EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:338:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 338, 21. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.338.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 338

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
21. december 2011


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Addendum til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1007/2011 af 27. september 2011 om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning og om ophævelse af Rådets direktiv 73/44/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF og 2008/121/EF (EUT L 272 af 18.10.2011)

1

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/99/EU af 13. december 2011 om den europæiske beskyttelsesordre

2

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1345/2011 af 19. december 2011 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 194/2008 om forlængelse og styrkelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar

19

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1346/2011 af 13. december 2011 om forbud mod fiskeri efter havgalte i EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII fra fartøjer, der fører flag fra en hvilken som helst medlemsstat undtagen Danmark og Irland

20

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1347/2011 af 13. december 2011 om forbud mod fiskeri efter sild i EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN fra fartøjer, der fører tysk flag

22

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1348/2011 af 13. december 2011 om forbud mod fiskeri efter havgalte i EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

24

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1349/2011 af 20. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter

26

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1350/2011 af 20. december 2011 om midlertidig suspension af importtolden for visse kornarter i produktionsåret 2011/12

27

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1351/2011 af 20. december 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 for så vidt angår suspension af EU-toldkontingenter og referencemængder for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Vestbredden og Gazastriben

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2011 af 20. december 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1353/2011 af 20. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 883/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår betalingsorganernes regnskabsføring, anmeldelser af udgifter og indtægter og betingelser for godtgørelse af udgifter inden for rammerne af EGFL og ELFUL

35

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1354/2011 af 20. december 2011 om åbning af EU-toldkontingenter for får, geder, fårekød og gedekød

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1355/2011 af 20. december 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

39

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1356/2011 af 20. december 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

48

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1357/2011 af 20. december 2011 om udstedelse af importlicenser for ansøgninger indgivet i de første syv dage af december 2011 under det toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet, der forvaltes ved forordning (EF) nr. 620/2009

50

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1358/2011 af 14. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1745/2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) (ECB/2011/26)

51

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/857/FUSP af 19. december 2011 om ændring og forlængelse af fælles aktion 2005/889/FUSP om oprettelse af en EU-grænsebistandsmission ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah)

52

 

*

Rådets afgørelse 2011/858/FUSP af 19. december 2011 om ændring og forlængelse af afgørelse 2010/784/FUSP om Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS)

54

 

*

Rådets afgørelse 2011/859/FUSP af 19. december 2011 om ændring af afgørelse 2010/232/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar

55

 

*

Rådets afgørelse 2011/860/FUSP af 19. december 2011 om ændring af afgørelse 2010/800/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

56

 

 

2011/861/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 19. december 2011 om midlertidig undtagelse fra oprindelsesreglerne i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for at tage hensyn til Kenyas særlige situation vedrørende tunfilet (meddelt under nummer K(2011) 9269)

61

 

 

2011/862/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 19. december 2011 om godkendelse af visse ændrede programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser for 2011 og om ændring af afgørelse 2010/712/EU for så vidt angår EU-tilskuddet til programmer, der blev godkendt ved nævnte afgørelse (meddelt under nummer K(2011) 9478)

64

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/2/EU

 

*

Afgørelse nr. 2/2011 truffet af Luftfartsudvalget Fællesskabet/Schweiz, der er oprettet i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart af 25. november 2011 om erstatning af bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart

70

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top