Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:164:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 164, 8 iunie 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.164.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 164

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
8 iunie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2013/C 164/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 156, 1.6.2013

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2013/C 164/02

Cauza C-625/10: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 18 aprilie 2013 — Comisia Europeană/Republica Franceză [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Transport — Dezvoltarea căilor ferate comunitare — Directiva 91/440/CEE — Articolul 6 alineatul (3) și anexa II — Directiva 2001/14/CE — Articolul 14 alineatul (2) — Lipsa independenței juridice a administratorului infrastructurii feroviare — Articolul 11 — Lipsa unui sistem de creștere a performanței — Transpunere incompletă]

2

2013/C 164/03

Cauza C-103/11: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 18 aprilie 2013 — Comisia Europeană/Systran SA, Systran Luxembourg SA [Recurs — Articolul 225 alineatul (1) CE, articolul 235 CE și articolul 288 al doilea paragraf CE — Acțiune în răspundere extracontractuală împotriva Comunității Europene — Aprecierea caracterului extracontractual al litigiului — Competențele instanțelor comunitare]

2

2013/C 164/04

Cauza C-202/11: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 16 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgia) — Anton Las/PSA Antwerp NV (Libera circulație a lucrătorilor — Articolul 45 TFUE — Societate stabilită în regiunea de limbă olandeză a Regatului Belgiei — Obligație de a redacta contractele de muncă în limba olandeză — Contract de muncă cu caracter transfrontalier — Restricție — Lipsa proporționalității)

3

2013/C 164/05

Cauzele conexate C-274/11 și C-295/11: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 16 aprilie 2013 — Regatul Spaniei, Republica Italiană/Consiliului Uniunii Europene [Brevet unitar — Decizie de autorizare a unei forme de cooperare consolidată în temeiul articolului 329 alineatul (1) TFUE — Acțiune în anulare pentru necompetență, abuz de putere și încălcarea tratatelor — Condiții enunțate la articolul 20 TUE, precum și la articolele 326 TFUE și 327 TFUE — Competență neexclusivă — Decizie adoptată „în ultimă instanță” — Protejarea intereselor Uniunii]

3

2013/C 164/06

Cauza C-463/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 18 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — L/M [Directiva 2001/42/CE — Evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului — Articolul 3 alineatele (4) și (5) — Stabilirea tipului de planuri care pot avea efecte semnificative asupra mediului — Planuri de urbanism „de dezvoltare internă” scutite de evaluare ecologică în temeiul legislației naționale — Apreciere eronată a condiției calitative privind „dezvoltarea internă” — Lipsă de relevanță cu privire la validitatea planului de urbanism — Atingere adusă efectului util al directivei]

4

2013/C 164/07

Cauza C-548/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 18 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Arbeidshof te Antwerpen — Belgia) — Edgard Mulders/Rijksdienst voor Pensioe [Securitate socială — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Articolul 1 litera (r) — Noțiunea „perioade de asigurare” — Articolul 46 — Calculul pensiei pentru limită de vârstă — Perioade de asigurare care trebuie luate în considerare — Lucrător frontalier — Perioadă de incapacitate de muncă — Cumul de prestații similare plătite de două state membre — Neluarea în considerare a acestei perioade ca perioadă de asigurare — Condiție privind reședința — Reguli naționale împotriva cumulului]

5

2013/C 164/08

Cauza C-565/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 18 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Sibiu — România) — Mariana Irimie/Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu (Restituirea unor taxe percepute de un stat membru cu încălcarea dreptului Uniunii — Regim național care limitează dobânzile aferente taxei rambursate pe care trebuie să le plătească statul respectiv — Dobânzi calculate începând din ziua care urmează datei formulării cererii de restituire a taxei — Neconformitate cu dreptul Uniunii — Principiul efectivității)

