EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:338:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 338, 21 decembrie 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2011.338.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 338

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
21 decembrie 2011


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Addendum la Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 septembrie 2011 privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile și de abrogare a Directivei 73/44/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/73/CE și 2008/121/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 272, 18.10.2011, p. 1)

1

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind ordinul european de protecție

2

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1345/2011 al Consiliului din 19 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 194/2008 de reînnoire și de întărire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmaniei/Myanmar

19

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1346/2011 al Comisiei din 13 decembrie 2011 de interzicere a pescuitului de caproide în apele UE și internaționale din zonele VI, VII și VIII de către navele care arborează pavilionul oricărui stat membru, exceptând Danemarca și Irlanda

20

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1347/2011 al Comisiei din 13 decembrie 2011 de interzicere a pescuitului de hering în apele UE și în apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN de către navele care arborează pavilionul Germaniei

22

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1348/2011 al Comisiei din 13 decembrie 2011 de interzicere a pescuitului de specii de caproide în apele UE și în apele internaționale din zonele VI, VII și VIII de către navele care arborează pavilionul Regatului Unit

24

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1349/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 376/2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole

26

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1350/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 privind suspendarea temporară a taxelor vamale la importul anumitor cereale pentru anul de comercializare 2011/2012

27

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1351/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 747/2001 al Consiliului cu privire la suspendarea contingentelor tarifare ale Uniunii și a cantităților de referință pentru anumite produse agricole originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza

29

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

31

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1353/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește ținerea evidenței conturilor de către agențiile de plăți, declarațiile de venituri și cheltuieli și condițiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA și FEADR

35

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1354/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 privind deschiderea contingentelor tarifare anuale din Uniune pentru ovine și caprine și pentru carnea de oaie și de capră

36

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1355/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

39

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1356/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

48

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1357/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 privind eliberarea licențelor de import în cazul cererilor depuse în primele 7 zile din luna decembrie 2011 în cadrul contingentului tarifar pentru carne de vită și mânzat de calitate superioară gestionat prin Regulamentul (CE) nr. 620/2009

50

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1358/2011 al Băncii Centrale Europene din 14 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (BCE/2011/26)

51

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2011/857/PESC a Consiliului din 19 decembrie 2011 de modificare și de prelungire a Acțiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

52

 

*

Decizia 2011/858/PESC a Consiliului din 19 decembrie 2011 de modificare și de prelungire a Deciziei 2010/784/PESC privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)

54

 

*

Decizia 2011/859/PESC a Consiliului din 19 decembrie 2011 de modificare a Deciziei 2010/232/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar

55

 

*

Decizia 2011/860/PESC a Consiliului din 19 decembrie 2011 de modificare a Deciziei 2010/800/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

56

 

 

2011/861/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19 decembrie 2011 de acordare a unei derogări temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului, pentru a ține seama de situația specială din Kenya în ceea ce privește fileul de ton [notificată cu numărul C(2011) 9269]

61

 

 

2011/862/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19 decembrie 2011 de aprobare a anumitor programe modificate de eradicare și de monitorizare a bolilor animalelor și a zoonozelor pentru anul 2011 și de modificare a Deciziei 2010/712/UE cu privire la contribuția financiară a Uniunii la programe aprobate prin decizia menționată anterior [notificată cu numărul C(2011) 9478]

64

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2011/2/UE

 

*

Decizia nr. 2/2011 a Comitetului mixt pentru transportul aerian Comunitate/Elveția, instituit în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian din 25 noiembrie 2011 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian

70

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top