Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:338:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 338, 2011. gada 21. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.338.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 338

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 21. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Papildinājums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1007/2011 (2011. gada 27. septembris) par tekstilšķiedru nosaukumiem un par tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva etiķetēšanu un marķēšanu saistībā ar tiem, un par Padomes Direktīvas 73/44/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/73/EK un 2008/121/EK atcelšanu (OV L 272, 18.10.2011., 1. lpp.)

1

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/99/ES (2011. gada 13. decembris) par Eiropas aizsardzības rīkojumu

2

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1345/2011 (2011. gada 19. decembris), ar kuru īsteno Regulu (EK) Nr. 194/2008, ar ko atjauno un stiprina ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu

19

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1346/2011 (2011. gada 13. decembris), ar ko nosaka aizliegumu dalībvalsts karoga kuģiem, izņemot Dānijas un Īrijas karoga kuģiem, zvejot kaproīdas ES un starptautiskajos ūdeņos VI, VII un VIII zonā

20

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1347/2011 (2011. gada 13. decembris), ar ko nosaka aizliegumu Vācijas karoga kuģiem zvejot siļķes ES un starptautiskajos ūdeņos Vb, VIb un VIaN zonā

22

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1348/2011 (2011. gada 13. decembris), ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot kaproīdas ES un starptautiskajos ūdeņos VI, VII un VIII zonā

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1349/2011 (2011. gada 20. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem

26

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1350/2011 (2011. gada 20. decembris), ar ko 2011./2012. tirdzniecības gadā uz laiku atliek muitas nodokļa piemērošanu noteiktu veidu labības ievedumiem

27

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1351/2011 (2011. gada 20. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 747/2001 attiecībā uz Savienības tarifa kvotu un salīdzināmo daudzumu piemērošanas apturēšanu atsevišķiem lauksaimniecības produktiem, kuru izcelsme ir Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1352/2011 (2011. gada 20. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai

31

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1353/2011 (2011. gada 20. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2006, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru uzskaiti, izdevumu un ieņēmumu deklarācijām un izdevumu atmaksājumu nosacījumiem saistībā ar ELGF un ELFLA

35

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1354/2011 (2011. gada 20. decembris), ar ko atver Savienības ikgadējās aitu, kazu un aitas un kazas gaļas tarifu kvotas

36

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1355/2011 (2011. gada 20. decembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

39

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1356/2011 (2011. gada 20. decembris), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

48

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1357/2011 (2011. gada 20. decembris) par importa licenču izdošanu atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti 2011. gada decembra pirmajās septiņās dienās, saskaņā ar tarifu kvotu augstākā labuma liellopu gaļai, kuru pārvalda ar Regulu (EK) Nr. 620/2009

50

 

*

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1358/2011 (2011. gada 14. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9) (ECB/2011/26)

51

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/857/KĀDP (2011. gada 19. decembris), ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas izveidi Rafas šķērsošanas punktā (ES RPM Rafa)

52

 

*

Padomes Lēmums 2011/858/KĀDP (2011. gada 19. decembris), ar ko groza un pagarina Lēmumu 2010/784/KĀDP par Eiropas Savienības Policijas misiju palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS)

54

 

*

Padomes Lēmums 2011/859/KĀDP (2011. gada 19. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2010/232/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu

55

 

*

Padomes Lēmums 2011/860/KĀDP (2011. gada 19. decembris), ar ko groza Lēmumu 2010/800/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

56

 

 

2011/861/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 19. decembris), ar ko piešķir īslaicīgu atkāpi no izcelsmes noteikumiem, kas izklāstīti Padomes Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikumā, lai ņemtu vērā Kenijas īpašo situāciju attiecībā uz tunzivju fileju (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9269)

61

 

 

2011/862/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 19. decembris), ar ko apstiprina konkrētas grozītās dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanas un uzraudzības programmas 2011. gadam un groza Lēmumu 2010/712/ES attiecībā uz Savienības finansiālo ieguldījumu programmām, kas apstiprinātas ar minēto lēmumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9478)

64

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2011/2/ES

 

*

Lēmums Nr. 2/2011, kuru pieņēmusi Apvienotā Kopienas un Šveices Gaisa transporta komiteja, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par gaisa transportu (2011. gada 25. novembris), ar ko aizstāj pielikumu Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumam par gaisa transportu

70

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top