EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:175:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 175, 2013m. birželis 27d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.175.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 175

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. birželio 27d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/37/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (1)

1

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. birželio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 615/2013 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

9

 

*

2013 m. birželio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 616/2013 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

11

 

*

2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai (1)

13

 

*

2013 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 618/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės, I priedas (1)

34

 

*

2013 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 619/2013, kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos, Graikijos, Italijos, Maltos arba Ispanijos vėliava plaukiojančių arba šiose valstybėse registruotų ir Atlanto vandenyne į rytus nuo 45° vakarų ilgumos bei Viduržemio jūroje gaubiamaisiais tinklais paprastuosius tunus žvejojančių laivų žvejybos veikla

43

 

 

2013 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 620/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

45

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/323/ES

 

*

2013 m. birželio 21 d. Tarybos Įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2011/344/ES dėl Sąjungos finansinės pagalbos suteikimo Portugalijai

47

 

 

2013/324/ES

 

*

2013 m. birželio 21 d. Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 98/481/EB, patvirtinantis Europos Centrinio Banko išorės auditorius

54

 

 

2013/325/ES

 

*

2013 m. birželio 21 d. Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių nuostatos dėl Suomen Pankki išorės auditorių

55

 

 

2013/326/ES

 

*

2013 m. birželio 21 d. Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių nuostatos dėl Österreichische Nationalbank išorės auditorių

56

 

 

2013/327/ES

 

*

2013 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai maisto produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų aliejinių rapsų Ms8, Rf3 ir Ms8 × Rf3 arba kurie iš jų sudaryti, ar iš tų genetiškai modifikuotų organizmų pagamintus maisto produktus ir pašarus (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 3873)  (1)

57

 

 

2013/328/ES

 

*

2013 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatoma specialioji atlantinių menkių, jūrinių plekšnių ir paprastųjų jūrų liežuvių išteklių žvejybos Kategato sąsiauryje, Šiaurės jūroje, Skagerako sąsiauryje, rytinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje, vandenyse į vakarus nuo Škotijos ir Airijos jūroje kontrolės ir inspektavimo programa

61

 

 

2013/329/ES

 

*

2013 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomos nacionalinių institucijų arba tarnybų, atsakingų už sveikatos technologijų vertinimą, tinklo įsteigimo, valdymo ir skaidraus veikimo taisyklės

71

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2013/330/ES

 

*

2013 m. birželio 6 d. ES ir Šveicarijos mišraus komiteto sprendimas Nr. 1/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos bendrijos ir Šveicarijos konfederacijos susitarimo dėl tikrinimų ir formalumų gabenant prekes supaprastinimo ir dėl muitinės įgyvendinamų saugumo priemonių I ir II priedai

73

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2013 m. kovo 18 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 131/13/COL, kuriuo iš dalies keičiamas Europos ekonominės erdvės susitarimo I priedo I skyriaus 1.2 dalies 39 punkte pateikiamas pasienio kontrolės punktų Islandijoje ir Norvegijoje, patvirtintų atlikti gyvų gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų iš trečiųjų šalių veterinarinius patikrinimus, sąrašas ir panaikinamas ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 339/12/COL

76

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top