Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:164:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 164, 8. kesäkuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.164.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 164

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
8. kesäkuu 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2013/C 164/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 156, 1.6.2013

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2013/C 164/02

Asia C-625/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.4.2013 — Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Liikenne — Yhteisön rautateiden kehittäminen — Direktiivi 91/440/ETY — 6 artiklan 3 kohta ja liite II — Direktiivi 2001/14/EY — 14 artiklan 2 kohta — Rataverkon haltija ei ole oikeudelliselta muodoltaan riippumaton — 11 artikla — Suorituskannustinjärjestelmän puuttuminen — Puutteellinen täytäntöönpano)

2

2013/C 164/03

Asia C-103/11 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.4.2013 — Valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina Systran SA ja Systran Luxembourg SA (Muutoksenhaku — EY 225 artiklan 1 kohta, EY 235 artikla ja EY 288 artiklan toinen kohta — Sopimussuhteen ulkopuolista Euroopan yhteisön vastuuta koskeva kanne — Oikeusriidan sopimussuhteen ulkopuolisen luonteen arviointi — Unionin tuomioistuinten toimivalta)

2

2013/C 164/04

Asia C-202/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.4.2013 (Arbeidsrechtbank Antwerpenin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Anton Las v. PSA Antwerp NV (Työntekijöiden vapaa liikkuvuus — SEUT 45 artikla — Belgian kuningaskunnan hollannin kielialueelle sijoittautunut yhtiö — Velvollisuus laatia työsopimukset hollannin kielellä — Luonteeltaan rajat ylittävä työsopimus — Rajoitus — Suhteettomuus)

3

2013/C 164/05

Yhdistetyt asiat C-274/11 ja C-295/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.4.2013 — Espanjan kuningaskunta ja Italian tasavalta v. Euroopan unionin neuvosto (Yhtenäinen patentti — Päätös luvan antamisesta SEUT 329 artiklan 1 kohtaan perustuvaan tiiviimpään yhteistyöhön — Kumoamiskanne toimivallan puuttumisen, harkintavallan väärinkäytön ja perussopimusten rikkomisen perusteella — SEU 20 artiklassa sekä SEUT 326 ja SEUT 327 artiklassa määrätyt edellytykset — Muu kuin yksinomainen toimivalta — Päätös, joka tehdään ”viimeisenä keinona” — Unionin etujen suojaaminen)

3

2013/C 164/06

Asia C-463/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 18.4.2013 (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württembergin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — L v. M (Direktiivi 2001/42/EY — Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi — 3 artiklan 4 ja 5 kohta — Sellaisten suunnitelmatyyppien määritteleminen, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia — Kansallisen lainsäädännön perusteella ympäristöarvioinnista vapautetut ”sisäisen kehityksen” asemakaavat — ”Sisäistä kehitystä” koskevan laadullisen edellytyksen virheellisellä arvioinnilla ei ole vaikutusta asemakaavan pätevyyteen — Direktiivin tehokkaan vaikutuksen heikentäminen)

4

2013/C 164/07

Asia C-548/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.4.2013 (Arbeidshof te Antwerpenin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Edgard Mulders v. Rijksdienst voor Pensioenen (Sosiaaliturva — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — 1 artiklan r alakohta — ”Vakuutuskausien” käsite — 46 artikla — Eläkkeen laskenta — Huomioon otettavat vakuutuskaudet — Rajatyöntekijä — Työkyvyttömyysjakso — Kahden jäsenvaltion maksamien samankaltaisten etuuksien päällekkäisyys — Tätä jaksoa ei otettu huomioon vakuutuskautena — Asuinpaikkaa koskeva edellytys — Kansalliset säännöt päällekkäisyyden estämiseksi)

5

2013/C 164/08

Asia C-565/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.4.2013 (Tribunalul Sibiun (Romania) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Mariana Irimie v. Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu (Jäsenvaltion unionin oikeuden vastaisesti kantamien verojen palauttaminen — Kansallinen säännöstö, jolla rajoitetaan niiden korkojen määrää, jotka mainitun valtion on maksettava palautetulle verolle — Korot, jotka lasketaan veron palautushakemusta seuraavasta päivästä lähtien — Ristiriita unionin oikeuden kanssa — Tehokkuusperiaate)

