EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:175:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 175, 27. juuni 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.175.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 175

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
27. juuni 2013


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (1)

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 615/2013, 24. juuni 2013, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

9

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 616/2013, 24. juuni 2013, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

11

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 617/2013, 26. juuni 2013, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ arvutite ja serverarvutite ökodisaini nõuete osas (1)

13

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 618/2013, 26. juuni 2013, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 669/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil) I lisa (1)

34

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 619/2013, 26. juuni 2013, millega keelatakse Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia, Malta või Hispaania lipu all sõitvatel või neis riikides registreeritud seineritel hariliku tuuni püük Atlandi ookeanis ida pool 45° läänepikkust ja Vahemeres

43

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 620/2013, 26. juuni 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

45

 

 

OTSUSED

 

 

2013/323/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 21. juuni 2013, millega muudetakse rakendusotsust 2011/344/EL Portugalile liidu finantsabi andmise kohta

47

 

 

2013/324/EL

 

*

Nõukogu otsus, 21. juuni 2013, millega muudetakse otsust 98/481/EÜ Euroopa Keskpanga välisaudiitori kinnitamise kohta

54

 

 

2013/325/EL

 

*

Nõukogu otsus, 21. juuni 2013, millega muudetakse seoses Suomen Pankki välisaudiitoritega otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta

55

 

 

2013/326/EL

 

*

Nõukogu otsus, 21. juuni 2013, millega muudetakse seoses Oesterreichische Nationalbank’i välisaudiitoritega otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta

56

 

 

2013/327/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 25. juuni 2013, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 lasta turule toitu, mis koosneb geneetiliselt muundatud rapsist Ms8, Rf3 või MS8 × RF3 või sisaldab neid, ning toitu ja sööta, mis on toodetud nendest geneetiliselt muundatud organismidest (teatavaks tehtud numbri C(2013) 3873 all)  (1)

57

 

 

2013/328/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 25. juuni 2013, millega kehtestatakse kontrolli ja inspekteerimise eriprogramm seoses tursa-, merilesta ja merikeele püügiga Kattegatis, Põhjameres, Skagerrakis, La Manche’i idaosas, Šotimaast läänes asuvates vetes ja Iiri meres

61

 

 

2013/329/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 26. juuni 2013, milles sätestatakse eeskirjad tervisetehnoloogiate hindamise eest vastutavate riiklike asutuste või organite võrgustiku loomiseks, juhtimiseks ja läbipaistvaks toimimiseks

71

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2013/330/EL

 

*

ELi-Šveitsi ühiskomitee otsus nr 1/2013, 6. juuni 2013, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel sõlmitud lepingu (mis käsitleb kaubaveoga seotud kontrolli ja formaalsuste lihtsustamist ning tolli turvameetmeid) I ja II lisa

73

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 131/13/COL, 18. märts 2013, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu I lisa I peatüki osa 1.2 punktis 39 esitatud kolmandatest riikidest pärit elusloomade ja loomsete saaduste veterinaarkontrolliks sobivate Islandi ja Norra piiripunktide loetelu ning tunnistatakse kehtetuks EFTA järelevalveameti otsus nr 339/12/COL

76

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top