5

2013/C 164/09

Cauza C-595/11: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 18 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Steinel Vertrieb GmbH/Hauptzollamt Bielefeld [Politica comercială — Regulamentul (CE) nr. 1470/2001 — Regulamentul (CE) nr. 1205/2007 — Tariful vamal comun — Clasificare tarifară — Nomenclatura combinată — Taxe antidumping definitive la importurile de lămpi fluorescente compacte — Aplicabilitatea taxelor antidumping definitive în cazul unor produse clasificate la subpoziția tarifară vizată de Regulamentul antidumping — Produsul vizat — Domeniu de aplicare]

6

2013/C 164/10

Cauza C-12/12: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 18 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — Colloseum Holding AG/Levi Strauss & Co. [Mărci — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 15 alineatul (1) — Noțiunea „utilizare serioasă” — Marcă utilizată numai ca element al unei mărci complexe sau în combinație cu altă marcă]

6

2013/C 164/11

Cauza C-247/12: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 18 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Meliha Veli Mustafa/Direktor na fond „Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite” kam Natsionalnia osiguritelen institut (Protecția salariaților în caz de insolvabilitate a angajatorului — Directiva 80/987/CEE — Directiva 2002/74/CE — Directiva 2008/94/CE — Articolele 2 și 3 — Obligația de a prevedea garanții pentru creanțele salariaților — Posibilitate de limitare a garanției la creanțele anterioare transcrierii în Registrul Comerțului a hotărârii de deschidere a procedurii de reorganizare judiciară — Hotărâre de deschidere a procedurii de reorganizare judiciară — Efecte — Continuarea activităților angajatorului)

7

2013/C 164/12

Cauza C-74/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 12 februarie 2013 — GSV Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

7

2013/C 164/13

Cauza C-102/13 P: Recurs introdus la 1 martie 2013 de Republica Federală Germania împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a opta) din 18 decembrie 2012 în cauza T-205/11, Germania/Comisia

8

2013/C 164/14

Cauza C-119/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgerichts Wedding (Germania) la 14 martie 2013 — eco cosmetics GmbH & Co. KG/Virginie Laetitia Barbara Dupuy

9

2013/C 164/15

Cauza C-120/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgerichts Wedding (Germania) la 14 martie 2013 — Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H./Tetyana Bonchyk

9

2013/C 164/16

Cauza C-121/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgerichts Wedding (Germania) la 14 martie 2013 — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd

10

2013/C 164/17

Cauza C-126/13 P: Recurs introdus la 15 martie 2013 de BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 15 ianuarie 2013 în cauza T-625/11, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

10

2013/C 164/18

Cauza C-132/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Köln (Germania) la 18 martie 2013 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/ILME GmbH

11

2013/C 164/19

Cauza C-158/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de de Rechtbank Den Haag (Țările de Jos) la 28 martie 2013 — Hamidullah Rajaby/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

11

2013/C 164/20

Cauza C-166/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de tribunal administratif de Melun (Franța) la 3 aprilie 2013 — Sophie Mukarubega/Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis

11

2013/C 164/21

Cauza C-167/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires (Belgia) la 27 martie 2013 — Jean Devillers

12

2013/C 164/22

Cauza C-189/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de tribunal de grande instance de Bayonne (Franța) la 15 aprilie 2013 — Raquel Gianni Da Silva/Préfet des Pyrénées-Atlantiques

12

2013/C 164/23

Cauza C-203/13: Acțiune introdusă la 17 aprilie 2013 — Comisia Europeană/Republica Bulgară

12

 

Tribunalul

2013/C 164/24

Cauza T-32/08: Hotărârea Tribunalului din 24 aprilie 2013 — Evropaïki Dynamiki/Comisia („Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Studiu de piață în vederea dezvoltării unei noi abordări a unui site internet — Respingerea ofertei unui ofertant — Obligația de motivare — Eroare vădită de apreciere — Criterii de selecție și criterii de atribuire — Răspundere extracontractuală”)

14

2013/C 164/25

Cauza T-526/10: Hotărârea Tribunalului din 25 aprilie 2013 — Inuit Tapiriit Kanatami și alții/Comisia [„Comerțul cu produse derivate din focă — Regulamentul (CE) nr. 1007/2009 — Norme de aplicare — Regulamentul (UE) nr. 737/2010 — Interdicția introducerii pe piață a produselor menționate — Excepție în favoarea comunităților inuite — Excepție de nelegalitate — Temei juridic — Subsidiaritate — Proporționalitate — Abuz de putere”]