5

2013/C 164/09

Asia C-595/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.4.2013 (Finanzgericht Düsseldorfin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Steinel Vertrieb GmbH v. Hauptzollamt Bielefeld (Kauppapolitiikka — Asetus N:o 1470/2001 — Asetus (EY) N:o 1205/2007 — Yhteinen tullitariffi — Tariffiluokittelu — Yhdistetty nimikkeistö — Pienloistelamppujen tuonnista kannettavat lopulliset polkumyyntitullit — Lopullisten polkumyyntitullien sovellettavuus polkumyyntiasetuksessa tarkoitettuun tariffialanimikkeeseen luokiteltuihin tuotteisiin — Tarkasteltavana oleva tuote — Soveltamisala)

6

2013/C 164/10

Asia C-12/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 18.4.2013 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Colloseum Holding AG v. Levi Strauss & Co. (Tavaramerkit — Asetus (EY) N:o 40/94 — 15 artiklan 1 kohta — Tosiasiallisen käytön käsite — Tavaramerkki, jota käytetään ainoastaan moniosaisen tavaramerkin osana tai yhdessä toisen tavaramerkin kanssa)

6

2013/C 164/11

Asia C-247/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 18.4.2013 (Varhoven administrativen sadin (Bulgaria) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Meliha Veli Mustafa v. Direktor na fond ”Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite” kam Natsionalnia osiguritelen institut (Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa — Direktiivi 80/987/ETY — Direktiivi 2002/74/EY — Direktiivi 2008/74/EY — 2 ja 3 artikla — Velvollisuus säätää työntekijöiden palkkaturvasta — Mahdollisuus rajata palkkaturva saataviin, jotka ovat syntyneet ennen saneerausmenettelyn aloittamisesta annetun tuomion merkitsemistä kaupparekisteriin — Saneerausmenettelyn aloittamisesta annettu tuomio — Vaikutukset — Työnantajan toiminnan jatkaminen)

7

2013/C 164/12

Asia C-74/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 12.2.2013 — GSV Kft.v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

7

2013/C 164/13

Asia C-102/13 P: Valitus, jonka Saksan liittotasavalta on tehnyt 1.3.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-205/11, Saksa v. komissio, 18.12.2012 antamasta määräyksestä

8

2013/C 164/14

Asia C-119/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Wedding (Saksa) on esittänyt 14.3.2013 — eco cosmetics GmbH & Co. KG v. Virginie Laetitia Barbara Dupuy

9

2013/C 164/15

Asia C-120/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Wedding (Saksa) on esittänyt 14.3.2013 — Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H. v. Tetyana Bonchyk

9

2013/C 164/16

Asia C-121/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Wedding (Saksa) on esittänyt 14.3.2013 — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft v. Xceed Holding Ltd.

10

2013/C 164/17

Asia C-126/13 P: Valitus, jonka BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH on tehnyt 15.3.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-625/11, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), 15.1.2013 antamasta tuomiosta

10

2013/C 164/18

Asia C-132/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Köln (Saksa) on esittänyt 18.3.2013 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV v. ILME GmbH

11

2013/C 164/19

Asia C-158/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Den Haag (Alankomaat) on esittänyt 28.3.2013 — Hamidullah Rajaby v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

11

2013/C 164/20

Asia C-166/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Melun (Ranska) on esittänyt 3.4.2013 — Sophie Mukarubega v. Préfet de police ja Préfet de la Seine-Saint-Denis

11

2013/C 164/21

Asia C-167/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires (Belgia) on esittänyt 27.3.2013 — Jean Devillers

12

2013/C 164/22

Asia C-189/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de grande instance de Bayonne (Ranska) on esittänyt 15.4.2013 — Raquel Gianni Da Silva v. Préfet des Pyrénées-Atlantiques

12

2013/C 164/23

Asia C-203/13: Kanne 17.4.2013 — Euroopan komissio v. Bulgarian tasavalta

12

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2013/C 164/24

Asia T-32/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.4.2013 — Evropaïki Dynamiki v. komissio (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Markkina-analyysi uuden lähestymistavan kehittämiseksi internetsivuja varten — Tarjouksentekijän tarjouksen hylkääminen — Perusteluvelvollisuus — Ilmeinen arviointivirhe — Valintaperusteet ja tarjouskilpailun ratkaisemisen perusteet — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

