EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:338:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 338, 2011m. gruodis 21d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2011.338.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 338

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. gruodžio 21d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo, kuriuo panaikinamos Tarybos direktyva 73/44/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/73/EB bei 2008/121/EB papildymas (OL L 272, 2011 10 18)

1

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio

2

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1345/2011, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 194/2008 dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujinimo ir sustiprinimo

19

 

*

2011 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1346/2011, kuriuo uždraudžiama su valstybių narių, išskyrus Daniją ir Airiją, vėliavomis plaukiojantiems laivams žvejoti smulkiadygles saulažuves VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

20

 

*

2011 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1347/2011, kuriuo uždraudžiama su Vokietijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines silkes Vb, VIb ir VIaN zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

22

 

*

2011 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1348/2011, kuriuo uždraudžiama su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti smulkiadygles saulažuves VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

24

 

*

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1349/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 376/2008, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams

26

 

*

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1350/2011 dėl laikino kai kurių grūdų importo muitų netaikymo 2011–2012 prekybos metais

27

 

*

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1351/2011, kuriuo dėl Sąjungos tarifinių kvotų ir referencinių kiekių taikymo tam tikriems Vakarų Kranto ir Gazos ruožo kilmės žemės ūkio produktams sustabdymo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 747/2001

29

 

*

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1352/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui

31

 

*

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1353/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 taikymo taisykles dėl mokėjimo agentūrų apskaitos tvarkymo, išlaidų ir įplaukų deklaravimo ir išlaidų kompensavimo iš EŽŪGF ir EŽŪFKP sąlygų

35

 

*

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1354/2011, kuriuo leidžiama pradėti naudoti metines Sąjungos tarifines avių, ožkų, avienos ir ožkienos kvotas

36

 

*

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1355/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

39

 

 

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1356/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

48

 

 

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1357/2011 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias 2011 m. gruodžio mėn. dienas, atsižvelgiant į pagal Reglamentą (EB) Nr. 620/2009 administruojamą aukštos kokybės jautienos tarifinę kvotą

50

 

*

2011 m. gruodžio 14 d. Europos centrinio banko reglamentas (ES) Nr. 1358/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9) (ECB/2011/26)

51

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2011/857/BUSP, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2005/889/BUSP dėl Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos Rafah perėjimo punktui (ES PPM Rafah) įsteigimo ir pratęsiamas jų galiojimo terminas

52

 

*

2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2011/858/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/784/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose (EUPOL COPPS) ir pratęsiamas jo galiojimo terminas

54

 

*

2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2011/859/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/232/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Birmai (Mianmarui)

55

 

*

2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2011/860/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/800/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

56

 

 

2011/861/ES

 

*

2011 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl laikinosios nuostatos, kuria leidžiama nukrypti nuo kilmės taisyklių, nustatytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priede, atsižvelgiant į ypatingą Kenijos padėtį, susijusią su tuno nugarine (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9269)

61

 

 

2011/862/ES

 

*

2011 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo patvirtinamos tam tikros iš dalies pakeistos 2011 m. gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo ir stebėsenos programos ir iš dalies keičiamos Sprendimo 2010/712/ES nuostatos dėl Sąjungos finansinio įnašo, skirto tuo sprendimu patvirtintoms programoms (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9478)

64

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2011/2/ES

 

*

2011 m. lapkričio 25 d. Jungtinio Bendrijos ir Šveicarijos oro transporto komiteto, įsteigto Europos bendrijos ir Šveicarijos konfederacijos susitarimu dėl oro transporto, sprendimas Nr. 2/2011, kuriuo keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedas

70

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top