Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:164:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 164, 8 juni 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2013.164.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 164

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
8 juni 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2013/C 164/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 156 van 1.6.2013

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2013/C 164/02

Zaak C-625/10: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 april 2013 — Europese Commissie/Franse Republiek (Niet-nakoming — Vervoer — Ontwikkeling van spoorwegen in Gemeenschap — Richtlijn 91/440/EEG — Artikel 6, lid 3, en bijlage II — Richtlijn 2001/14/EG — Artikel 14, lid 2 — Geen juridische onafhankelijkheid van spoorweginfrastructuurbeheerder — Artikel 11 — Geen prestatieregeling — Onvolledige uitvoering)

2

2013/C 164/03

Zaak C-103/11 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 april 2013 — Europese Commissie/Systran SA, Systran Luxembourg SA (Hogere voorziening — Artikelen 225, lid 1, EG, 235 EG en 288, tweede alinea, EG — Vordering inzake niet-contractuele aansprakelijkheid tegen Europese Gemeenschap — Beoordeling of geschil niet-contractueel van aard is — Bevoegdheden van gemeenschapsrechter)

2

2013/C 164/04

Zaak C-202/11: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 16 april 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Arbeidsrechtbank te Antwerpen — België) — Anton Las/PSA Antwerp NV (Vrij verkeer van werknemers — Artikel 45 VWEU — In Nederlands taalgebied van Koninkrijk België gevestigde onderneming — Verplichting om arbeidsovereenkomsten in het Nederlands op te stellen — Arbeidsovereenkomst met grensoverschrijdend karakter — Beperking — Onevenredigheid)

3

2013/C 164/05

Gevoegde zaken C-274/11 en C-295/11: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 16 april 2013 — Koninkrijk Spanje, Italiaanse Republiek/Raad van de Europese Unie („Eenheidsoctrooi — Machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan krachtens artikel 329, lid 1, VWEU — Beroep tot nietigverklaring wegens onbevoegdheid, misbruik van bevoegdheid en schending van Verdragen — Voorwaarden opgesomd in artikel 20 VEU en de artikelen 326 VWEU en 327 VWEU — Niet-exclusieve bevoegdheid — Besluit vastgesteld „in laatste instantie” — Bescherming van belangen van Unie”)

3

2013/C 164/06

Zaak C-463/11: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 18 april 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Duitsland) — L/M (Richtlijn 2001/42/EG — Beoordeling van gevolgen voor milieu van bepaalde plannen en programma’s — Artikel 3, leden 4 en 5 — Vaststelling welk soort plannen aanzienlijke milieueffecten kan hebben — Bindende plannen voor „interne stedenbouwkundige ontwikkeling” die krachtens nationale wettelijke regeling zijn vrijgesteld van milieubeoordeling — Onjuiste beoordeling van kwalitatieve voorwaarde voor „interne stedenbouwkundige ontwikkeling” — Niet van belang voor geldigheid van bindend ontwikkelingsplan — Afbreuk aan nuttig effect van richtlijn)

4

2013/C 164/07

Zaak C-548/11: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 april 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeidshof te Antwerpen — België) — Edgard Mulders/Rijksdienst voor Pensioenen (Sociale zekerheid — Verordening (EEG) nr. 1408/71 — Artikel 1, sub r — Begrip „tijdvak van verzekering” — Artikel 46 — Berekening van ouderdomspensioen — In aanmerking te nemen tijdvakken van verzekering — Grensarbeider — Periode van arbeidsongeschiktheid — Samenloop van door twee lidstaten betaalde soortgelijke uitkeringen — Niet-inaanmerkingneming van betrokken periode als tijdvak van verzekering — Woonplaatsvereiste — Nationale anticumulatiebepalingen)

5

2013/C 164/08

Zaak C-565/11: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 april 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunalul Sibiu — Roemenië) — Mariana Irimie/Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu (Terugbetaling van belastingen die door lidstaat in strijd met Unierecht zijn geheven — Nationale regeling die beperking meebrengt van door deze Staat over terugbetaalde belastingen verschuldigde rente — Berekening van rente vanaf dag die volgt op datum van verzoek om terugbetaling van belasting — Onverenigbaarheid met Unierecht — Doeltreffendheidsbeginsel)