14

2013/C 164/25

Asia T-526/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.4.2013 — Inuit Tapiriit Kanatami ym. v. komissio (Hyljetuotteiden kauppa — Asetus (EY) N:o 1007/2009 — Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt — Asetus (EU) N:o 737/2010 — Kyseisten tuotteiden markkinoille saattamisen kielto — Poikkeus inuiittiyhteisöjen hyväksi — Lainvastaisuusväite — Oikeudellinen perusta — Toissijaisuus — Oikeasuhteisuus — Harkintavallan väärinkäyttö)

14

2013/C 164/26

Asia T-119/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.4.2013 — Gbagbo v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat erityistoimenpiteet Norsunluurannikon tilanteen vuoksi — Varojen jäädyttäminen — Vaatimusten mukauttaminen — Perusteluvelvollisuus — Ilmeinen arviointivirhe — Harkintavallan väärinkäyttö — Puolustautumisoikeudet — Omaisuudensuoja)

15

2013/C 164/27

Asia T-130/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.4.2013 — Gossio v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat erityistoimenpiteet Norsunluurannikon tilanteen vuoksi — Varojen jäädyttäminen — Perusteluvelvollisuus — Ilmeinen arviointivirhe)

15

2013/C 164/28

Asia T-284/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.4.2013 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones v. SMHV — MIP Metro (METROINVEST) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin METROINVEST rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki METRO — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Syrjintäkiellon periaate — Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin)

16

2013/C 164/29

Asia T-55/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.4.2013 — Chen v. SMHV — AM Denmark (puhdistuslaite) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää puhdistuslaitetta — Kolmiulotteinen yhteisön tavaramerkki, joka esittää suihkuttimen ja sienen sisältävää puhdistuslaitetta — Mitättömäksi julistaminen)

16

2013/C 164/30

Asia T-145/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.4.2013 — Bayerische Motoren Werke v. SMHV (ECO PRO) (Yhteisön tavaramerkki — Kansainvälinen rekisteröinti, jossa on nimetty Euroopan yhteisö — Sanamerkki ECO PRO — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

16

2013/C 164/31

Asia T-474/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.4.2013 — Oster Weinkellerei v. SMHV — Viñedos Emiliana (Igama) (Yhteisön tavaramerkki — Väitteen kohteena olevan tavaramerkin mitättömäksi julistaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

17

2013/C 164/32

Asia T-28/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.4.2013 — PT Ecogreen Oleochemicals ym. v. neuvosto (Polkumyynti — Tiettyjen Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta peräisin olevien rasva-alkoholien ja niiden seosten tuonti — Lopullinen polkumyyntitulli — Uuden asetuksen antaminen — Oikeussuojan tarpeen lakkaaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

17

2013/C 164/33

Asia T-124/13: Kanne 4.3.2013 — Italia v. komissio

18

2013/C 164/34

Asia T-174/13 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 25.3.2013 virkamiestuomioistuimen asiassa F-27/11, BO v. komissio, 15.1.2013 antamasta tuomiosta

19

2013/C 164/35

Asia T-182/13: Kanne 28.3.2013 — Moallem Insurance v. neuvosto

19

2013/C 164/36

Asia T-189/13: Kanne 3.4.2013 — PP Nature-Balance Lizenz v. komissio

20

2013/C 164/37

Asia T-201/13: Kanne 12.4.2013 — Rubinum v. komissio

21

2013/C 164/38

Asia T-208/13: Kanne 9.4.2013 — Portugal Telecom v. komissio

22

2013/C 164/39

Asia T-219/13: Kanne 16.4.2013 — Ferracci v. komissio

23

2013/C 164/40

Asia T-222/13: Kanne 15.4.2013 — B&S Europe v. komissio

24

2013/C 164/41

Asia T-353/08: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.4.2013 — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste v. komissio

24

2013/C 164/42

Asia T-520/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 19.4.2013 — Comunidad Autónoma de Galicia v. komissio

25

2013/C 164/43

Asia T-485/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.4.2013 — Grupo Bimbo v. SMHV (SANISSIMO)

25


FI

 

Top