14

2013/C 164/26

Cauza T-119/11: Hotărârea Tribunalului din 25 aprilie 2013 — Gbagbo/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Côte d’Ivoire — Înghețarea fondurilor — Modificarea concluziilor — Obligația de motivare — Eroare vădită de apreciere — Abuz de putere — Dreptul la apărare — Dreptul de proprietate”)

15

2013/C 164/27

Cauza T-130/11: Hotărârea Tribunalului din 25 aprilie 2013 — Gossio/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Côte d’Ivoire — Înghețarea fondurilor — Obligația de motivare — Eroare vădită de apreciere”)

15

2013/C 164/28

Cauza T-284/11: Hotărârea Tribunalului din 25 aprilie 2013 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OAPI — MIP Metro (METROINVEST) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale METROINVEST — Marcă națională figurativă anterioară METRO — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Principiul nediscriminării — Dreptul la un proces echitabil”]

16

2013/C 164/29

Cauza T-55/12: Hotărârea Tribunalului din 25 aprilie 2013 — Chen/OAPI — AM Denmark (Dispozitiv de curățat) („Desen sau model comunitar — Procedură de declarare a nulității — Desen sau model comunitar înregistrat care reprezintă un dispozitiv de curățat — Marca comunitară tridimensională care reprezintă un dispozitiv de curățat echipat cu un vaporizator și cu un burete — Declararea nulității”)

16

2013/C 164/30

Cauza T-145/12: Hotărârea Tribunalului din 25 aprilie 2013 — Bayerische Motoren Werke/OAPI (ECO PRO) [„Marcă comunitară — Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană — Marca verbală ECO PRO — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

16

2013/C 164/31

Cauza T-474/11: Ordonanța Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Oster Weinkellerei/OAPI — Viñedos Emiliana (Igama) („Marcă comunitară — Anularea mărcii opuse — Nepronunțare asupra fondului”)

17

2013/C 164/32

Cauza T-28/12: Ordonanța Tribunalului din 9 aprilie 2013 — PT Ecogreen Oleochemicals și alții/Consiliul („Dumping — Importuri de anumiți alcooli grași și amestecurile lor, originari din India, Indonezia și Malaysia — Taxă antidumping definitivă — Adoptarea unui nou regulament — Dispariția interesului de a exercita acțiunea — Nepronunțare asupra fondului”)

17

2013/C 164/33

Cauza T-124/13: Acțiune introdusă la 4 martie 2013 — Italia/Comisia

18

2013/C 164/34

Cauza T-174/13 P: Recurs introdus la 25 martie 2013 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii din 15 ianuarie 2013 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-27/11, BO/Comisia

19

2013/C 164/35

Cauza T-182/13: Acțiune introdusă la 28 martie 2013 — Moallem Insurance/Consiliul

19

2013/C 164/36

Cauza T-189/13: Acțiune introdusă la 3 aprilie 2013 — PP Nature-Balance Lizenz/Comisia

20

2013/C 164/37

Cauza T-201/13: Acțiune introdusă la 12 aprilie 2013 — Rubinum/Comisia

21

2013/C 164/38

Cauza T-208/13: Acțiune introdusă la 9 aprilie 2013 — Portugal Telecom/Comisia

22

2013/C 164/39

Cauza T-219/13: Acțiune introdusă la 16 aprilie 2013 — Ferracci/Comisia

23

2013/C 164/40

Cauza T-222/13: Acțiune introdusă la 15 aprilie 2013 — B&S Europe/Comisia

24

2013/C 164/41

Cauza T-353/08: Ordonanța Tribunalului din 17 aprilie 2013 — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Comisia

24

2013/C 164/42

Cauza T-520/10: Ordonanța Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Comunidad Autónoma de Galicia/Comisia

25

2013/C 164/43

Cauza T-485/12: Ordonanța Tribunalului din 17 aprilie 2013 — Grupo Bimbo/OAPI (SANISSIMO)

25


RO

 

Top