Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:164:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 164, 8. juni 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.164.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 164

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
8. juni 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2013/C 164/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 156 af 1.6.2013

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2013/C 164/02

Sag C-625/10: Domstolens dom (Første Afdeling) af 18. april 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik (Traktatbrud — transport — udvikling af Fællesskabets jernbaner — direktiv 91/440/EØF — artikel 6, stk. 3, og bilag II — direktiv 2001/14/EF — artikel 14, stk. 2 — jernbaneinfrastrukturforvalterens manglende retlige uafhængighed — artikel 11 — ingen præstationsordning — ufuldstændig gennemførelse)

2

2013/C 164/03

Sag C-103/11 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 18. april 2013 — Europa-Kommissionen mod Systran SA og Systran Luxembourg SA (Appel — artikel 225, stk. 1, EF samt artikel 235 EF og artikel 288, stk. 2, EF — søgsmål om ansvar uden for kontraktforhold mod Det Europæiske Fællesskab — vurdering af tvistens ikke-kontraktlige karakter — Fællesskabets retsinstansers kompetence)

2

2013/C 164/04

Sag C-202/11: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. april 2013 — Anton Las mod PSA Antwerp NV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Arbeidsrechtbank te Antwerpen — Belgien) (Arbejdskraftens frie bevægelighed — artikel 45 TEUF — virksomhed etableret i det nederlandske sprogområde i Kongeriget Belgien — forpligtelse til at affatte arbejdskontrakter på nederlandsk — arbejdskontrakt af grænseoverskridende karakter — restriktion — manglende forholdsmæssighed)

3

2013/C 164/05

Forenede sager C-274/11 og C-295/11: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. april 2013 — Kongeriget Spanien og Den Italienske Republik mod Rådet for Den Europæiske Union (Enhedspatent — afgørelse om bemyndigelse til et forstærket samarbejde i henhold til artikel 329, stk. 1, TEUF — søgsmål med påstand om annullation som følge af manglende kompetence, magtfordrejning og overtrædelse af traktaterne — betingelserne i artikel 20 TEU samt i artikel 326 TEUF og 327 TEUF — ikke-eksklusiv kompetence — afgørelse truffet som »den sidste udvej« — beskyttelse af Unionens interesser)

3

2013/C 164/06

Sag C-463/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 18. april 2013 — L mod M (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Tyskland) (Direktiv 2001/42/EF — vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet — artikel 3, stk. 4 og 5 — fastlæggelse af de typer af planer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet — bebyggelsesplaner til »indre udvikling« fritaget for miljøvurdering i medfør af national lovgivning — fejlagtig vurdering af den kvalitative betingelse for »indre udvikling« — ingen indflydelse på bebyggelsesplanens gyldighed — til skade for direktivets effektive virkning)

4

2013/C 164/07

Sag C-548/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 18. april 2013 — Edgard Mulders mod Rijksdienst voor Pensioenen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Arbeidshof te Antwerpen — Belgien) (Social sikring — forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 1, litra r) — begrebet »forsikringsperioder« — artikel 46 — beregning af alderspension — forsikringsperioder, der skal tages i betragtning — grænsearbejder — uarbejdsdygtighedsperiode — kumulation af tilsvarende ydelser, som udbetales af to medlemsstater — manglende hensyntagen til denne periode som en forsikringsperiode — bopælskrav — nationale antikumulationsregler)

5

2013/C 164/08

Sag C-565/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 18. april 2013 — Mariana Irimie mod Administrația Finanțelor Publice Sibiu og Administrația Fondului pentru Mediu (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunalul Sibiu — Rumænien) (Tilbagebetaling af afgifter, som en medlemsstat har opkrævet i strid med EU-retten — national ordning, der begrænser de renter, som nævnte stat skal betale af den tilbagebetalte afgift — renter beregnet fra dagen efter datoen for fremsættelsen af kravet om tilbagebetaling af afgiften — uforeneligt med EU-retten — effektivitetsprincippet)

