EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:054:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 54, 19. februar 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.054.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 54

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
19. februar 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

467. plenarmøde den 8. og 9. december 2010

2011/C 054/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om energistrategi for 2011-2020

1

2011/C 054/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Island som kandidatland (sonderende udtalelse)

8

2011/C 054/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets forordning om statsstøtte til fremme af lukning af urentable miner (initiativudtalelse)

15

2011/C 054/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forsyningssikkerhed i landbrugs- og fødevaresektoren i Den Europæiske Union (initiativudtalelse)

20

2011/C 054/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forbindelserne mellem EU og Rusland (initiativudtalelse)

24


 

III   Forberedende retsakter

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

467. plenarmøde den 8. og 9. december 2010

2011/C 054/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder KOM(2010) 507 endelig — 2010/0260 (COD)

31

2011/C 054/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilladt støjniveau for motordrevne køretøjer KOM(2010) 508 endelig — 2010/0261 (COD)

32

2011/C 054/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer KOM(2010) 510 endelig — 2010/0264 (COD)

33

2011/C 054/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om angivelser af eller mærker til identifikation af et bestemt levnedsmiddelparti KOM(2010) 506 endelig — 2010/0259 (COD)

34

2011/C 054/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 460/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed for så vidt angår agenturets mandatperiode KOM(2010) 520 endelig — 2010/0274 (COD)

35

2011/C 054/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om betingelserne for adgang til det globale satellitbaserede navigationssystem, der er en statsreguleret tjeneste etableret under Galileo-programmet KOM(2010) 550 endelig — 2010/0282 (COD)

36

2011/C 054/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer KOM(2010) 289 endelig — 2010/0160 (COD)

37

2011/C 054/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/… om godkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer KOM(2010) 395 endelig — 2010/0212 (COD)

42

2011/C 054/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre KOM(2010) 484 endelig — 2010/0250 (COD)

44

2011/C 054/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ret til information under straffesager KOM(2010) 392 endelig — 2010/0215 (COD)

48

2011/C 054/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af gmo'er på deres område KOM(2010) 375 endelig — 2010/0208 (COD)

51

2011/C 054/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra »Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En digital dagsorden for Europa«KOM(2010) 245 endelig

58


DA

 

Top