemsigtig drift af netværket af nationale myndigheder eller organer, der er ansvarlige for medicinsk teknologivurdering

71

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2013/330/EU

 

*

Afgørelse nr. 1/2013 truffet af Det Blandede Udvalg EU-Schweiz af 6. juni 2013 om ændring af bilag I og II til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om forenkling af kontrol og formaliteter under godstransport og om toldsikkerhedsforanstaltninger

73

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 131/13/KOL af 18. marts 2013 om ændring af listen i punkt 39 i del 1.2 i kapitel I i bilag I til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde over de grænsekontrolsteder i Island og Norge, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med levende dyr og animalske produkter fra tredjelande, og om ophævelse af EFTA-tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 339/12/KOL

76

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top