5

2013/C 164/09

Sag C-595/11: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 18. april 2013 — Steinel Vertrieb GmbH mod Hauptzollamt Bielefeld (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Düsseldorf — Tyskland) (Handelspolitik — forordning (EF) nr. 1470/2001 — forordning (EF) nr. 1205/2007 — den fælles toldtarif — tarifering — kombineret nomenklatur — endelig antidumpingtold på indførsel af kompaktlysstofrør — anvendelse af endelig antidumpingtold på varer tariferet i den underposition, der er omfattet af antidumpingforordningen — omhandlede vare — anvendelsesområde)

6

2013/C 164/10

Sag C-12/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 18. april 2013 — Colloseum Holding AG mod Levi Strauss & Co. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 15, stk. 1 — begrebet »reel brug« — varemærke, der kun bruges som bestanddel af et sammensat varemærke eller sammen med et andet varemærke)

6

2013/C 164/11

Sag C-247/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 18. april 2013 — Meliha Veli Mustafa mod Direktor na fond »Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite« kam Natsionalnia osiguritelen institut (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Varhoven administrativen sad — Bulgarien) (Beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens — direktiv 80/987/EØF — direktiv 2002/74/EF — direktiv 2008/94/EF — artikel 2 og 3 — forpligtelse til at fastsætte bestemmelser om sikring af arbejdstagernes løntilgodehavender — mulighed for begrænsning af sikringen af tilgodehavender, der er opstået inden indførelsen i erhvervsregisteret af afgørelsen om indledning af en insolvensbehandling — afgørelse om indledning af en insolvensbehandling — retsvirkninger — fortsat drift af arbejdsgiverens virksomhed)

7

2013/C 164/12

Sag C-74/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) den 12. februar 2013 — GSV Kft. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

7

2013/C 164/13

Sag C-102/13 P: Appel iværksat den 1. marts 2013 af Forbundsrepublikken Tyskland til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 18. december 2012 i sag T-205/11, Tyskland mod Kommissionen

8

2013/C 164/14

Sag C-119/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Wedding (Tyskland) den 14. marts 2013 — eco cosmetics GmbH & Co. KG mod Virginie Laetitia Barbara Dupuy

9

2013/C 164/15

Sag C-120/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Wedding (Tyskland) den 14. marts 2013 — Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H. mod Tetyana Bonchyk

9

2013/C 164/16

Sag C-121/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Wedding (Tyskland) den 14. marts 2013 — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft mod Xceed Holding Ltd.

10

2013/C 164/17

Sag C-126/13 P: Appel iværksat den 15. marts 2013 af BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 15. januar 2013 i sag T-625/11 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

10

2013/C 164/18

Sag C-132/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Köln (Tyskland) den 18. marts 2013 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV mod ILME GmbH

11

2013/C 164/19

Sag C-158/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Den Haag (Nederlandene) den 28. marts 2013 — Hamidullah Rajaby mod Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

11

2013/C 164/20

Sag C-166/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal administratif de Melun (Frankrig) den 3. april 2013 — Sophie Mukarubega mod Préfet de police og Préfet de la Seine-Saint-Denis

11

2013/C 164/21

Sag C-167/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil régional d’expression française de l’ordre des médecins vétérinaires (Belgien) den 27. marts 2013 — Jean Devillers

12

2013/C 164/22

Sag C-189/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal de grande instance de Bayonne (Frankrig) den 15. april 2013 — Raquel Gianni Da Silva mod Préfet des Pyrénées-Atlantiques

12

2013/C 164/23

Sag C-203/13: Sag anlagt den 17. april 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Bulgarien

12

 

Retten

2013/C 164/24

Sag T-32/08: Rettens dom af 24. april 2013 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — markedsanalyse med henblik på udviklingen af en ny strategi for en internetside — afvisning af en tilbudsgivers bud — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn — udvælgelses- og tildelingskriterier — ansvar uden for kontraktforhold)