5

2013/C 164/09

Zaak C-595/11: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 18 april 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf — Duitsland) — Steinel Vertrieb GmbH/Hauptzollamt Bielefeld (Handelspolitiek — Verordening (EG) nr. 1470/2001 — Verordening (EG) nr. 1205/2007 — Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefindeling — Gecombineerde nomenclatuur — Definitieve antidumpingrechten op invoer van compacte fluorescentielampen — Toepasselijkheid van definitieve antidumpingrechten op producten ingedeeld onder tariefpostonderverdeling als bedoeld in antidumpingverordening — Betrokken product — Werkingssfeer)

6

2013/C 164/10

Zaak C-12/12: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 18 april 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Colloseum Holding AG/Levi Strauss & Co. (Merken — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 15, lid 1 — Begrip „normaal gebruik” — Merk dat uitsluitend als element van samengesteld merk of samen met ander merk wordt gebruikt)

6

2013/C 164/11

Zaak C-247/12: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 18 april 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Varhoven administrativen sad — Bulgarije) — Meliha Veli Mustafa/Direktor na fond „Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite” kam Natsionalnia osiguritelen institut (Bescherming van werknemers bij insolventie van werkgever — Richtlijn 80/987/EEG — Richtlijn 2002/74/EG — Richtlijn 2008/94/EG — Artikelen 2 en 3 — Verplichting om te voorzien in waarborgen voor aanspraken van werknemers — Mogelijkheid om waarborg te beperken tot aanspraken die zijn ontstaan vóór inschrijving in handelsregister van rechterlijke beslissing tot inleiding van gerechtelijke saneringsprocedure — Rechterlijke beslissing tot inleiding van gerechtelijke saneringsprocedure — Gevolgen — Voortzetting van activiteiten van werkgever)

7

2013/C 164/12

Zaak C-74/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongarije) op 12 februari 2013 — GSV Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

7

2013/C 164/13

Zaak C-102/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 maart 2013 door de Bondsrepubliek Duitsland tegen de beschikking van het Gerecht (Achtste kamer) van 18 december 2012 in zaak T-205/11, Duitsland/Commissie

8

2013/C 164/14

Zaak C-119/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Wedding (Duitsland) op 14 maart 2013 — eco cosmetics GmbH & Co. KG/Virginie Laetitia Barbara Dupuy

9

2013/C 164/15

Zaak C-120/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Wedding (Duitsland) op 14 maart 2013 — Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H./Tetyana Bonchyk

9

2013/C 164/16

Zaak C-121/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Wedding (Duitsland) op 14 maart 2013 — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd.

10

2013/C 164/17

Zaak C-126/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 15 maart 2013 door BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 15 januari 2013 in zaak T-625/11, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

10

2013/C 164/18

Zaak C-132/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Köln (Duitsland) op 18 maart 2013 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/ILME GmbH

11

2013/C 164/19

Zaak C-158/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Den Haag (Nederland) op 28 maart 2013 — Hamidullah Rajaby tegen Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

11

2013/C 164/20

Zaak C-166/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het tribunal administratif de Melun (Frankrijk) op 3 april 2013 — Sophie Mukarubega/Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis

11

2013/C 164/21

Zaak C-167/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Franstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (België) op 27 maart 2013 — Jean Devillers

12

2013/C 164/22

Zaak C-189/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal de grande instance de Bayonne (Frankrijk) op 15 april 2013 — Raquel Gianni Da Silva/Préfet des Pyrénées-Atlantiques

12

2013/C 164/23

Zaak C-203/13: Beroep ingesteld op 17 april 2013 — Europese Commissie/Republiek Bulgarije

12

 

Gerecht

2013/C 164/24

Zaak T-32/08: Arrest van het Gerecht van 24 april 2013 — Evropaïki Dynamiki/Commissie („Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Marktanalyse voor ontwikkeling van nieuwe aanpak voor website — Afwijzing van offerte van inschrijver — Motiveringsplicht — Kennelijke beoordelingsfout — Selectie- en toewijzingscriteria — Niet-contractuele aansprakelijkheid”)

