EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:175:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 175, 27. kesäkuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.175.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 175

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
27. kesäkuu 2013


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/37/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 2003/98/EY muuttamisesta (1)

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 615/2013, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2013, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

9

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 616/2013, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2013, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

11

 

*

Komission asetus (EU) N:o 617/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta tietokoneiden ja tietokonepalvelinten ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (1)

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 618/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 669/2009 liitteen I muuttamisesta (1)

34

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 619/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, Ranskan, Kreikan, Italian, Maltan ja Espanjan lipun alla purjehtivien tai näissä maissa rekisteröityjen kurenuotta-alusten tonnikalan kalastustoiminnan kieltämisestä Atlantin valtamerellä pituuspiirin 45° läntistä pituutta itäpuolella sekä Välimerellä

43

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 620/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

45

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/323/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, unionin Portugalille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/344/EU muuttamisesta

47

 

 

2013/324/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, Euroopan keskuspankin ulkopuolisen tilintarkastajan hyväksymisestä tehdyn päätöksen 98/481/EY muuttamisesta

54

 

 

2013/325/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Suomen Pankin ulkopuolisten tilintarkastajien osalta

55

 

 

2013/326/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Österreichische Nationalbankin ulkopuolisten tilintarkastajien osalta

56

 

 

2013/327/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2013, muuntogeenistä rapsia Ms8, Rf3 ja/tai Ms8 × Rf3 sisältävien tai niistä koostuvien elintarvikkeiden tai kyseisistä muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 3873)  (1)

57

 

 

2013/328/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2013, Kattegatin, Pohjanmeren, Skagerrakin, Englannin kanaalin itäosan, Skotlannin länsipuolisten vesien ja Irlanninmeren turska-, punakampela- ja merianturakantoja koskevasta yksittäisestä valvonta- ja tarkastusohjelmasta

61

 

 

2013/329/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, terveysteknologian arvioinnista vastaavien kansallisten viranomaisten tai elinten verkoston perustamista, hallinnointia ja avointa toimintaa koskevista säännöistä

71

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2013/330/EU

 

*

EU–Sveitsi-sekakomitean päätös N:o 1/2013, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2013, tavarakuljetusten tarkastusten ja muodollisuuksien helpottamisesta sekä turvallisuuteen liittyvistä tullitoimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen liitteiden I ja II muuttamisesta

73

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

EFTAN valvontaviranomaisen päätös N:o 131/13/KOL, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2013, jolla muutetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 1.2 jakson 39 kohdassa olevaa luetteloa kolmansista maista tuotavien elävien eläinten ja eläintuotteiden eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksytyistä rajatarkastusasemista Islannissa ja Norjassa ja kumotaan EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 339/12/KOL

76

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top