EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:338:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 338, 21 grudzień 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.338.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 338

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
21 grudnia 2011


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Addendum do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz.U. L 272 z 18.10.2011)

1

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony

2

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1345/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

19

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1346/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów kaproszowatych w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów VI, VII oraz VIII przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego z wyjątkiem Danii i Irlandii

20

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1347/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb oraz VIaN przez statki pływające pod banderą Niemiec

22

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1348/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów kaprosza w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów VI, VII oraz VIII przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

24

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1349/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 376/2008 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

26

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1350/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie czasowego zawieszenia ceł przywozowych na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2011/2012

27

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1351/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do zawieszenia unijnych kontyngentów taryfowych oraz ilości referencyjnych dla niektórych produktów rolnych pochodzących z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

29

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1352/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

31

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1353/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

35

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1354/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. otwierające unijne roczne kontyngenty taryfowe w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

36

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1355/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

39

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1356/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

48

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1357/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

50

 

*

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1358/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1745/2003 dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9) (EBC/2011/26)

51

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2011/857/WPZiB z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany i przedłużenia obowiązywania wspólnego działania 2005/889/WPZiB ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

52

 

*

Decyzja Rady 2011/858/WPZiB z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany i przedłużenia obowiązywania decyzji 2010/784/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

54

 

*

Decyzja Rady 2011/859/WPZiB z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/232/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

55

 

*

Decyzja Rady 2011/860/WPZiB z dnia 19 grudnia 2011 r. dotycząca zmiany decyzji 2010/800/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

56

 

 

2011/861/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kenii w odniesieniu do filetów z tuńczyka (tuna loins) (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9269)

61

 

 

2011/862/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2011 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2011 i zmieniająca decyzję 2010/712/UE w odniesieniu do wkładu finansowego Unii przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9478)

64

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

 

2011/2/UE

 

*

Decyzja nr 2/2011 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 25 listopada 2011 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

70

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top