14

2013/C 164/25

Zaak T-526/10: Arrest van het Gerecht van 25 april 2013 — Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commissie („Handel in zeehondenproducten — Verordening (EG) nr. 1007/2009 — Toepassingsmodaliteiten — Verordening (EU) nr. 737/2010 — Verbod van op de markt brengen van deze producten — Uitzondering voor Inuitgemeenschappen — Exceptie van onwettigheid — Rechtsgrondslag — Subsidiariteit — Evenredigheid — Misbruik van bevoegdheid”)

14

2013/C 164/26

Zaak T-119/11: Arrest van het Gerecht van 25 april 2013 — Gbagbo/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met situatie in Ivoorkust — Bevriezing van tegoeden — Aanpassing van conclusies — Motiveringsplicht — Kennelijke beoordelingsfout — Misbruik van bevoegdheid — Rechten van verdediging — Eigendomsrecht”)

15

2013/C 164/27

Zaak T-130/11: Arrest van het Gerecht van 25 april 2013 — Gossio/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met situatie in Ivoorkust — Bevriezing van tegoeden — Motiveringsplicht — Kennelijke beoordelingsfout”)

15

2013/C 164/28

Zaak T-284/11: Arrest van het Gerecht van 25 april 2013 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/BHIM — MIP Metro (METROINVEST) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk METROINVEST — Ouder nationaal beeldmerk METRO — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Discriminatieverbod — Recht op eerlijk proces”)

16

2013/C 164/29

Zaak T-55/12: Arrest van het Gerecht van 25 april 2013 — Chen/BHIM — AM Denmark (Reinigingsapparaat) („Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Ingeschreven gemeenschapsmodel dat een reinigingsapparaat weergeeft — Driedimensionaal gemeenschapsmerk dat een reinigingsapparaat met een verstuiver en een spons weergeeft — Nietigverklaring”)

16

2013/C 164/30

Zaak T-145/12: Arrest van het Gerecht van 25 april 2013 — Bayerische Motoren Werke/BHIM (ECO PRO) („Gemeenschapsmerk — Internationale inschrijving waarin Europese Unie wordt aangewezen — Woordmerk ECO PRO — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

16

2013/C 164/31

Zaak T-474/11: Beschikking van het Gerecht van 12 april 2013 — Oster Weinkellerei/BHIM — Viñedos Emiliana (Igama) („Gemeenschapsmerk — Nietigverklaring van oppositiemerk — Afdoening zonder beslissing”)

17

2013/C 164/32

Zaak T-28/12: Beschikking van het Gerecht van 9 april 2013 — PT Ecogreen Oleochemicals e.a./Raad („Dumping — Invoer van bepaalde vetalcoholen en mengsels daarvan, van oorsprong uit India, Indonesië en Maleisië — Definitief antidumpingrecht — Vaststelling van nieuwe verordening — Verlies van procesbelang — Afdoening zonder beslissing”)

17

2013/C 164/33

Zaak T-124/13: Beroep ingesteld op 4 maart 2013 — Italië/Commissie

18

2013/C 164/34

Zaak T-174/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 maart 2013 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 15 januari 2013 in zaak F-27/11, BO/Commissie

19

2013/C 164/35

Zaak T-182/13: Beroep ingesteld op 28 maart 2013 — Moallem Insurance/Raad

19

2013/C 164/36

Zaak T-189/13: Beroep ingesteld op 3 april 2013 — PP Nature-Balance Lizenz/Commissie

20

2013/C 164/37

Zaak T-201/13: Beroep ingesteld op 12 april 2013 — Rubinum/Commissie

21

2013/C 164/38

Zaak T-208/13: Beroep ingesteld op 9 april 2013 — Portugal Telecom/Commissie

22

2013/C 164/39

Zaak T-219/13: Beroep ingesteld op 16 april 2013 — Ferracci/Commissie

23

2013/C 164/40

Zaak T-222/13: Beroep ingesteld op 15 april 2013 — B&S Europe/Commissie

24

2013/C 164/41

Zaak T-353/08: Beschikking van het Gerecht van 17 april 2013 — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commissie

24

2013/C 164/42

Zaak T-520/10: Beschikking van het Gerecht van 19 april 2013 — Comunidad Autónoma de Galicia/Commissie

25

2013/C 164/43

Zaak T-485/12: Beschikking van het Gerecht van 17 april 2013 — Grupo Bimbo/BHIM (SANISSIMO)

25


NL

 

Top