EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:338:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 338, 21 december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.338.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 338

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
21 december 2011


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rättelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/2011 av den 27 september 2011 om benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter och om upphävande av rådets direktiv 73/44/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG och 2008/121/EG (EUT L 272 av den 18.10.2011)

1

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU av den 13 december 2011 om den europeiska skyddsordern

2

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1345/2011 av den 19 december 2011 om genomförande av förordning (EG) nr 194/2008 om förlängning och skärpning av de restriktiva åtgärderna mot Myanmar/Myanmar

19

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1346/2011 av den 13 december 2011 om förbud mot fiske efter trynfiskar i EU-vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII med fartyg som för en medlemsstats flagg med undantag för Danmark och Irland

20

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1347/2011 av den 13 december 2011 om förbud mot fiske efter sill i EU-vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VIaN med fartyg som för tysk flagg

22

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1348/2011 av den 13 december 2011 om förbud mot fiske efter trynfiskar i EU-vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII med fartyg som för brittisk flagg

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1349/2011 av den 20 december 2011 om ändring av förordning (EG) nr 376/2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

26

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1350/2011 av den 20 december 2011 om tillfälligt upphävande av importtullar för vissa typer av spannmål för regleringsåret 2011/12

27

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1351/2011 av den 20 december 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 vad gäller tillfälligt upphävande av tillämpningen av unionstullkvoter och referenskvantiteter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Västbanken och Gaza

29

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1352/2011 av den 20 december 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

31

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1353/2011 av den 20 december 2011 om ändring av förordning (EG) nr 883/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller utbetalningsställenas räkenskaper, utgiftsdeklarationer och inkomstdeklarationer samt villkoren för ersättning för utgifter inom ramen för EGFJ och EJFLU

35

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1354/2011 av den 20 december 2011 om öppnande av unionstullkvoter för får, getter, fårkött och getkött

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1355/2011 av den 20 december 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

39

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1356/2011 av den 20 december 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

48

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1357/2011 av den 20 december 2011 om utfärdande av importlicenser avseende ansökningar som lämnas in under de sju första dagarna av december 2011 inom ramen för den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som förvaltas på grundval av förordning (EG) nr 620/2009

50

 

*

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1358/2011 av den 14 december 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9) (ECB/2011/26)

51

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2011/857/Gusp av den 19 december 2011 om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2005/889/Gusp om inrättande av Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah)

52

 

*

Rådets beslut 2011/858/Gusp av den 19 december 2011 om ändring och förlängning av beslut 2010/784/Gusp om Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna (Eupol Copps)

54

 

*

Rådets beslut 2011/859/Gusp av den 19 december 2011 om ändring av beslut 2010/232/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar

55

 

*

Rådets beslut 2011/860/Gusp av den 19 december 2011 om ändring av beslut 2010/800/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

56

 

 

2011/861/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 19 december 2011 om ett tillfälligt undantag från ursprungsreglerna i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 för att ta hänsyn till Kenyas speciella situation när det gäller tonfiskfiléer [delgivet med nr K(2011) 9269]

61

 

 

2011/862/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 19 december 2011 om godkännande av vissa ändrade program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och zoonoser för år 2011 och om ändring av beslut 2010/712/EU vad gäller unionens finansiella stöd till program som godkänts genom det beslutet [delgivet med nr K(2011) 9478]

64

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/2/EU

 

*

Beslut nr 2/2011 av gemenskapens och Schweiz gemensamma luftfartskommitté som inrättas i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart av den 25 november 2011 om ersättning av bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart

70

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top