Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:175:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 175, 27. červen 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.175.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 175

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
27. června 2013


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU ze dne 26. června 2013, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru (1)

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 615/2013 ze dne 24. června 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

9

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 616/2013 ze dne 24. června 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

11

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign počítačů a počítačových serverů (1)

13

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 618/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu (1)

34

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 619/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se zakazuje rybolov pro plavidla lovící košelkovými nevody plující pod vlajkou Francie, Řecka, Itálie, Malty a Španělska nebo zaregistrovanými v uvedených zemích, která loví tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45 ° západní délky a ve Středozemním moři

43

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 620/2013 ze dne 26. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

45

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/323/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2013, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/344/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku

47

 

 

2013/324/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2013, kterým se mění rozhodnutí 98/481/ES o schválení externího auditora Evropské centrální banky

54

 

 

2013/325/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2013, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Suomen Pankki

55

 

 

2013/326/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2013, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Österreichische Nationalbank

56

 

 

2013/327/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2013 o povolení uvedení potravin, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 nebo z ní sestávají, nebo potravin a krmiv z těchto geneticky modifikovaných organismů vyrobených, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2013) 3873)  (1)

57

 

 

2013/328/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2013 o zřízení zvláštního kontrolního a inspekčního programu pro rybolov tresky obecné, platýse velkého a jazyka obecného v Kattegatu, Severním moři, Skagerraku, východní části Lamanšského průlivu, vodách západně od Skotska a Irském moři

61

 

 

2013/329/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví pravidla pro zřízení, řízení a transparentní fungování sítě vnitrostátních orgánů nebo subjektů příslušných pro hodnocení zdravotnických technologií

71

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

 

2013/330/EU

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Švýcarsko č. 1/2013 ze dne 6. června 2013, kterým se mění přílohy I a II Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží a o celně bezpečnostních opatřeních

73

 

 

III   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Rozhodnutí Kontrolního Úřadu ESVO č. 131/13/KOL ze dne 18. března 2013, kterým se mění seznam obsažený v bodě 39 části 1.2 kapitoly I přílohy I Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v němž jsou uvedena stanoviště hraniční kontroly na Islandu a v Norsku schválená pro veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí, a kterým se zrušuje rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 339/12/KOL

76

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top