14

2013/C 164/25

Sag T-526/10: Rettens dom af 25. april 2013 — Inuit Tapiriit Kanatami m.fl. mod Kommissionen (Handel med sælprodukter — forordning (EF) nr. 1007/2009 — gennemførelsesbestemmelser — forordning (EU) nr. 737/2010 — forbud mod at bringe nævnte produkter i omsætning — undtagelse til fordel for inuitsamfund — ulovlighedsindsigelse — hjemmel — subsidiaritet — proportionalitet — magtfordrejning)

14

2013/C 164/26

Sag T-119/11: Rettens dom af 25. april 2013 — Gbagbo mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — specifikke restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d’Ivoire — indefrysning af midler — tilpasning af påstande — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn — magtfordrejning — ret til forsvar — ejendomsret)

15

2013/C 164/27

Sag T-130/11: Rettens dom af 25. april 2013 — Gossio mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Elfenbenskysten — indefrysning af midler — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn)

15

2013/C 164/28

Sag T-284/11: Rettens dom af 25. april 2013 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones mod KHIM — MIP Metro (METROINVEST) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket METROINVEST — det ældre nationale figurmærke METRO — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — princippet om forbud mod forskelsbehandling — ret til en retfærdig rettergang)

16

2013/C 164/29

Sag T-55/12: Rettens dom af 25. april 2013 — Chen mod KHIM — AM Denmark (rengøringsanordning) (EF-varemærker — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver en rengøringsanordning — tredimensionalt EF-varemærke, der gengiver en rengøringsanordning forsynet med en forstøver og en svamp — ugyldighedserklæring)

16

2013/C 164/30

Sag T-145/12: Rettens dom af 25. april 2013 — Bayerische Motoren Werke mod KHIM (ECO PRO) (EF-varemærker — international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret — ordmærket ECO PRO — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), forordning(EF) nr. 207/2009)

16

2013/C 164/31

Sag T-474/11: Rettens kendelse af 12. april 2013 — Oster Weinkellerei mod KHIM — Viñedos Emiliana (Igama) (EF-varemærker — ugyldighedserklæring vedrørende det varemærke, hvorpå indsigelsen er støttet — ufornødent at træffe afgørelse)

17

2013/C 164/32

Sag T-28/12: Rettens kendelse af 9. april 2013 — PT Ecogreen Oleochemicals m.fl. mod Rådet (Dumping — import af visse fedtalkoholer og blandinger heraf med oprindelse i Indien, Indonesien og Malaysia — endelig antidumpingtold — vedtagelse af ny forordning — søgsmålsinteresse ophørt — ufornødent at træffe afgørelse i sagen)

17

2013/C 164/33

Sag T-124/13: Sag anlagt den 4. marts 2013 — Italien mod Kommissionen

18

2013/C 164/34

Sag T-174/13 P: Appel iværksat den 25. marts 2013 af Europa-Kommissionen til prøvelse af Personalerettens dom af 15. januar 2013 i sag F-27/11, BO mod Kommissionen

19

2013/C 164/35

Sag T-182/13: Sag anlagt den 28. marts 2013 — Moallem Insurance mod Rådet

19

2013/C 164/36

Sag T-189/13: Sag anlagt den 3. april 2013 — PP Nature-Balance Lizenz mod Kommissionen

20

2013/C 164/37

Sag T-201/13: Sag anlagt den 12. april 2013 — Rubinum mod Kommissionen

21

2013/C 164/38

Sag T-208/13: Sag anlagt den 9. april 2013 — Portugal Telecom SGPS, S.A. mod Kommissionen

22

2013/C 164/39

Sag T-219/13: Sag anlagt den 16. april 2013 — Ferracci mod Kommissionen

23

2013/C 164/40

Sag T-222/13: Sag anlagt den 15. april 2013 — B&S Europe mod Kommissionen

24

2013/C 164/41

Sag T-353/08: Rettens kendelse af 17. april 2013 — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste mod Kommissionen

24

2013/C 164/42

Sag T-520/10: Rettens kendelse af 19. april 2013 — Comunidad Autónoma de Galicia mod Kommissionen

25

2013/C 164/43

Sag T-485/12: Rettens kendelse af 17. april 2013 — Grupo Bimbo mod KHIM (SANISSIMO)

25


DA

 

Top